Müslüman Ahmedi̇ye Cemaati̇ni̇n başkanı tarafından Covid-19 pandemi̇si̇ sırasında dünya li̇derleri̇ne gönderi̇len mektuplar i̇lk kez yayınlanacak

Müslüman Ahmedi̇ye Cemaati̇ni̇n başkanı tarafından Covid-19 pandemi̇si̇ sırasında dünya li̇derleri̇ne gönderi̇len mektuplar i̇lk kez yayınlanacak

BASIN BÜLTENİ

06 ARALIK 2020

MÜSLÜMAN AHMEDİYE CEMAATİNİN BAŞKANI TARAFINDAN COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA DÜNYA LİDERLERİNE GÖNDERİLEN MEKTUPLAR İLK KEZ YAYINLANACAK

Müslüman Ahmediye Cemaatinin Dünya Çapında Başkanı, Beşinci Halife, Mirza Masrur Ahmad Hazretleri, birçok dünya liderine, Covid-19’un felç edici ve yıkıcı etkilerini insanlık için İlahi bir uyarı olarak görmeye çağıran, bir dizi mektup kaleme aldı.

2020 Haziran ayı boyunca gönderilen tarihi mektuplar, Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Gana, Hindistan, İsrail, Japonya, Nijerya, Rusya, Sierra Leone, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, 14 ülkenin liderlerine yazıldı.

Papa Francis ve BM Genel Sekreteri, Ekselansları António Guterres’e hitaben de mektuplar kaleme alındı.

Mirza Masrur Ahmad Hazretleri mektuplarında, Korona virüsün ulusların ve insanların kırılganlığını ortaya çıkardığını belirterek, salgının etkilerinin ve dünyanın durma noktasına gelmesinin, Yüce Allah’ın Hükmüne göre olduğu yönündeki kanaatini, keza insanların ıslah olmaları ve adaletsizliğin her şeklinden vazgeçmeleri için büyük bir uyarı olarak görülmesi gerektiğini beyan etti.

Hz. Mirza Masrur Ahmad şöyle buyurdu: 

“Dini bir lider ve inançlı bir kimse olarak, geçen birkaç haftanın sıkıntılarının Yüce Allah’ın Hükmüne göre ve insanların ıslah olup, her türlü adaletsizlik ve zulümden vazgeçmeleri için büyük bir uyarı olarak gerçekleştiğine inanıyorum. Bu salgın insanoğluna, dünya halkları Yüce Allah’a yönelsin, keza Ona ve diğer insanlara karşı sorumluluklarını yerine getirsin diye istikamet veren apaçık bir mesajdır.”

Huzur mektuplarında, Covid-19’un ekonomik sonuçlarının sefaleti alevlendirip arttırmaya başladığını ve dünyanın barış ve güvenliğini kolayca daha da istikrarsızlaştırabileceğini yazdı. Sonuç olarak Huzur, liderler yerel ve uluslararası düzeyde en yüksek adalet standartlarını korumalı ve halkları için faydalı ve asil bir örnek oluşturmalı, diye buyurdu.

Hz. Mirza Masrur Ahmad şunları beyan etti:

“Mecvut şartlar altında, hükümetinizin korona virüsün yayılmasını durdurmak için politikalar oluşturduğu ve yürürlüğe koyduğu her yerde, ulusunuzun lideri olarak, ülkenizin vatandaşlarını birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmek ve insanlık uğruna kişisel fedakârlık yapmaya hazır olmak için teşvik etmelisiniz. Aynı şekilde hükümetiniz, hem ülkenizde, hem de daha kapsamlı bir uluslararası düzeyde, toplumun barış ve güvenliğini sağlamak üzere çaba göstermelidir. Kendi halkınıza da, diğer tüm ulusların haklarına da sorumluluklarınızı yerine getirmeye çalışarak, adalet ve dürüstlüğün gereklerini yapmanızı içtenlikle rica ediyorum.”

Huzur uyardı ki, günümüz liderlerinin ve ulusların geçmişin derslerini önemsemeleri de, doğal afetler ile ölümcül virüslerin, insanlığın Yaratanını tanıması ve Allah’ın yarattıklarının haklarını yerine getirmesi için bir uyarı olduğunu kabul etmeleri de, gerekliydi.

BM Genel Sekreteri’ne yazdığı mektubunda Huzur, kendisinden ağırlığını uluslararası birliği sağlamak için kullanmasını istedi.

Mirza Masrur Ahmad Hazretleri şöyle buyurdu:

“Benim nazarımda Birleşmiş Milletlerin kuruluş hedeflerini gerçekleştirmesinin en önde gelen yöntemi, birkaç imtiyazlı egemen dünya gücünün kudreti ve isteğine boyun eğmek yerine, dünyanın tüm uluslarını her ülkeye eşit ve önyargısız muamele edildiği tek bir platformda bir araya getirmektir.”

Huzur, Papa Francis’e yazarken, Müslüman Ahmediye Cemaatinin Kurucusu Vadedilen Mesih Hz. Mirza Gulam Ahmed’inas mesajını da kendisine iletti: Dini liderlerin dünyanın farklı dinleri arasında bir hoşgörü ve saygı ruhu geliştirmeye çalışması, şimdi her zamankinden daha önemlidir.

Mektupların kopyaları 8 Aralık 2020 Salı günü, the Review of Religions web sitesinde www.reviewofreligions.org yayınlanacaktır.

 

SON 

Daha fazla bilgi için: media@pressahmadiyya.com

Print Friendly, PDF & Email

Önceki Yazı

4.12.2020 – Hz. Resulüllah’ın (sav) yüce mertebeli, raşid Halifesi Hz. Ali Bin Ebu Talib’in güzel vasıfları – 2

Sonraki Yazı

Papa Francis Hazretlerine mektup