Namazdan hemen sonra elleri açıp dua etmek bid'at midir? - Müslüman Ahmediye Cemaati

Namazdan hemen sonra elleri açıp dua etmek bid'at midir?

Videolarla soru cevap