Papa Francis Hazretlerine mektup - Müslüman Ahmediye Cemaati

Papa Francis Hazretlerine mektup

Mübarek Camii

Sheephatch Lane

Tilford, Surrey

GU10 2AQ

Birleşik Krallık

 

10 Haziran 2020

Papa Francis Hazretleri

Sayın Cenapları,

Bugünlerde hassas ve tehlikeli bir dönemden geçmekle birlikte, dünyanın haddi zatında bir belirsizlik ve çaresizlik ile boğuşuyor olmasından dolayı size yazıyorum. COVID-19 salgını dünyayı dize getirdi ve neredeyse tüm ulusları ve halkları etkisi altına aldı. Neticede insanlığın acısını ve ıstırabını hisseden her kimse, kaygı ve huzursuzluk ile paramparça olmakta. Bundan dolayı Yüce Allah’ın bu büyük imtihan ve ıstıraba bir son vermesi için kalbimin derinliklerinden dua ediyorum ki, insanlık onun öldürücü ve yıkıcı etkilerinden kurtulsun. Amin.

Tarih, bu tür salgınların, felaketler ya da doğal afetlerin, hep insanoğlunun Yaratanına sırtını döndüğü zamanlarda ve o ulusların içinde meydana geldiğine tanıklık eder. Geçenlerde Cenapları tarafından yakın zamanda yapılan bir konuşmaya rast geldim ki, orada Yüce Tanrı’ya insanlığın davranışlarından memnun olup olmadığını sorarsanız, Tanrı’nın hoşnutsuzluğunu ifade ederek karşılık vereceğinden korktuğunuzu beyan etmektesiniz. Ayrıca, doğal afetlerin yaygınlığının günümüz dünyasının yanlışlarına ve ihmallerine bir karşılık ve tepki olduğuna inandığınızı da belirtmektesiniz. Bu düşüncelerle tamamen aynı fikirdeyim ve bu mesajın her tarafta yayılmasının da zamanın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Daha fazla sefalet ve olası yıkımdan kurtulabilmek için insanlığın kesin surette dikkatini acil olarak Yüce Allah’a çevirmesi gerektiğine inanıyorum.

 

Müslüman Ahmediye Cemaatinin dünya çapındaki dini lideri olarak, Müslüman Ahmediye Cemaati’nin 1889 yılında, küçük bir Hindistan köyü olan Kadiyan’da kurulduğunu bildirmek isterim. Cemaatimizin Kurucusu Mirza Gulam Ahmadas Hazretleri, kendisine Yüce Allah tarafından, insanoğluna Yaratanını hatırlatmak ve tüm insanlığın dikkatini birbirlerine karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çekmek temel hedefleri ile görev verildiği iddiasında bulunmuştur. O, Yüce Allah’ın Gazabından kurtulmak için insanoğlunun her türlü kargaşa, zulüm ve adaletsizliğe son vermesi ve birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini daima vurgulamıştır.

Mirza Gulam Ahmadas Hazretleri şöyle buyurmuştur:

“Bir kimsenin imanı veya inançsızlığı meselesi ahirette karara bağlanacaktır. Meydana gelen bu doğal afetler ve felaketler veya onlar vasıtasıyla geçmiş milletlerin yok edilmesi, sırf onların kâfirliklerinden dolayı değildi. Aksine onlar, kibirleri, günahları ve zulümleri sonucunda mahvoldular. Firavun da kâfirliği sebebiyle değil, yaptığı adaletsizlik ve gaddarlıkları sonucu helak oldu.”

Müslüman Ahmediye Cemaatinin Başkanı olarak, uzun zamandır dünya liderlerini, adalet ve dürüstlük ile davranmaya, keza tüm uluslar ve halkların haklarına saygı gösterilmesini sağlayarak, yeryüzünde gerçek ve kalıcı barışın tesisi için her çabayı göstermeye davet etmekteyim.

Bu bağlamda, dinler arası uyumu geliştirmek ve yeryüzünde barış ve hoşgörüyü desteklemek üzere dünyadaki dini liderlerin bir arada durmalarının önemini vurgulamak amacıyla, 2011 yılında selefiniz Papa 16. Benedikt Hazretlerine de yazmıştım. Şu sıralar içinden geçtiğimiz tehlikeli zamanlar göz önünde bulundurulduğunda, günümüz dini liderlerinin en önemli görevinin, insanoğluna gerçeğe doğru rehberlik etmek olduğu inancımı size de iletmek üzere yazmam gerektiğini düşündüm. Öyle ki, bu virüs insanlık için büyük bir uyarıdır ve tek kaçış yolu Yaratanımızın önünde tam tevazu ile eğilmektir, Ona karşı sorumluluklarımızı tamamlamak keza birbirimizin haklarını da yerine getirmektir.  Böylece dünya mevcut çaresiz durumundan, barış, sevgi ve şefkat cennetine dönüşsün.

Dahası, COVID-19 salgını geçtiğinde, her şeyin birdenbire çözüleceğinin varsayılması mümkün değildir. Aksine, bu virüsün dünya ulusları ve insanlar üzerinde yarattığı benzeri görülmemiş mali ve iktisadi baskılar sonucunda, daha çok sıkıntı ve çatışmayı ufukta yaklaşırken görüyorum. Bunun sonucunda, hem memleketlerin kendi içeresinde, hem de milletler arasında daha çok çekişme ve bölünme olması aşikâr bir ihtimaldir ki, bu yüzden önümüzdeki aylar ve yıllarda dünyanın barış ve istikrarında giderek derinleşen çatlaklar ortaya çıkacak diye korkmaktayım. Roma Katolik Kilisesi’nin dünya çapında lideri olarak Cenapları, çok geniş bir menzile sahiptir ve bu nedenle sizden içtenlikle rica ediyorum.  İnsanlık bu salgının zararlı etkilerinden ve bir Üçüncü Dünya Savaşının şüphesiz ortaya çıkaracağı tahribat ve yıkımdan kurtulsun diye dünya liderlerine ve insanlarına, Yaratanlarını tanımak ve birbirlerinin haklarını yerine getirmek üzere duyulan acil ve başlıca ihtiyaç yolunda rehberlik etmek üzere tüm imkânlarınızı ve etkinizi kullanınız.

Müslüman Ahmediye Cemaati’nin dünya çapında Başkanı olarak, dünyayı yıkımdan kurtarmak ve insanlığa Yaratanını hatırlatmak uğruna, her türlü çabaya ve eyleme yardımcı olmaya ve katılmaya daima hazır olduğumuza dair söz veriyorum.

Dua ediyorum ki, Yüce Allah dünyanın huzuru ve refahı uğrunda tüm çabaları mübarek kılsın ve tüm dinlerin liderleri ve insanlar bu yüce davada, insanlığın kurtuluşu için inanç farklılıklarını bir kenara bırakarak birlikte çalışsınlar. Şüphesiz Müslüman Ahmediye Cemaatinin temel amacı budur ve her zaman da öyle olacaktır, keza bu gaye için biz, mümkün olan her çabayı gösteriyoruz.

Yüce Allah dünyaya hikmet ve anlayış ihsan etsin diye dua ediyorum. Amin.

En iyi dileklerim ve dualarımla,

Saygılarımla,

MIRZA MASROOR AHMAD

Mesihin V. Halifesi

MÜSLÜMAN AHMEDİYE CEMAATİ

DÜNYA ÇAPINDA BAŞKANI

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Allah, Vadedilen Mesih ve Mehdi’nin as muhalifi Muhammed Hüseyin Batalavi’yi nasıl küçük düşürdü?

Bir Sonrakini Oku

Görünmez cinler yoksa Kuran’da neden Hz. Süleyman’ın emrinde cinler olduğu söyleniyor?