Ramazan ve Kurban bayram namazları ve kılınışı - Müslüman Ahmediye Cemaati

Ramazan ve Kurban bayram namazları ve kılınışı

Bir yılda iki tane dinî bayramımız vardır. Bunlardan biri “Ramazan Bayramı”dır. Ondan on hafta sonra ikinci bayramımız olan “Kurban Bayramı” gelir. Ramazan Bayramı, Ramazan ayının bitiminde kutlanır. Müslümanlar kendilerine oruç tutma gücünü verdiğinden dolayı Rablerine şükrederek sevinirler.

Kurban Bayramı” ise “Zilhicce” ayının onunda kutlanır. Bunun amacı Hz. İbrahimas ile Hz. İsmail’inas Hak Teala’yacc nasıl boyun eğdiklerini hatırlamaktır. Allahcc her ikisinin tam bir ihlas ve içtenlikle Hak Teala’nıncc emrine boyun eğmelerinden razı oldu ve Hz. İsmailas yerine bir koç kurban etmesini babası Hz. İbrahim’eas emir buyurdu. Hac farizası dolayısıyla Mekke’de toplanan Müslümanlar Kurban Bayramı’nı kutlamak amacıyla Hz. İbrahim’inas sünnetine tabi olarak kurbanlarını keserler. Aynı şekilde bütün dünya Müslümanları da genel olarak kurbanlık hayvanlarını Allahcc yolunda keserek bayramlarını bu şekilde kutlarlar.

Ramazan ve Kurban Bayramları dolayısıyla Müslümanlar bir arada toplanarak bir imamın arkasında ikişer rekat namaz kılarlar. Mümkünse bu namaz bir köy yahut kasaba dışında açık bir yerde kılınır.

Bayram sabahı, yaşlı genç bütün Müslümanlar sabahleyin erken saatlerde yıkanarak en güzel elbiselerini giyerler. Özellikle çocuklar yeni elbiselerini giyerler. Hz. Resulüllahsav güzel koku kullanmayı çok severdi. Bundan dolayı erkek olsun, kadın olsun bütün Müslümanlar güzel koku kullanmaya itina gösterirler. Müslüman evlerde özel yemekler hazırlanır.

Ramazan bayramında bayram namazından önce “Fitre” verilir. Fitre fakir ve muhtaçlara verilir. Böylece onlar da bayramlarını güzel bir şekilde kutlayabilirler. Ailenin her üyesi o sene ilan edilen fitre miktarını vermelidir. Fitre küçük çocuklar, hatta yeni doğan bebekler adına bile anne ve babaları tarafından verilir. Bayram namazını kılmak üzere namaz yerine gitmeden önce kahvaltı yapmak sünnettir. Ancak Hz. Resulüllah’ınsav Kurban Bayramında kendi kurbanlık hayvanını kesmeden önce hiçbir şey yemediği de rivayet edilmiştir. O, kestiği hayvanın etini yiyerek bayramını kutlardı. Mamafih kurban bayramında da bayram namazından önce bir şeyler yemek yasak değildir.

Hz. Resulüllah’ınsav sünnetine tabi olarak Müslümanlar genellikle bir yoldan bayram namazına giderler ve başka bir yoldan geri dönerler.

Bayram namazı öğleden önce kılınır. Cuma namazı gibi bayram namazı da cemaatle birlikte imamın arkasında kılınır. Bayram namazı için ezan okunmaz ve kamet getirilmez.

Bayram namazında birinci rekâtta imam “Tekbir-i Tahrime” ve “Sena” okur. Daha sonra o, yedi defa ellerini kulak hizasına kaldırır ve her seferinde yüksek sesle “Allah-u Ekber” der. İmam ellerini kulak hizasına kaldırdıktan sonra yanlarına sarkıtır. Yedinci defa ellerini normal bir şekilde bağlayarak namazı kılar. Cemaat de imamın yaptığı gibi, ancak sessiz olarak “Allah-u Ekber” diyerek ellerini kulakları hizasına kaldırır ve imamın yaptığı gibi yanlarına sarkıtır. Allah-u Ekber diyerek ikinci rekâta kalktıktan sonra beş “Tekbir” daha getirilir. Yani imam ile cemaat dört defa “Allah-u Ekber” diyerek ellerini kulakları hizasına kaldırırlar ve yanlarına doğru sarkıtırlar. Beşinci tekbirden sonra ellerini bağlayarak namazlarını kılarlar.

İkinci rekatta “Teşehhüd”, salât ve diğer dualar okunduktan sonra imam “Esselam-ü aleyküm ve rahmetullah” diyerek yüzünü sağa ve sola çevirir ve böylece bayram namazı tamamlanmış olur.

Bayram namazını kıldıktan sonra imam hutbe okur. Cuma namazında olduğu gibi, bayram hutbesi de iki kısımdan oluşmaktadır. Ancak Cuma hutbesi namazdan önce, bayram hutbesi ise namazdan sonra verilir.

“Kurban Bayramı”nın iki rekatını kıldıktan sonra imam ile cemaat, yüksek sesle aşağıdaki kelimeleri tekrarlayarak Allah’ıncc yüceliğini beyan ederler:

Okunuşu: Allahu Ekber Allahu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu, Vallahu Ekber, Allahu Ekber, ve Lillahil Hamd.

Meali: “Allah en büyük ve en yücedir. Allah en büyük ve en yücedir. Allah’tan başka ibadet edilmeye lâyık olan yoktur. En büyük ve en yüce olan Allah’tır. En büyük ve en yüce olan Allah’tır. Bütün övgüler Allah’a mahsustur.”

Aynı şekilde Kurban Bayramında sabah namazından başlayarak, bayramın üçüncü günü ilkindi namazına kadar her farz namazdan sonra yukarıdaki kelimeler yüksek sesle okunur.

Not: Yukarda zikredilen duayı yalnız belirtilen günlerin farz namazlarından sonra okumakla kalmayıp, Bayram namazına giderken ve geri gelirken yolda da okumak Hz. Resulüllah’ınsav sünneti seniyyesidir.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Vitir namazı (Salatü’l vitir)

Bir Sonrakini Oku

Cuma namazı ve kılınışı