Soru Cevap - Müslüman Ahmediye Cemaati

Soru Cevap

IV. Halife ile Soru Cevap

İslam’da kadınlar erkeklerden daha değersiz mi görülür?

İslam’a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara sahiptirler. Mülk, evlilik ve boşanma açısından kadınlara haklar verilmiştir ve her birinde onlara saygı gösterilmiş ve uygun bir biçimde ihtiyaçları giderilmiştir. Şunu belirtmek doğrudur ki, İslam kadınlara tarihte benzeri görülmemiş

İki ülke savaşa girdiğinde o ülkelerde yaşayan Ahmedi Müslümanlar nasıl hareket etmeli?

Hindistan ve Pakistan arasındaki savaşta Ahmedi askerlerin nasıl hareket etmesi gerekir? Pakistanda yaşayan Ahmedi askerlerin Pakistan’a vefalı kalması ve ne kadar iyi savaşabilirse savaşması gerekir. Hindistan’da yaşayan Ahmedi askerlerin de Hindistana vefalı kalması ve elinden geldiğince iyi bir şekilde savaşması gerekir. Belki sınırda karşı karşıya gelen Ahmediler birbirlerini öldürebilirler, fakat bunda onların hiçbir sorumluluğu olmayacak,

Paraşüt ile atlama sporunda yaşam tehlikesi var, acaba buna izin verilir mi?

Paraşüt ile atlama sporunda yaşam tehlikesi var, acaba buna izin verilir mi? Bu çok faydalı bir spordur. Her oyunda can tehlikesi vardır. Hatta siz yürürken bile ölebilirsiniz, peki yürümeyi terk mi edeceksiniz? Her sporda ani veya kaza ile ölüm tehlikesi vardır ancak sonuçta spor insan için iyidir.

Hükümet sorumluluğunu yerine getirmezse zekat ve vergi ödenmeli mi?

Pakistan hükümeti kendi sorumluluklarını yerine getirmiyor. Acaba bizim,  bundan dolayı zekat, vergi  veya diğer yükümlülüklerimizden vazgeçmemiz gerekir mi? Hayır! Bu doğru değildir. Hükümet ne kadar zalim olursa olsun, biz kendi sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Allah-u Teala hükümetten hesap soracaktır.

Teravih namazı nedir?

Birisi şöyle sordu: Ramazan ayında, teravih namazını sekiz rekat olarak cemaatle birlikte yatmadan önce mescitte mi kılmak gerekir, yoksa gecenin ilerleyen vaktinde kalkıp yalnız başına evde mi kılmak gerekir? Hazreti Mesih-i Mevud (as) şöyle buyurdu: Teravih ayrı bir namaz değildir. Aslında sekiz rekatlik teheccüd namazının erken vakitte kılmanın adı teravihtir. Ve bu namazın soruda beyan

İslam’da kadın-erkek eşit midir?

Soru: Siz Kuran’da kadın ve erkeğin her şartta eşit olduğunu beyan ediyorsunuz. Ancak anladığımız kadarıyla Müslüman dünyası söz konusu olduğunda, büyük bir çoğunlukla kadınların, kesinlikle bu kadar itibar görmedikleridir. Şu ifadenin gerçek olduğu bellidir; İslam’ın öğretileri insanlık tarafından böyle yorumlanmamaktadır. Birçok Müslüman erkeğin bu konuyu doğru dürüst kabullenmemeleri hakkındaki görüşünüz nedir? Cevap: Bu yine çok

İntihar saldırısı mazur görülebilir bir şey midir?

Hayır. Başta gelen ve en önemli emirleriyle Kuran-ı Kerim; birinin kendi hayatını almasının yani intiharın yasak olduğunu gözler önüne serer. …Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah rahmet edendir. Bu günahı ve insafsızlığı yapanları ateşler içine koymak Allah için gayet kolaydır. (Sure:4 Ayet.30-31) İntihar, cinayetten daha küçük bir anlam ifade etmez ve bu nedenle yaşamın kutsallığını savunan

İslam’ın terörizme bakış açısı nedir?

İslam kesin olarak terörün her türünü reddeder ve kınar. İslam’da hiçbir şiddet eylemi için kılıf ya da mazeret yoktur; bireysel, bir grup tarafından veya devlet tarafından işlense de. Doğrusu İslam’a göre, madem ki bütün dinler peygamberlerini barış sağlamak için gönderen Allah tarafından getirildi,; öyleyse hiçbir din masum erkeğin, kadının ve çocuğun şiddet görmesini ve kanlarının

Eğer bütün İlâhî Kitaplara imanımız varsa o zaman biz neden diğer dinlerin talimatının bir kısmının yanlış olduğunu ileri süreriz?

SORU: Eğer bütün İlâhî Kitaplara imanımız varsa o zaman biz neden diğer dinlerin talimatının bir kısmının yanlış olduğunu ileri süreriz? Cevap: Hiçbir dinin temeli yanlış değildir. Yalnız öteki dinlerin talimatının bir kısmı geçici idi. Geçici olan kısım artık terk edilmiştir. Buna rağmen bütün dinlerin temel inançları aynıdır. Mesela bütün insanlar  ve hayvanlarda D.N.A. ve R.N.A. aynı

Diğer dinleri kabul edip, yanlış olduklarını söylemek doğru mu?

SORU: Eğer bütün İlâhî Kitaplara imanımız varsa o zaman biz neden diğer dinlerin talimatının bir kısmının yanlış olduğunu ileri süreriz? Cevap: Hiçbir dinin temeli yanlış değildir. Yalnız öteki dinlerin talimatının bir kısmı geçici idi. Geçici olan kısım artık terk edilmiştir. Buna rağmen bütün dinlerin temel inançları aynıdır. Mesela bütün insanlar  ve hayvanlarda D.N.A. ve R.N.A. aynı olmakla

Cuma günü neden bereketlidir?

SORU: Cuma günü neden bereketlidir? Cevap: Cuma günü topluca ibadet edilir. Bu sebepten dolayı Cuma günü bereketlidir. Bir günün bereketli olması Allah’ıncc ibadetine bağlıdır. Bir günde ne kadar fazla ibadet edilirse o gün o kadar bereketli olur. Cuma demek, Allah’ıncc zikri için bir araya gelmek demektir. O yüzden Cuma günü bizim için çok önemlidir.

Mezarlara çiçek koymak caiz midir?

SORU: Mezarlara çiçek koymak caiz midir? Cevap: İnsanın her işi tabiat kanunlarına göre olmalıdır. Mezarların ölülerin yerleri olduğu bir gerçektir. Bir ölü, etrafında olup bitenleri bilemez. Mezara çiçek koymakla o mezardaki ölü o çiçeklerden bir lezzet alamaz. Bununla birlikte yaşamakta olan insanların kalbinden ölülerin sevgisi eksilmez ve onlarla az-çok alakaları daima baki kalır. İnsanlar mezarları ziyaret ederek

Doğum günü kutlamak caiz midir?

SORU : Doğum günü kutlamak caiz midir? Cevap: Bu öyle önemli ve şerî bir mesele değildir ki Ahmedi Müslümanlar bununla uğraşarak zaman öldürsünler. Ben ancak bu meselenin İslam şeriatıyla bir alakası olmadığını söyleyebilirim. O yüzden bir Ahmedi Müslüman’ın hayatında bu çeşit geleneğin bir yeri yoktur. Biz İslam dininin bize uyguladığı sınırlar içinde bulunmakla yetinmeliyiz. Bu bize

Kuran, Yahudi ve Hıristiyanlarla arkadaş olmayın diyor mu?

SORU: İnançlarını terk eden veya ayrılan Müslüman’ın öldürülmesi doğru mudur? CEVAP: Bu, medyada zaman zaman ve tekrardan bahsedilen cevap verilmesi gereken “din değiştirme” konusudur. Bu soruya kısaca verilecek cevap “hayır”dır. Şimdi daha ayrıntılı açıklayayım. Din değiştirme veya birinin dininden dönmesi ne yazık ki bunu destekleyen tek bir ayet veya hadis olmamasına rağmen birçok İslam alimi

Dindar olmayanların, iyilikleri mükafatlandırılacak mı?

SORU: Bir insanın düzgün bir hayatı varsa, genellikle diğer insanlara yardımcı olduysa fakat dini inancı yoksa ölümünden sonra dindar bir insan gibi mükâfatlandırılacak mıdır? CEVAP: İnsanlar bazen iyilik ve dine bağlılık terimleri ile ilgili belirsizlik içinde olduklarından bu çok önemli bir soru. Bu ikisi farklı terimlerdir. Sadece kısmen bir yerde buluşurlar o da; dinlerin amacı

Dinden dönmenin (mürtedlik) cezası ölüm müdür?

SORU: İnançlarını terk eden veya ayrılan Müslüman’ın öldürülmesi doğru mudur? CEVAP: Bu, medyada zaman zaman ve tekrardan bahsedilen cevap verilmesi gereken “din değiştirme” konusudur. Bu soruya kısaca verilecek cevap “hayır”dır. Şimdi daha ayrıntılı açıklayayım. Din değiştirme veya birinin dininden dönmesi ne yazık ki bunu destekleyen tek bir ayet veya hadis olmamasına rağmen birçok İslam alimi

Ölümden sonra, kıyamete kadar ne olacağım?

SORU: İnsanlar kıyamet gününden sonra inançlarına göre yargılanacaklar. Eğer ölürsem kıyamet gününe kadar mezarda mı kalacağım, cehenneme mi gideceğim veya cennete mi gideceğim? Ölüm gününden kıyamet gününe kadar ne olacağını bilmek istiyorum. CEVAP: Bu konu üstünde birçok kereler uzun uzun konuştum. Bütün soruları kapsayan bir kitap hazırlanabilir. İnsanların ölüp tekrar bir çeşit yaşama dönmesi olayının

“Kafirleri öldürün” emrinin anlamı nedir?

Soru: Kuran kafirlerin neden öldürülmesi gerektiğini söylemektedir? Cevap: Ayet kafirler dememektedir, putperestler demektedir. Yasak aylar geçtiği zaman, putperestleri nerede bulursanız öldürün, hapsedin, abluka altına alın ve her tuzak kurduğunuz yerde onları bekleyin. Fakat pişman olurlar ve namaz kılıp zekat verirlerse onları serbest bırakın. Elbette, Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. (9:5) Bu ayet, sıksık İslam’da gayri müslimlerin öldürülmesine

Müslümanlarda Hilafet ihtiyacı var mıdır?

Soru: Günümüzde dünya, özellikle İslam dünyası hilafet kurumuna ihtiyaç duymaktadır. Bunun önemi nedir? Cevap: Birlik ve bir uyum içinde olması gereken Müslümanlar sayısız fırka ve mezheplere bölünmüştür. Bu sadece dini açıdan değil politik olarak da böyledir.  Hizipçilik olduğu zaman, birlik ve uyum içinde olan insanlar yapabilecekleri hiçbir şeyi bu dünyada yapamazlar. Müslüman dünyasının gücü ihtilaf

Batı toplumunun geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Soru: Dini bakış açısından batı toplumunun geleceğini nasıl görüyorsunuz? Cevap: Bütün insanlığın çok ciddi olarak ilgili olması gereken ilginç bir soru bu. Gerçek şu ki zevk peşinde koşmak ve özgürlük duygusundan oluşan ikili, batı toplumunu bugünkü hale getirmiştir. Neyin özgürlüğü? İnsanı yaratıcısına bağlayan bütün bağlardan özgür olma. Bugün batının özgürlük anlayışında gördüğüm budur. Zevk peşinde

Ölümden sonra hayat nasıl olacak?

Soru: Ölümden sonraki hayat konusunda görüşünüz nedir? Cevap: Elbette ki ölümden sonraki hayat kavramına inanıyoruz ancak ölümden sonra değişik bir yapıda olan hayat kavramı ile birlikte. Kuran-ı Kerime göre hayatın evrimi daha alt seviye ve değerlerden, daha yüksek gelişme seviyelerine doğru yönlendirilmiştir. Hayatın evrim çizgisine baktığınızda alt seviyedeki hayvanlarda çok az bilincin olduğunu ve evrimin

Din adına fanatizm neden var?

Soru: Günümüzde dünyadaki problemli bölgelerde dini hoşgörüsü olmayan ve tam fanatik İslam milletleri var. Bu neden böyle? Cevap: Bunlar ne yazık ki çöküşün belirtileri. Bu dünyanın heryerinde evrensel dini gelişmeleri analiz eden birinin anlamaya çalıştığı bir olay. Örneğin Hristiyanlık fedekarlık mesajı ile başladı. İntikam yerine öbür yanağını dönmek ve affetmek. Bununla beraber bugün Hristiyan dünyasında

Tek bir ülke İslam’ı temsil ediyor denilebilir mi?

Soru: İslam’ın yayılma konusunu anlamak istiyorum. Bu bölge(Nijerya) belki de İslam’ın çok yanlış anlaşıldığı bir bölge. Örneğin İran’ı ele alalım. İran’da olanlar sizce dine uygun mu, bu İslam mıdır? Cevap: İslam dünyasında İslam adına çok şeyler yapılmaktadır. Eğer İslam’ı temsil ettiği düşünülen bir devletle diğer Müslüman bir devletin eylemleri çelişkiye düşerse bu devletle ilgili ne

Hz İsa “Allah’a giden tek yol” olduğunu iddia eder. Bu nasıl olabiliyor?

Soru: İslam öğretisine göre Hz. İsa (a.s.) Allah’ın (c.c.) peygamberidir ve Müslümanlar da peygamberlerin doğruyu söylediklerine her zaman inanırlar. Buna göre, Hz. İsa (a.s.) peygamber olarak “Allah’a giden tek yol benim” dediğine ve doğru söylediğine göre, diğer peygamberlerden de hiçbiri bir yol ya da bir köprü olduklarını söylemediklerinden dolayı, bu durum bir çelişki doğurmuyor mu?

Hz İsa (a.s.) Nasıl Babasız Doğdu?

Soru: Birmingham’dan Faruk Ahmed sormuş. Kuran-ı Kerim’den öğrendiğimize göre, Hz. İsa (a.s.) karşı cins ile bir münasebet olmaksızın dünyaya gelmiştir. Bana, insanlık tarihinde bu çok ilginç durumun herhangi bir benzeri bulunup bulunmadığını, lütfen anlatır mısınız? Cevap: Bu yönde bazı araştırmalar yürüttüğümü biliyorsunuz. Ancak sorun, bu problemin çok yönlü olmasıdır. Hakikatin araştırılmasının karşısındaki güçlüklerin neler olduğunu

İslam’ın Günaha Bakışı Nasıldır?

Soru: İslam’ın günaha bakışı nasıldır? Cennete gidenlerle Cehenneme gidenlerin arasındaki çizgi nasıl çizilmektedir? Cevap: Allah (c.c.) ile insan arasındaki günah ve affetme ilişkisi, iki insan arasındaki ilişki gibidir. Bu, günlük yaşamda çocuklarınızın size ve ev düzenine karşı işledikleri kabahatler gibidir. Hangi anlamda bu böyledir? Şöyle ki, siz her şeyi onlardan daha iyi bilirsiniz. Eninde sonunda

Reenkarnasyon Hakkındaki İslami Görüş Nedir?

Soru: Reenkarnasyon hakkındaki İslamî görüş nedir? Bizlerin ruhları, biz doğmadan evvel var olmuşlar mıdır? Durum böyle ise, insan ebeveynlerini seçebilir mi? Cevap: Bizler reenkarnasyona hiç bir şekilde inanmıyoruz. Bizler ruhların Allah (c.c.) ile kalıcı ve ebediyen yaşadıklarına inanmıyoruz. Bu bir Hint mitolojisi anlayışıdır ve batıdaki insanlar buna sadece mitolojiyi doğru dürüst anlamadıkları için inanırlar. Onların

Ölümden Sonra Hayat Var Mıdır?

Soru: Ölümden sonraki hayata inanıyor musunuz? Öldükten sonraki hayat Hıristiyan inancının merkezidir. Manevi hayat ne şekilde olacaktır? Cevap: Ölümden sonraki hayata inanmak bizim inancımızın vazgeçilmez ve ayrılmaz bir parçasıdır. Şayet biri ölümden sonraki hayata inanmazsa, o vakit o hiçbir şeye inanmıyordur. Bu böyle, çünkü ahiret hayatına inanmamak, insana bu dünyada ne istiyorsa yapabilme ehliyetini verir

Cennet ve Cehennem Nerededir?

Soru: Cennet ve Cehennem kavramlarını açıklar mısınız? Nerededirler ve özellikleri nedir? Cevap: Etrafımızda bulunan radyo dalgalarını hangi kavramla açıklayabilirsiniz? Onları elle tutabilir misiniz? Onları koklayabilir misiniz? Yahut düşünün! Tüm oda böylesine binlerce dalga ile dopdolu olduğu halde ve bunlar televizyon veya radyo gibi cihazlarla yakalanabiliyor olmasına rağmen, onları herhangi bir şekilde hissedebilir misiniz? Buna rağmen

İslam’dan başka kurtuluş yolu var mıdır?

Soru: Konuşmada kurtuluşun tek elde olmadığı ifade edilmişti. O vakit Allah Kuran-ı Kerim’de neden “Allah’ın dini İslam’dır” der?  Cevap: Sizlere daha öncesinde açıkladığım gibi bu çok önemli bir görüştür. Kuran-ı Kerim’e göre İslam bir tanımlamadır ve sadece İslam adı verilen din için değil, kaynak olarak tüm dinler için geçerlidir. İslam’ın kendisine göre dünyadaki her din

İslam’a göre kadınlar ve erkekler arasındaki eşitlik nasıldır?

Kuran-ı Kerim şöyle belirtir: Ayrım gözetilmeksizin bütün müminler eşitlerdir ve yalnızca Salih amel bir insanı diğerinden üstün kılar. Bu nedenle Müslümanlar doğru ve dindar kadınlara ve erkeklere karşı muazzam bir saygıya sahiptirler. Ayrıca İslam tarihinde de görülür ki hem kadınlar hem erkekler öğretmen, doktor, lider gibi birçok sıfatla hizmet vermiş ve hatta Müslümanlar saldırıya uğradığı

İslam’da kadınlar erkeklerden daha değersiz mi görülür?
İki ülke savaşa girdiğinde o ülkelerde yaşayan Ahmedi Müslümanlar nasıl hareket etmeli?
Paraşüt ile atlama sporunda yaşam tehlikesi var, acaba buna izin verilir mi?
Hükümet sorumluluğunu yerine getirmezse zekat ve vergi ödenmeli mi?
Teravih namazı nedir?
İslam’da kadın-erkek eşit midir?
İntihar saldırısı mazur görülebilir bir şey midir?
İslam’ın terörizme bakış açısı nedir?
Eğer bütün İlâhî Kitaplara imanımız varsa o zaman biz neden diğer dinlerin talimatının bir kısmının yanlış olduğunu ileri süreriz?
Diğer dinleri kabul edip, yanlış olduklarını söylemek doğru mu?
Cuma günü neden bereketlidir?
Mezarlara çiçek koymak caiz midir?
Doğum günü kutlamak caiz midir?
Kuran, Yahudi ve Hıristiyanlarla arkadaş olmayın diyor mu?
Dindar olmayanların, iyilikleri mükafatlandırılacak mı?
Dinden dönmenin (mürtedlik) cezası ölüm müdür?
Ölümden sonra, kıyamete kadar ne olacağım?
“Kafirleri öldürün” emrinin anlamı nedir?
Müslümanlarda Hilafet ihtiyacı var mıdır?
Batı toplumunun geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Ölümden sonra hayat nasıl olacak?
Din adına fanatizm neden var?
Tek bir ülke İslam’ı temsil ediyor denilebilir mi?
Hz İsa “Allah’a giden tek yol” olduğunu iddia eder. Bu nasıl olabiliyor?
Hz İsa (a.s.) Nasıl Babasız Doğdu?
İslam’ın Günaha Bakışı Nasıldır?
Reenkarnasyon Hakkındaki İslami Görüş Nedir?
Ölümden Sonra Hayat Var Mıdır?
Cennet ve Cehennem Nerededir?
İslam’dan başka kurtuluş yolu var mıdır?
İslam’a göre kadınlar ve erkekler arasındaki eşitlik nasıldır?