Allahın varlığının 10 delili - Müslüman Ahmediye Cemaati

KİTAPLAR

Allahın varlığının 10 delili

Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed

Bu makale Mart 1913’de Vadedilen Mesih’in İkinci Halifesi Hazreti Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmedra tarafından kaleme alınmıştır. Ateistler, “eğer Allah var ise bize gösterin de inanalım,” diye itiraz ederler. O, bu makaleyi bu itiraza cevaben yazmıştır. Biz dünyada, koku, ses vesaire gibi bazı şeylerin varlığını beş duyu ile hissederiz. Bunun tersine bazı şeylerin var olduğuna inandığımız halde, onların varlığını beş duyu ile hissedemeyiz. Mesela akıl, zeka, güç, nefret, sevgi gibi. Bunların var olduğunu kanıtlamak için başka yollara başvururken, Allah’ın varlığını kanıtlamak için ateistlerin ileri sürdüğü sınırlamalar nasıl caiz olabilir? Allah, en latif olandır. Nitekim O’na varmak için başka yollar ve deliller vardır. Hazreti Muslih Mevudra, bu makalede Allah’ın varlığının 10 delilini öne sürmektedir.