Allah (cc)

Allah (cc)

“Hâlik” sıfatıyla Allah’ın varlığının ispatı

Beşinci olarak Allah’ın “Hâlik” (Yaratan) sıfatını ele alacağım. İlk başta yarattığı bu kâinatın dışında daha önceden var olmayan yeni maddenin…

“Şafi” sıfatıyla Allah’ın varlığının ispatı

Altıncı olarak Allah’ın Şafi (şifa veren) sıfatını anlatacağım. Eğer bazı durumlarda normalde mümkün olmayacak bir şekilde veya doğanın kanununa sanki…

“Âlim-ul-Gayb” sıfatıyla Allah’ın varlığının ispatı

Yedinci olarak “Âlim-ul-Gayb” sıfatını alalım. Eğer insan normal şartlarda öğrenmesi imkânsız şeyleri bilir hale gelirse seçtiği kullarına bu bilgileri aktaran…

Allah’a inananların ahlakı

Başka bir itirazda deniliyor ki Allah’a inanınca insan ahlakının güzelleşiyor olması gerek. Oysa görünene inanılırsa en rezil ahlaklara sahip olanlar…

Gerçek iyiliği ancak gerçekten inanan yapabilir

Ateistlerin itirazının ikinci ve gerçek cevabı başkadır. Onlara diyoruz ki siz müminlerin yaptıklarının amacını tamamen varsaymışsınız. Önce hayali bir şey…

İnsanın Her Fiili Ne Zaman Allah’ın (c.c.) İsteği Doğrultusunda Olur?

Peygamber Efendimize (s.a.v.) Verilen Ruhanî Rızk Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ümmi (okuma yazması olmayan) olmasına rağmen bütün dünyaya meydan okudu. Meydan…

Şirk nedir?

Maddi olmayan bir Tanrıya ortak koşmak ne demektir? Bu soru da asırlardır insanlığı düşündürüp durmuştur. Tek Tanrıya inananlar bile bazen…

Ölülerin duasını aramak şirktir

Eğer dirilerin duasını aramak şirk değilse ölülerin duasını aramak neden şirk olsun? Üstüne üstlük hadislerden ölülerin bizi duyabildikleri de anlaşılıyor.…

Şirke karşı Kûr’ân-ı Kerîm’in uyguladığı yöntem

Daha önce de dediğim gibi şirk konusunda insanlar yanlış tartışmalara giriyorlar ve bu tartışmalar bir türlü sonuçlanmıyor. Aslında bu konu…

Zamanımızda bir imam neden gerekli?

Yaşadığımız çağda hem sıradan Müslümanlar için hem zahidler için, hem hak rüyalar görenler için, hem ilham sahibi insanlar için, Allah…

Allah’ın Varlığının On Delili

Bu devirde inanışlar ve imanî konularda maddi dünyanın yaptığı itirazların en büyüğü Allah’ın varlığı hakkındadır. Onlar Allah’ın varlığını inkâr ederler.…

Kuran’da Neden Ateistliğin Reddi Yoktur?

Ateistler diyorlar ki; “Eğer Kuran-ı Kerim Allah’ın kitabı olsaydı her şeyden önce ateistliğe karşı deliller sunardı. Bütün semavi kitaplar bu…

“Tanrı”nın adı nedir?

Bir Tanrıya inandıktan sonra insanın hali Allah’ın varlığını ispatlayan deliller ve bu delillerin maruz kaldıkları itirazları anlattıktan sonra biz “Makam-ı…

Batılı düşünürlere göre Tanrı nasıl bir zattır?

“Allah” nedir? Kişisel ismini öğrendikten sonra artık O’nun nasıl bir varlık olduğu sorusu gündeme geliyor. Artık onu “Yehova” ya da…

Hıristiyanların düşüncesine göre Tanrı nasıl bir zattır?

Şimdi değişik dinlerin düşüncelerini ele alıp onların Tanrı hakkında ne dediklerini ve bu dediklerinin ne kadar doğru veya yanlış olduğunu…