Dr. Alexander Dowie İle Mübahalesi - Müslüman Ahmediye Cemaati

Dr. Alexander Dowie İle Mübahalesi

Amerika Birleşik Devletlerinde Dr. John Alexander Dowie adlı bir Hıristiyan, Yüce Allah’ın peygamberi (Prophet of God) olduğunu ve Hıristiyanlığı yeryüzüne yaymak gayesiyle görevlendirildiğini iddia etti. Bu zat “Zion” adlı bir kasaba kurarak ve büyük bir Hıristiyan kitlesini kendi etrafında toplayarak İslamiyet’in pek yakında imha edileceğini ve günlerinin sayılı olduğunu iddia ediyordu. Ayrıca o, Hz. Muhammed’e (sav) bile dil uzatıyordu. Dowie, kendisinin Yüce Allah’ın bir elçisi olduğunu iddia etti ve:        

“Size her ne emredersem onu yerine getirmeye mecbursunuz; çünkü ben Allah’ın verdiği söze göre O’nun peygamberiyim” dedi. (Bkz. El-Hakem Gazetesi; 10 Ekim 1907)Bu zat ayrıca İslamiyet’in yok olması gerektiğini de şu sözlerle ilan etti:        

“Ben Amerika ve Avrupa’nın Hıristiyan uluslarını uyarıyorum. İslamiyet daha ölmemiştir. Aksine diri ve kuvvet doludur. Ancak İslamiyet’in mutlaka yok olması gerekdi. Muhammedenizm (İslam Dini) kesinlikle berbat olup yıkılmalıdır.” (El-Hakem Gaz; 10 Ekim 1907)         

Hz. Mirza Gulam Ahmed (as) bunun üzerine Dowie’ye bir mektup yazarak, Hz. İsa’nın (as) vefat etmiş olduğunu ve mezarının da Keşmir’in başkenti Siri Nagar’ın Han Yar mahallesinde olduğunu iddia etti ve Dowie’yi mübahaleye (dini yarışma) davet ederek:        

“Kimin Tanrısı Hak’tır; Dowie’ninki mi yoksa bizimki mi? Bunu öğrenmenin yolu pek kolaydır. Milyonlarca Müslüman’ı öldürmeye ne gerek vardır? Dowie Bey sık sık Müslümanların öldürülmesinden bahsetmesin. Yalnızca beni zihninde hayal ederek Rabbine dua etsin ve “İkimizden herkim yalancı ise o, diğerinden önce ölsün” desin. Buna cevaben ben de aynen dua edeceğim… Ancak iyi bilsin ki eğer Dowie yahut onun hemcinslerinden birisi bu yarışma gayesiyle önüme çıkarsa benim Rabbim onu çok aşırı derecede küçük düşürecektir” dedi. [12]Hz. Mirza Gulam Ahmed (as) Dowie’yi mübahaleye (dini yarışma) davet etmekle kalmayıp öncelikle şöyle bir haber yayınladı:        

“Eğer Dowie benim mübahale davetimi kabul ederse ve açık olarak yahut işareten bile benim önümde durursa, benim gözlerimin önünde büyük bir hasret ve üzüntü ile bu fani dünyayı terk edip gidecektir…. Kesin biliniz ki onun “Sahyun” (şehri) üzerine dahi bir afet pek çabuk gelmek üzeredir.”         

Hz. Mirza Gulam Ahmed’in (as) yazıları Amerika’nın birçok gazetesinde yayınlandı. Bunun üzerine Dowie cevap vermeye mecbur oldu. O, “Leavs Of Healing” adlı gazetesinde şöyle yazdı:        

“Hindistan’da aptal bir Muhammedî Mesih varmış. O bana sık sık Jesus (İsa) Mesih’in mezarının Keşmir’de olduğunu yazmaktadır. Halk benim ona neden cevap vermediğimi sormaktadır. Ancak, bu sivrisineklere yahut diğer pis böceklere cevap vermemi mi düşünüyorsunuz? Eğer ben ayağımı bile onların üzerine koyarsam onları ezip öldürebilirim.”         

Dowie böylece Hz. Mirza Gulam Ahmed (as) ile mübahaleye girmiş oldu. Mübahaleye girdikten sonra Dowie çok rezil olarak, yalancıların akıbetine uğradı. Detayları şöyledir:         

Dowie’nin bir haram çocuğu (veledüzzina) olduğu ortaya çıktı. O, bizzat bir haram çocuğu olduğunu kabul etti. “New York World” adlı gazetede Dowie’nin babasına yazdığı mektuplar yayınlandı. O, babasının çocuğu olduğunu inkar ediyordu. Daha sonra babasıyla bir alakasının olmadığını, annesinin evliliğinden sonra iki ay içinde doğduğunu ve sözde babası John Dowie’nin çocuğu olmadığını, aksine Kırım savaşında ölen bir İngiliz subayın çocuğu olduğunu resmen ilan etmeye mecbur oldu. [13]          

Dowie’nin kurduğu fabrikalarda iş durdu. Büro ve fabrikalarda çalışan işçi ve memurlarda azalma oldu. Yeni binaların yapımı durduruldu. İşçi ücretlerinde düşüş yapıldı. Mağazalarında malzeme kıtlığı baş gösterdi.         

Dowie’nin birçok kadınla yasak ilişkisi olduğu ortaya çıktı. İngiltere’den genç ve güzel bir kadın getirttiği ve onunla yasak ilişkisi olduğu belirlendi.         

Tek kızı yanarak öldü. İsa (as) adına hastalara şifa verdiğini söyleyen Dowie, yanmış olan öz kızına dahi şifa veremedi.          Dowie’nin bütün mallarına el kondu. Böylece bütün evleri, fabrikaları, arazileri vs. Dicken Sirenger adlı birisi tarafından sözde bir dolar karşılığında ele geçirildi.         

Halktan din adına topladığı parayı zimmetine geçirdiği ve böylece hıyanet işlediği ortaya çıktı. Keza aşırı derecede içki içtiği ve şehvet düşkünü olduğu da belirlendi. Evinin içinde değişik kadınlara yazdığı birçok aşk mektubu da bulundu.         

Eylül 1905’de Dowie felce uğradı. Bunun üzerine karısı ve oğlu kendisini terk edip gittiler. Nihayet 9 Mart 1907’de öldü. Dowie’nin ölümü üzerinde birçok gazete haber ve makale yayınladılar. Mesela İndependent adlı dergi 14 Mart 1907 sayısında şöyle yazdı:        

“Dowie, din ve mal bakımından gözleri kamaştıracak bir kemale ulaştı. Ancak birden yere düştü. Bu arada, karısı oğlu, kilisesine mensup insanlar vs. hepsi kendisinden ayrıldılar… O, kendisine emanet edilen malları da yasak olduğu halde, kendi şanı ve şöhreti için kullandı.”         

Birçok Amerikan gazete bu mübahalede Hz. Ahmed’in (as) üstün çıktığını açık bir şekilde itiraf ettiler ve makaleler yazdılar. Mesela Boston Herald adlı gazete 23 Haziran 1907, Pazar günkü sayısında şöyle bir manşet attı:         

“Great is Mirza Gulam Ahmad the Messiah” Yani: Mesih olan Mirza Gulam Ahmed gerçekten pek büyük ve yücedir. Bu gazete şöyle yazdı:        

“Dowie’nin ölümünden sonra Hindistanlı “Prophet”in (peygamber) şöhreti çok uzaklara yayılmıştır. Gerçekten de o, Dowie’nin öleceğini çok önce bildirmemiş miydi? O, Dowie’nin ölümünden çok önce, çok acıklı bir şekilde ve hasretlerle öleceğini apaçık olarak ilan etmiştir.” “Donole Gazette” adlı başka bir gazete 7 Haziran 1907’de şöyle yazdı:

“Eğer Ahmed ve onun yandaşları, önceden verilen bu haberin birkaç ay içerisinde doğru çıktığına iftihar ederlerse kendileri haklı olacaklardır ve asla suçlanamazlar.”  

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Muhaliflerine İlettiği Mübahale Daveti

Bir Sonrakini Oku

Hıristiyan Papaz A. Atham İle Mübahasesi