Aile ve Çocuk Eğitimi

Dini ve dünyevi geleceğimiz aile içindeki eğitimle şekillenir. Bu bölümde hamilelik döneminden itibaren çocuğun dini ve psikolojik eğitimine yönelik pratik uygulamaların yanı sıra anne baba olarak davranış şekillerimize dair pratik önerileri bulabilirsiniz.

Günümüzde Aile Sorunları

Bu günlerde bir çok aile problemleri ile ilgili haberler almaktayız. Ailelerde kavgalar gürültüler olmaktadır. Bazen öyle kötü ve öylesine derinden inciticidir ki bu davranışlar insan…

Anne-Baba İçin Çocuk Eğitim Rehberi

Bu bölümde anne karnından başlayarak, 4 yaşa kadar çocuk eğitimi ile ilgili dini ve psikolojik hususlara dikkat çekilmektedir. Cemaatimizde özel bir eğitim sistemi olarak uygulanan…

İslamda Çocuk Yetiştirmek

Not: 4. Halife Mirza Tahir Ahmed’in bir hutbesinden çevirilen aşağıdaki yazıyı okuyunuz istifade ediniz ve tekrar okuyunuz istifade ediniz. 4. Halife “Çocuğun Eğitimi” nin aslında…

Çocuğun Dini Eğitimi İçin Yöntemler

Çocuğun dini  eğitimi de dahil olmak üzere tüm eğitimi anne karnında iken başlar. Buna dikkat ederek aşağıdaki bilgilerden faydalanabilirsiniz. Çocuğun Dini Eğitimi ve Terbiyesi İçin…

Temel Çocuk Eğitimi için Tavsiyeler

Anne-Babalar genelde çocukların dini eğitimi hususunda ne yapacaklarını maalesef bilmemekteler. Çocuğun dini eğitimi de her eğitim konusu gibi aslında anne babaya düşen bir görevdir. Ancak…

1-2 Yaş Arası Çocuk Dini Eğitimi

Özlemle beklediğiniz bebeğiniz doğdu. Çocukların doğduktan sonra 6 yaşa kadar aldıkları eğitim çok önemlidir. Özellikle 1-2 yaşında ki çocuklar nasıl olsa birşeyden anlamıyor diye düşünülerek…

2-3 Yaş Arası Çocuk Dini Eğitimi

1. Ocak: Çocuk her iş yapmadan önce Bismillah okumaya alışmalı. 2. Şubat: Erkek çocuk birisiyle karşılaştığı zaman el sıkışarak Essalamu Aleykum demeli. Kız çocuk başını okşatmalı ve Essalamu Aleykum demeli. 3. Mart:…

3-4 Yaş Arası Çocuk Dini Eğitimi

1. Ocak: Allah’ın kitabının ismi Kuran-ı Kerim olduğu anlatılmalı. “Kaida Yassarnal Kuran” (Kuran Eğitimi) başlatılmalı. Yassarnal Kuran okunmadan önce her gün Euzü Besmele okumalı 2.…

4-5 Yaş Arası Çocuk Dini Eğitimi

1.       Bu sene Kaida Yassarnal Kuran (Kuran Eğitimi) bitirmeli. 2.       Namaz dualarının ezberlenmesi gerekir. 3.       Ocak: Namaz isimlerini ve vakitlerini ezberletin. 4.       Şubat: Uyurken edilmesi gereken…

5-6 Yaş Arası Çocuk Dini Eğitimi

1. Bu sene çocuk Kuran’ın birici ve son cüzünü nazara (Arapça’sından) olarak okuyabilmeli. 2. Her ay çocuk, anne babasıyla birlikte Huzur’a mektup yazmalı. İsterse bir…

Aylık Çocuk Eğitimi Takip Planı

Aylık takip planı için tıklayın

Çocuk Kitapları

Ahmed ile Ayşe Camiye Gidiyorlar Allah (cc) Çocuklar İçin Derlenmiş Hadisler Bilal (ra) Dinimi Öğreniyorum 1 Dinimi Öğreniyorum 2 Dinimi Öğreniyorum 3 (9 Yaş Altı)…

Ruhi Ve Maddi Değerler Arasındaki Çatışma

Bugünkü dünya, insanın 50 yıl önce rüyasında bile göremediği en yüksek ilmi ve teknolojik ilerlemelere ulaşmışken ahlaki ve ruhi değerler bakımından hızla bozulmaktadır. Bu bozulma…

Başarılı Bir Evliliğin Talimatları

Aşağıdaki talimatları sesli olarak okuyunuz ve her konuyu tartışınız. Begum sahibe’nin neden böyle önerileri olmuştur ve arkasındaki hikmet nedir? Hz. Seyyide Nusret Cihan Begum Sahibe’nin …

İslamda Boşanma Konusu ve Kadın Erkek İlişkileri

Bir erkek kendi başına kalkıp ta “Benim hanımımı dövmeye yetkim var” diyemez. Bazı suçlar vardır ve Kuranı Kerim onlardan bahsetmiştir. Kuran’da kadın her hangi bir…

Resulullah’ın (s.a.v.) Çocuk Sevgisi

Hazret-i Muhammed (S.A.V.) M.570 senesinde Arabistan’ın Mekke şehrinde doğdu. Dedesi Abdül Muttalib ona “Muhammed” ismini verdi. Hazret-i Muhammed (S.A.V.) öksüz olarak dünyaya geldi. Babası Abdullah,…

Dini Bilgiler Birinci Bölüm: Allah, İslam, Kuran-ı Kerim

(Dini bilgiler bölümlerimizde başlıklarla ilgili her Müslüman’ın bilmesi gerekli temel sorulara cevapları bulabilirsiniz.) 1. SORU: Allah’ıncc zatî ismi ve manası nedir? CEVAP: Zatî ismi Allah’tır. Allah;…

Dini Bilgiler İkinci Bölüm: Hz. Resulüllah (sav)

SORU 1: Hz. Resulüllah (sav) ne zaman ve nerede doğdu? Cevap: 9 Rebiül Evvel, Miladi takvime göre 20 Nisan 571 Pazartesi günü Arap yarımadasının Mekke…

Dini Bilgiler Üçüncü Bölüm: Hadisü’n Nebi

Soru 1: Hadis neye nedir? Cevap: Resulullah’ınsav söyledikleri, yaptıkları ve O’nun halleri ile ilgili sözlü rivayetlerine hadis denir. Soru 2: Kütüp-i Sitte hakkında kısaca bilgi veriniz.…

Dini Bilgiler Dördüncü Bölüm: Sahabeler ve İslam Büyükleri

Soru 1: Şeyheyn ile kastedilen nedir? Hz. Resulüllah’ınsav onlarla ne gibi akrabalığı vardır? Cevap: Hz. Ebubekirra ve Hz. Ömer’era şeyheyn denir. Her ikisi de Hz. Resulüllah’ınsav kayınpederi idiler ve…

Dini Bilgiler Beşinci Bölüm: İslam Tarihi

Soru 1: İslam, hangi miladi yılda zuhur etmiştir? Cevap: Miladi 610 yılında. Soru 2: Habeşistan hicreti hakkında ne biliyorsunuz? Cevap: Mekkeli zalimlerin zulmü had safhaya…

Dini Bilgiler Altıncı Bölüm: Hazret Mesih-i Mevud’un (as) Dönemi

Soru 1: Hz. Resulüllah’ınsav gaybî haberine uygun olan Vadedilen Mesih kimdir? Cevap: Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyanias. Kendisi Hicri 14 Şevval 1250’de Miladi 13 Şubat 1835’de…

Dini Bilgiler Yedinci Bölüm: Hazret Halifetü’l Mesihi’l Evvel’in (ra) Dönemi

Soru 1: Hz. Mesih-i Mevudas Birinci Halifesi kimdi, ne zaman doğdu ve ne zaman Halife oldu? Cevap: Hz. Mevlana Hekim Nuruddin Bervîra. Hicri 1256, Miladi 1841’de…

Kadınların En Büyük Görevi

Kadınlara yüklenmiş en büyük sorumluluk, sahih terbiye işidir. Yani çocuklarını dürüst ve gerçek Müslüman yapmak. Bir çok kadın bunun önemli bir şey olmadığını zanneder. Hâlbuki…

Çocuklar Oyuncakları Neden Kırar?

Çocuklar oyuncakları neden kırarlar …Yeryüzünde nasıl çeşitli özellikler bulunuyorsa aynı şekilde insanlarda da çeşitli kabiliyetler bulunur. İnsanın içinde bir coşku ve heves vardır; ilerleme, doğruluğa…