Aile ve Çocuk Eğitimi - Müslüman Ahmediye Cemaati

Aile ve Çocuk Eğitimi

Dini ve dünyevi geleceğimiz aile içindeki eğitimle şekillenir. Bu bölümde hamilelik döneminden itibaren çocuğun dini ve psikolojik eğitimine yönelik pratik uygulamaların yanı sıra anne baba olarak davranış şekillerimize dair pratik önerileri bulabilirsiniz.

Günümüzde Aile Sorunları

Bu günlerde bir çok aile problemleri ile ilgili haberler almaktayız. Ailelerde kavgalar gürültüler olmaktadır. Bazen öyle kötü ve öylesine derinden inciticidir ki bu davranışlar insan hayret eder. Eğer Allah’ın talimatı olmasa yani “Onları uyar, uyarmak daima faydalı olur” bu talimat olmasa insan ümidini kaybeder ve bu kötü insanları unutalım diyebilir.

Anne-Baba İçin Çocuk Eğitim Rehberi

Bu bölümde anne karnından başlayarak, 4 yaşa kadar çocuk eğitimi ile ilgili dini ve psikolojik hususlara dikkat çekilmektedir. Cemaatimizde özel bir eğitim sistemi olarak uygulanan vakıf sisteminde dileyen anne-babalar çocuklarını bu sisteme kaydettirirler ve çocuğun aşağıdaki kriterlere göre eğitimi takip ederler. Bismillahirrahmanirrahim Anne ve Babanın İlk Aşama Dönemi 1- Anne

İslamda Çocuk Yetiştirmek

Not: 4. Halife Mirza Tahir Ahmed'in bir hutbesinden çevirilen aşağıdaki yazıyı okuyunuz istifade ediniz ve tekrar okuyunuz istifade ediniz. 4. Halife "Çocuğun Eğitimi" nin aslında toplumları nasıl etkilediğini, çok önemli ve unutulmaması gereken konularda hanımlar ve erkeklere nasihatlerde bulunmakta. Gelecek nesillerin sorumluluğu bize aittir. Allahu Teala Mehdi (as)’a müjde vermiştir ki;

Çocuğun Dini Eğitimi İçin Yöntemler

Çocuğun dini  eğitimi de dahil olmak üzere tüm eğitimi anne karnında iken başlar. Buna dikkat ederek aşağıdaki bilgilerden faydalanabilirsiniz. Çocuğun Dini Eğitimi ve Terbiyesi İçin Yöntemler 1) Çocuk doğduktan sonra ilk uygulanması gereken yöntem ezandır. Bu çocuğun dünyaya gelir gelmez ilk Allah adını duyması hasebiyle önemlidir. 2) İkinci yöntem şudur

Temel Çocuk Eğitimi için Tavsiyeler

Anne-Babalar genelde çocukların dini eğitimi hususunda ne yapacaklarını maalesef bilmemekteler. Çocuğun dini eğitimi de her eğitim konusu gibi aslında anne babaya düşen bir görevdir. Ancak çocuğuna birşey öğretebilmek içinde anne-babaların önce kendilerini eğitmeleri gerekmektedir. Bu bölüm ve bundan sonraki yazılarımız öncelikle bilmeyen büyüklere ve onlar vasıtasıyla da çocuklara eğitim için

1-2 Yaş Arası Çocuk Dini Eğitimi

Özlemle beklediğiniz bebeğiniz doğdu. Çocukların doğduktan sonra 6 yaşa kadar aldıkları eğitim çok önemlidir. Özellikle 1-2 yaşında ki çocuklar nasıl olsa birşeyden anlamıyor diye düşünülerek aslında en verimli dönemlerinde eğitimden yoksun bırakılırlar. Bu dönemde yapılacakları aşağıda bulabilirsiniz. 1 ile 2 Yaş Arası Çocuk için yapılacaklar; 1. Anne baba her iş

2-3 Yaş Arası Çocuk Dini Eğitimi

1. Ocak: Çocuk her iş yapmadan önce Bismillah okumaya alışmalı. 2. Şubat: Erkek çocuk birisiyle karşılaştığı zaman el sıkışarak Essalamu Aleykum demeli. Kız çocuk başını okşatmalı ve Essalamu Aleykum demeli. 3. Mart: Çocuk yemekten sonra Elhamdulillah demeyi öğrenmeli. 4. Nisan: Birisi ona bir şey verdiğinde Cezakumullah demeli. 5. Mayıs: Bir hata işlediğinde Estağfirullah demeli. 6. Haziran: Çocuğa Allah sevgisi aşılanmalı. Her şeyin onun için Allah tarafından yaratıldığı ve

3-4 Yaş Arası Çocuk Dini Eğitimi

1. Ocak: Allah’ın kitabının ismi Kuran-ı Kerim olduğu anlatılmalı. “Kaida Yassarnal Kuran” (Kuran Eğitimi) başlatılmalı. Yassarnal Kuran okunmadan önce her gün Euzü Besmele okumalı 2. Şubat: Bütün Kuran alfabesini tanımalı 3. Mart: Yemek başlarken okunması gereken duayı öğrenmeli: “Bismillahi ve alâ bereketillah” 4. Nisan: Yemek sonrası okunması gereken duayı öğrenmeli:

4-5 Yaş Arası Çocuk Dini Eğitimi

1.       Bu sene Kaida Yassarnal Kuran (Kuran Eğitimi) bitirmeli. 2.       Namaz dualarının ezberlenmesi gerekir. 3.       Ocak: Namaz isimlerini ve vakitlerini ezberletin. 4.       Şubat: Uyurken edilmesi gereken dua ezberletilmeli, “Allahümme bi ismike emûtu ve ah’ya” “Ey Rabbim senin isminle ölürüm ve hayat bulurum:” 5.       Mart: Uyanırken edilmesi gereken dua ezberletilmeli “Ahyânâ bâğde mâ

5-6 Yaş Arası Çocuk Dini Eğitimi

1. Bu sene çocuk Kuran’ın birici ve son cüzünü nazara (Arapça’sından) olarak okuyabilmeli. 2. Her ay çocuk, anne babasıyla birlikte Huzur’a mektup yazmalı. İsterse bir iki cümle dahi olsun. 3. Babası her gün beş vakit namaz cemaatle kılmak için çocuğunu mescide götürmeli.  (Eğer bulunulan yerde mescid yoksa birkaç ailenin olduğu

Aylık Çocuk Eğitimi Takip Planı

Aylık takip planı için tıklayın

Çocuk Kitapları

Ahmed ile Ayşe Camiye Gidiyorlar Allah (cc) Çocuklar İçin Derlenmiş Hadisler Bilal (ra) Dinimi Öğreniyorum 1 Dinimi Öğreniyorum 2 Dinimi Öğreniyorum 3 (9 Yaş Altı) Dinimi Öğreniyorum 3 (9 Yaş Üstü) İslamiyetin Baslangıcı Resulullah'ın (s.a.v.) Çocuk Sevgisi

Ruhi Ve Maddi Değerler Arasındaki Çatışma

Bugünkü dünya, insanın 50 yıl önce rüyasında bile göremediği en yüksek ilmi ve teknolojik ilerlemelere ulaşmışken ahlaki ve ruhi değerler bakımından hızla bozulmaktadır. Bu bozulma her gün, özellikle batı ülkelerinde gittikçe artan bir hızla yayılmaktadır. Bu gidiş biran önce yavaşlatılmaz ve ortadan kaldırılmazsa bütün dünyayı sarsan şiddetli bir felaketin gelmesi

Başarılı Bir Evliliğin Talimatları

Aşağıdaki talimatları sesli olarak okuyunuz ve her konuyu tartışınız. Begum sahibe’nin neden böyle önerileri olmuştur ve arkasındaki hikmet nedir? Hz. Seyyide Nusret Cihan Begum Sahibe’nin  (vaat edilen mehdi hz. Eşi) kızı hz. Seyyide nevvab mubareke begum Sahibe’nin evliliği esnasında bulunduğu şu öğütleri kısaca özetlenmiş sözlerini aşağıda bilginize sunarız. Asla herhangi

İslamda Boşanma Konusu ve Kadın Erkek İlişkileri

Bir erkek kendi başına kalkıp ta "Benim hanımımı dövmeye yetkim var" diyemez. Bazı suçlar vardır ve Kuranı Kerim onlardan bahsetmiştir. Kuran'da kadın her hangi bir suç işledi ise, hapse atılarak ceza verilmesin diyor. Ne yapılsın? Evlerinizde gözetim altına alınsın. Kuran neden böyle diyor: Biz bugün bilmekteyiz ki, eski milletlerde saygın

Resulullah’ın (s.a.v.) Çocuk Sevgisi

Hazret-i Muhammed (S.A.V.) M.570 senesinde Arabistan’ın Mekke şehrinde doğdu. Dedesi Abdül Muttalib ona “Muhammed” ismini verdi. Hazret-i Muhammed (S.A.V.) öksüz olarak dünyaya geldi. Babası Abdullah, doğumundan bir kaç ay önce vefat etmişti. Hazret-i Muhammed (S.A.V.) Arabistan’da Kureyş denilen, hatırı sayılır, itibarlı asil bir kabileye mensuptu. Hz. Muhammed (S.A.V.)’in annesi Hazret-i

Dini Bilgiler Birinci Bölüm: Allah, İslam, Kuran-ı Kerim

(Dini bilgiler bölümlerimizde başlıklarla ilgili her Müslüman'ın bilmesi gerekli temel sorulara cevapları bulabilirsiniz.) 1. SORU: Allah’ıncc zatî ismi ve manası nedir? CEVAP: Zatî ismi Allah’tır. Allah; her iyiliği içinde toplayan, hiçbir eksikliği olmayan, pak ve temiz demektir.  Allah’ıncc bu zatî ismi başka hiç kimse için kullanılamaz. 2. SORU: Allah’ıncc kaç tane sıfatı Kuran-ı

Dini Bilgiler İkinci Bölüm: Hz. Resulüllah (sav)

SORU 1: Hz. Resulüllah (sav) ne zaman ve nerede doğdu?Cevap: 9 Rebiül Evvel, Miladi takvime göre 20 Nisan 571 Pazartesi günü Arap yarımadasının Mekke şehrinde doğdu.[1]SORU 2: Hz. Resulüllah’ınsav künyesi ve lakabı neydi?Cevap:     Hz. Resulüllah’ınsav ismi Muhammed,Künyesi Ebul Kasım,Lakabı Emin ve Suduk’tur (daima ve çok doğru söyleyen).SORU 3: Hz. Resulüllah’ınsav dedesi, babası

Dini Bilgiler Üçüncü Bölüm: Hadisü’n Nebi

Soru 1: Hadis neye nedir?Cevap: Resulullah’ınsav söyledikleri, yaptıkları ve O’nun halleri ile ilgili sözlü rivayetlerine hadis denir.Soru 2: Kütüp-i Sitte hakkında kısaca bilgi veriniz.Cevap: Hadislerin sahih olması itibariyle, muhaddisler aşağıdaki altı hadis kitabının diğerlerine göre daha muteber ve güvenilir olduğuna karar vermişlerdir. Bu altı sahih kitaba “Siha Sitta” veya “Kütüb-i Sitte”

Dini Bilgiler Dördüncü Bölüm: Sahabeler ve İslam Büyükleri

Soru 1: Şeyheyn ile kastedilen nedir? Hz. Resulüllah’ınsav onlarla ne gibi akrabalığı vardır?Cevap: Hz. Ebubekirra ve Hz. Ömer’era şeyheyn denir. Her ikisi de Hz. Resulüllah’ınsav kayınpederi idiler ve her ikisi de Hz. Resulüllah’ınsav vefatından sonra sırayla onun halifeleri oldular.Soru 2: Hz. Ebubekir’inra mübarek ismi nedir?Cevap: Hz. Abdullah bin Ebu Kuhafera.Soru 3: Aşere-i Mübeşşere kimlerdir?Cevap: Hayattayken cennetle

Dini Bilgiler Altıncı Bölüm: Hazret Mesih-i Mevud’un (as) Dönemi

Soru 1: Hz. Resulüllah’ınsav gaybî haberine uygun olan Vadedilen Mesih kimdir?Cevap: Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyanias. Kendisi Hicri 14 Şevval 1250’de Miladi 13 Şubat 1835’de Cuma günü Kadiyan’da doğdu.Soru 2: Mesih-i Mevud’unas saygıdeğer babası ve annesinin isimleri nedir?Cevap: Saygıdeğer babasının ismi, Kadiyan Reisi Hz. Mirza Gulam Murtaza; saygıdeğer annesinin ismi Hz. Çırağ

Dini Bilgiler Beşinci Bölüm: İslam Tarihi

Soru 1: İslam, hangi miladi yılda zuhur etmiştir? Cevap: Miladi 610 yılında. Soru 2: Habeşistan hicreti hakkında ne biliyorsunuz? Cevap: Mekkeli zalimlerin zulmü had safhaya varınca, Hz. Resulüllah’ınsav talimatı üzerine, 5 Nebevi tarihinde, bazı Müslüman erkekler, kadınlar ve çocuklar Habeşistan’a hicret ettiler.  Mekkeliler Habeşistan kralı Necaşi’yi onlara karşı kışkırtmaya çalıştılar ama

Dini Bilgiler Yedinci Bölüm: Hazret Halifetü’l Mesihi’l Evvel’in (ra) Dönemi

Soru 1: Hz. Mesih-i Mevudas Birinci Halifesi kimdi, ne zaman doğdu ve ne zaman Halife oldu? Cevap: Hz. Mevlana Hekim Nuruddin Bervîra. Hicri 1256, Miladi 1841’de doğdu. 27 mayıs 1908’de Halife oldu. Soru 2: Hz. Mevlana Hekim Nuruddin’inra muhterem babasının ve muhterem annesinin isimlerini söyleyiniz. Cevap: Muhterem babasının ismi Hafız Gulam Resul

Kadınların En Büyük Görevi

Kadınlara yüklenmiş en büyük sorumluluk, sahih terbiye işidir. Yani çocuklarını dürüst ve gerçek Müslüman yapmak. Bir çok kadın bunun önemli bir şey olmadığını zanneder. Hâlbuki dikkat edersek, dünyaya gelen felaketlerin, gelecek neslin iyi terbiye edilmemesinden geldiğini görürüz.Her ne zaman bir millet ilerlediyse gelecek nesillerinin iyi olmasından ilerledi. Ve nesilleri bozulunca

Çocuklar Oyuncakları Neden Kırar?

Çocuklar oyuncakları neden kırarlar…Yeryüzünde nasıl çeşitli özellikler bulunuyorsa aynı şekilde insanlarda da çeşitli kabiliyetler bulunur. İnsanın içinde bir coşku ve heves vardır; ilerleme, doğruluğa susamışlık, hatadan pişmanlık ve her şeyin aslını öğrenmek için insanın içinde bir çırpınış vardır. Çocuklar daha konuşmayı yeni öğrenirken anne babalarının zihnini yoklarlar ve her söz