fbpx

Hadislerden Seçmeler

“Şüphesiz Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok anan sizler için, Allah’ın Peygamberin’de yüce bir örnek vardır.”

Ahzab Suresi – 22.Ayet 

Fakir Ve Kimsesizlere Şefkat

69- Ebu Hüreyre (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Birçok kimse var ki (dış görünüşü bakımından) saçı başı dağınık, toz toprak içinde olur. İnsanlar…

Komşu Hakkı

66- İbn-i Ömer (R.A.) ve Ayşe (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet ederler: “Cebrail bana hiç durmadan komşu (haklarına riayet etmek) konusunda vasiyet etti. Hatta…

Yalan Söylemek

82- Abdullah (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Daima doğruyu söyleyiniz çünkü doğruluk insanı hayra götürür ve insanın yaptığı hayırlı işler onun cennete girmesine…

Kibir

81- Abdullah b. Mes’ud (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Kalbinde zerre kadar kibir bulunan bir kimse cennete giremeyecektir.” Adamın birisi: “İnsan elbisesinin ve…

Kin Ve Haset

79- İbn-i Ömer (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Birbirinize haset etmeyiniz. Birbirinize zarar vermek için fiyatları artırmayınız. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinize nefretle arkanızı…

Temizlik

77- Ebu Malik el-Eş’arî (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Temizlik imanın bir parçasıdır.” (Müslim)  78- Ayşe (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Misvak…

Elbise Adabı

75- Huzeyfe (R.A.) şöyle rivayet etmiştir: “Resulüllah (S.A.V.) bizi her çeşit ipek kullanmaktan ve altın ve gümüş kaplarda yiyip içmekten men ederdi ve: “Bunlar dünyada…

İslâmiyet’e Davet

44- Sehl b. Sa’d (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in Ali (R.A.)’a şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Allah adına and olsun ki bir tek kişinin  senin vasıtanla hidayete ermesi, senin…

Bağışlamak

71- Mu’az b. Enes (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “En büyük fazilet senden ilişkisini kesen ile aralarınızı düzeltmen; sana vermeyene vermen ve sana…