Hadislerden Seçmeler - Müslüman Ahmediye Cemaati

Hadislerden Seçmeler

“Şüphesiz Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok anan sizler için, Allah’ın Peygamberin’de yüce bir örnek vardır.”

Ahzab Suresi – 22.Ayet 

Zekât; Allah Yolunda Malını Harcamak

36- Mu’az (R.A.) rivayet etmiştir: “Resulüllah (S.A.V.) beni (Yemen’e) vali olarak gönderdi ve şöyle buyurdu: Sen kitap ehlinden bir kavimle tanışacaksın. Onları Allah’tan başka ibadete

İyiliğe Davet

42- Huzeyfe (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Canım elinde olan Allah’ın adıyla yemin ederim ki insanlara iyilik yapmayı tavsiye edip kötülükleri yasaklayacaksınız. Bunu

Emirler Ve Yasaklar

47- Ebu Salebe (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Allah (C.C.) size bazı şeyleri farz kılmıştır. Onları ihmal etmeyiniz. O, bazı sınırlamalar koymuştur. Onları

Nikâh Ve Evlilik

49- Ebu Hüreyre (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Genellikle bir kadınla dört nedenden dolayı evlenilir; onun mal varlığı, ailesi, güzelliği ve onun dini.

Güzel Ahlak

53- Cabir (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Kıyamet günü bana en makbul ve en yakın olanınız ahlakça en güzel olanınızdır. Sizden en sevmediğim

İslam Topluluğu

58- Enes (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Ey Ebu Hüreyre ! Takva sahibi ve Allah’tan korkan bir kişi ol. Böylece sen insanların en

İnsanlara Teşekkür Etmek

63- Ebu Hüreyre (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Her kim insanlara teşekkür etmezse o, Allah’a da şükretmez.” (Tirmizî)

Anne Babaya İyi Davranmak

64- Ebu Hüreyre (R.A.) şöyle rivayet etmiştir: “Adamın birisi Resulüllah (S.A.V.)’ ziyarete geldi ve şöyle sordu: “Ya Resulüllah ! İnsanlar arasından güzel davranışlarıma en fazla

Fakir Ve Kimsesizlere Şefkat

69- Ebu Hüreyre (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Birçok kimse var ki (dış görünüşü bakımından) saçı başı dağınık, toz toprak içinde olur. İnsanlar

Komşu Hakkı

66- İbn-i Ömer (R.A.) ve Ayşe (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet ederler: “Cebrail bana hiç durmadan komşu (haklarına riayet etmek) konusunda vasiyet etti. Hatta

Yalan Söylemek

82- Abdullah (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Daima doğruyu söyleyiniz çünkü doğruluk insanı hayra götürür ve insanın yaptığı hayırlı işler onun cennete girmesine

Kibir

81- Abdullah b. Mes’ud (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Kalbinde zerre kadar kibir bulunan bir kimse cennete giremeyecektir.” Adamın birisi: “İnsan elbisesinin ve

Kin Ve Haset

79- İbn-i Ömer (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Birbirinize haset etmeyiniz. Birbirinize zarar vermek için fiyatları artırmayınız. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinize nefretle arkanızı

Temizlik

77- Ebu Malik el-Eş’arî (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Temizlik imanın bir parçasıdır.” (Müslim)  78- Ayşe (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Misvak

Elbise Adabı

75- Huzeyfe (R.A.) şöyle rivayet etmiştir: “Resulüllah (S.A.V.) bizi her çeşit ipek kullanmaktan ve altın ve gümüş kaplarda yiyip içmekten men ederdi ve: “Bunlar dünyada

İslâmiyet’e Davet

44- Sehl b. Sa’d (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in Ali (R.A.)’a şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Allah adına and olsun ki bir tek kişinin  senin vasıtanla hidayete ermesi, senin

Bağışlamak

71- Mu’az b. Enes (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:“En büyük fazilet senden ilişkisini kesen ile aralarınızı düzeltmen; sana vermeyene vermen ve sana küfredeni