Asılsız Suçlamalar - Müslüman Ahmediye Cemaati

KİTAPLAR

Hz. Mirza Tahir Ahmed

Geçen birkaç aydan beri, Pakistan Sıkıyönetim Hükümetinin Ahmediye Cemaati aleyhinde yayınladığı broşür hakkında hutbeler vermekteyim. Hemen hemen bütün hutbeler, broşürde Cemaatimize isnat edilen suçlamaları cevaplandırmak konusunu kapsamaktadır. Birkaç gün önce Pakistan’dan bir mektup aldım. Cemaatimizin Daskah Amiri Malik Hamidullah Han Bey, Hz. Mehdi’ninas bir rüyasından bahsetmiştir. El-Şirke-tül İslâmiye’nin 1969’da yayınladığı Tezkire adlı eserin üçüncü baskısının 485.inci sayfasında bulanan bu rüya 10 Eylül 1903 günü Hz. Mehdi tarafından görülmüştür. Malik Hamidullah Han Bey’in düşüncesine göre, bu rüya, Broşürdeki suçlamaların cevaplandırılmasıyla ilgilidir. Bu rüya ile ilgili yazıyı okuyunca hayret içinde kaldım ve bu rüyanın gerçekten Broşür hakkında verdiğim hutbelerle ilgili olduğuna kanaat getirdim. Hz. Mehdi’nin rüyasını okuduktan sonra sevindiğim kadar, daha önce hiç sevinmemiştim. Rüyayı okuyunca bulduğum teselli, kelimelerle ifade edilemez.

Yüce Rabbimizcc çok yüce şanlıdır. Bundan seksen iki yıl önce, ilerde böyle bir hadise olacağını Hz. Mehdi’ye as bildirmişti. Bu arada Hz. Mehdi’nin as Cemaatine atfedilen suçlamalara yeterince cevap verileceğini de kendisine anlatmıştı. Hz. Mehdi rüyasını şöyle dile getirmiştir: “Rüya’da bir muhalifimizin yazdığı bir kitabı elimde gördüm. Ben bu kitabı su ile yıkamaktayım ve bir şahıs su akıtmaktadır. Daha sonra gözlerimi kaldırıp baktığımda, bütün kitabın yıkanmış olduğunu ve beyaz kâğıtlar ortaya çıktığını gördüm. Bir tek kapağı üzerinde bir isim yahut ona benzer bir kelime baki kaldığını müşahede ettim.”