Beklenen Mesih ve Mehdi Hakkında Bir İnceleme - Müslüman Ahmediye Cemaati

KİTAPLAR

Beklenen Mesih ve Mehdi Hakkında Bir İnceleme

Dr. Muhammed Celal Şems

Unutmamalıyız ki hadislerde Mehdi ve Meryem’in oğlu İsa Mesihas olarak geleceği ümmete vadedilen bir tek zattır. Hz. Resûlüllahsav bir tek zatın geleceğini müjdelemiş ve ona hem Mehdi İmamas hem de Meryem oğlu İsa Mesihas ismini vermiştir. Bu her iki isim aynı zatın isimleri olduğu hem hadisler de belirtilmiş, hem de eski ümmet büyüklerimiz bu konuyu aydınlatmışlardır. Ayrıca Hz. İsaas İsrail oğullarına gönderilmiş bir peygamber olduğu ve vazifesini tamamlayarak vefat ettiği Kur’an-ı Kerim ve hadislerde anlatılmaktadır. Vefat etmiş olan bir zatın tekrar dünyaya gelmesi mümkün değildir