İsa Mesih Hindistan'da

Hz. Mirza Gulam Ahmed

İsa Mesih’in çarmıh hadisesi nasıl oldu.

Peki çarmıhtan sonra göğemi yükseldi?

Yoksa hayatına devammı etti. Şu an göktemi?

Yoksa vefat mı etti? Tamamen araştırmalar ışığında gerçekleri bu kitapa bulacaksınız.

Yazan : Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani

Vadedilen Mesih ve Mehdi

Çeviren : Dr. Abdulgaffar Han