Yeni Dünya Düzeni - Müslüman Ahmediye Cemaati

KİTAPLAR

Yeni Dünya Düzeni

Hz. Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed

İslam’ın önerdiği Milletler Cemiyeti ve onun dört ilkesi

İslam’ın öğrettiği başka bir gerçeğe göre bütün dünya bir merkez etrafında toplanmadığı müddetçe, barışın sağlanması için herkes kendi sınırları içinde kalmalıdır. Prensip olarak İslam, bütün dünyayı bir merkez etrafında toplamak ister. Ama bu durum sağlanmadığı müddetçe ihtilaflar ve anlaşmazlıkların giderilmesi için şöyle bir çözüm üretiyor: “Eğer inananlardan iki topluluk (birbirleriyle) savaşa girerlerse, onları barıştırın. Ancak onlardan biri diğeri aleyhinde aşırılık ederse, (hep beraber) aşırılık edenle Allah’ın emrine dönünceye kadar savaşın. Böylece (Allah’ın emrine) dönerse, (dövüşen her iki grup) arasında barış sağlayın ve adaletli davranın. Şüphesiz Allah, adalet edenleri sever.” Hucurât suresi, ayet 10