11.09.2015 - İman ve İslam - Müslüman Ahmediye Cemaati

11.09.2015 – İman ve İslam

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 11 Eylül2015’de Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Mümin olduğu iddiasındaki birisinin güzelliği, o, imanda güçlü olduğu ve İslam’ı anlıyor olduğunda ortaya çıkacaktır. İman, kendini tam olarak Hüda Teala’ya teslim etmek ve O’nun emrine göre hareket etmektir. Ve din ise, onun hükümlerine göre hareket ederek kendini de her şerden korumak ve başkaları için de barışçıl işler yapmaktır. Eğer dünya bu konuyu anlarsa, dünyada kalıcı barış kurmanın öyle manzaraları görülecek ki, dünyayı cennet yapacaktır. Bu çağda bu gerçek dini ve hakiki imanı yerleştirmek için Allah-u Teala Hazreti Mesih-i Mevud’u (as) gönderdi. Ve Hazreti Mesih-i Mevud’a (as) bağlı olanlar olarak bizim sorumluluğumuz da kendisine yardımcı olmaktır. Dünyaya imanın gerçeğini anlatın ve barışı yayanlar olun. Allah-u Teala’nın lütfu ile Müslüman Ahmediye Cemaati kendi nizamı vasıtasıyla bu işi yapmaktadır. Ancak her Ahmedi Müslüman’a da, kendini İslam talimatının bir örneği yapması farzdır. Ta ki her biri kendi sorumluluğunu eda eden birisi olsun.

Huzur-u Enver, bazı ülkelerde fesadın baş göstermesi, emniyetin olmaması ve gayri müslimler tarafından dine karşı nefret yayılmasının sebeplerini anlattı ki bu İslam’ın adının kötüye çıkmasına sebep olmaktadır. Bütün bunların karşısında bugün sadece Müslüman Ahmediye Cemaati, dinin muhabbet, sevgi ve barış talimatlarını yayıyor ve bütün dünyada içtenlikle iş yapıyor. Bunun neticesinde barış bayrağı altında emniyet ve selamet yaymak için yüzbinlerce insan katılıyor. Huzur-u Enver, Cemaat vasıtasıyla İslam’ın hakiki çehresini gören ve Ahmediye Cemaatine katılan insanların örneklerini sundu. Onlar arasında, başkaları da vardır, biat ederek Allah ve O’nun kullarının haklarını eda edeceğine söz veren insanlar da vardır.

Benin’den bir papaz şöyle beyan etti: “Bugün benim hayatımın çok acayip bir günüdür, çünkü bugün mümin ve Hıristiyan bir yerde oturmaktadır. Hiç şüphe yok ki Ahmediye Cemaati bizim hepimizi bir yerde toplamıştır. Ben  Ahmediyet karşısında selam duruyorum.” Yine Benin’in ulaştırma bakanı dedi ki, “Müslüman Ahmediye Cemaatinin insanlığa hizmeti hiç kimseden saklı değildir. Müslüman Ahmediye Cemaatinin, barış ve muhabbet için Benin’de yaptığı çabalar birinci sıradadır. Ben, Ahmediyetin, barış ve sevgi çabası hizmetleri karşısında saygıyla eğiliyorum.” Burkina Faso’da bir Caminin açılışı üzerine bir arkadaş şöyle dedi: Müslüman Ahmediye Cemaatinin camisini görüp öğrendim ki kesinlikle Ahmediye Cemaati gerçek manada dine hizmet ediyor. Müslüman Ahmediye Cemaatinin dosdoğru cemaat olduğu ve Allah’ın desteğinin onunla birlikte olduğu bugün apaçık belli oldu. Huzur-u Enver, bugün İslam’ın hakiki öğretileri Hazreti Mesih-i Mevud (as) vasıtasıyla dünyaya ulaşıyor, buyurdu. Huzur-u Enver, bu konuda bazı iman verici hadiseler aktardı.

Huzur-u Enver şöyle dedi: Dünyanın çeşitli yerlerinde, Cemaat vasıtasıyla mesaj ulaştığında temiz yaradılışlı kimseler kabul ederler. Huzur (atba) bu çabalar neticesinde elde edilen meyvelerden bahsetti. Şöyle dedi: otuz üç senedir papaz olan birisi Müslüman Ahmediye Cemaatine katıldı. Kanada Camia (üniversitesinin) öğrencileri bir aylığına Guatemala’ya gönderilmişti. Onlar yüz bin broşür dağıttılar. Bir bey şöyle yazdı: Sizin yaptığınız iş, sonbaharı bahara çevirmenin bir benzeridir. Bir gün mutlaka bahar gelecektir. İsviçre’den bir arkadaş şöyle dedi: sizin sloganınız çok hoşuma gitti. Cemaatin iki temeli, sevgi herkes için, “nefret hiç kimse için,” ve “Dinde zorlama yoktur,” bu iki usul üzerinde yürümekle barış yaratılabilir.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Bu fidan, İslam’ın fidanıdır ve Allah-u Teala’nın diktiği fidandır ve bu çağda onun sulanması için Hazreti Mesih-i Mevud (as) gönderildi ve kıyamete kadar Allah-u Teala onu bizzat Kendisi koruyacaktır. Bu fidan daima yemyeşil ve taze kalacaktır. Dünyayı Allah-u Teala’nın rızasına göre yürütmek ve barış ve sevgi yaymak için bu birkaç olayı ben,  Allah-u Teala’nın insanların gönüllerini nasıl açtığını göstermek için anlattım. Başkalarının ağzından bizim lehimizde övgüler söyletir. Kimi Afrikalıdır, kimi Avrupalıdır, kimi Amerikalıdır, bunların hepsinin izlenimleri aynıdır, çünkü barış öğretisi sadece birdir. Dünya barışının garantisi kesinlikle İslam’dır. Muhalifler ne isterlerse yapsınlar, İslam dünyaya emniyet ve barışı gösterecektir. Allah-u Teala bize güç versin ki amellerimizi İslam talimatına uygun hale getirenler olalım ve İslam’ın başarısının bir parçası olalım ve ilerlemesini görenlerden olalım. Amin

Kaynak: Roznama Alfazl, 15 Eylül 2015

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

04.09.2015 Doğruluk, Allah’a güvenmek ve Allah’ı anmak

Bir Sonrakini Oku

18.09.2015 – Halifetül Mesih II: Hikmet incileri