15.01.2016 - Halifetül Mesih II: Hikmet incileri - Müslüman Ahmediye Cemaati

15.01.2016 – Halifetül Mesih II: Hikmet incileri

Allah-u Teala, iyilik üzerinde sebat gösterenlerin nesillerini de korur. Bunun şartı şudur ki nesiller de iyilik üzerinde sebat göstersinler ve Allah-u Teala ile bağ kursunlar.

Namazı cemaatle kılmanın, kişisel faydası ile birlikte toplumsal faydası da vardır ve bu sayede toplumsal birlik oluşur.

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 15 ocak2016’da Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Allah-u Teala, Kendi evliyalarının ve iyilik üzerinde sebat gösterenlerin evlatlarını ve nesillerini de korur ve mükafatlandırır. Şartı şu ki, o evlatlar ve nesiller de iyilik üzerinde sebat gösterenler olsunlar. Hazreti Mesih-i Mevud (as) bir yerde, bir evliyadan bahsederek şöyle buyurur:  O evliya, gemide yolculuk ediyordu, denizde fırtına çıktı, nerdeyse gemi batacaktı ki onun duası ile kurtarıldı ve dua sırasında o ermişe şöyle vahyedildi: Senin hatırına Biz hepsini kurtardık. Hazreti Mesih-i Mevud (as) buyurdu ki,  bakın! Bunlar laf salatasıyla elde edilmez, aksine bunun için çok çalışmak gerekir, Allah-u Teala ile bağ kurmak gerekir ve atalarının iyiliklerini devam ettirmek gerekir. İşte, salihlerin, evliyaların ve ermişlerin nesli olmak ancak, insan kendisi de iyilik üzerinde sebat gösterince ve Allah ile bağ kurunca fayda verir.

Huzur-u Enver, Hazreti Mesih-i Mevud (as) ile ilgili olarak ikinci halife hazretlerinin beyan ettiği bazı olaylar ve sözleri sundu. Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) cemaatle namaza bağlılığı konusunda şöyle der: Hazreti Mesih-i Mevud (as) namazı o kadar severdi ki, her ne zaman hastalık veya başka bir sebepten dolayı dışarıya çıkamazsa ve namazı evde kılmak zorunda kalırsa, annemiz ve evin çocuklarıyla birlikte namazı cemaatle kılardı. Huzur-u Enver, bunun önemini açıkladıktan sonra şöyle dedi: Namazı cemaatle kılmanın, kişisel faydası ile birlikte toplumsal faydası da vardır ve bu sayede toplumsal birlik oluşur. Namaza birlikte durmak emrinin hikmeti şudur: Kimde daha fazla nur varsa, o, zayıf olanlara sirayet ederek kuvvet versin ve birbirlerinden haberdar olarak aralarında sevgi meydana gelsin. İşte bu düşüncelerle namazlarınızı muhafaza etmeniz gerekir. Namazı terk etmekle ilgili bir olayı anlatarak şöyle dedi: İnsan şeytanın sözünü reddettiği zaman, şeytan onun peşini bırakır. İşte bizim de, her fırsatta şeytanı ümitsiz bırakmamız ve gücümüz yettiğince Allah-u Teala’nın rızasını elde etmek için çabalamamız lazım.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Hazreti Mesih-i Mevud’a (as), “Padişahlar senin elbiselerinden bereket arayacaklar,” vahyi indi. Hazreti Muslih Mevud (ra) bunun çok güzel bir açıklamasını şöyle yaptı: Padişahların, Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) elbiselerinden bereket arayacakları gün gelince, onun sahabelerinden ve daha sonra gelenlerden de, onların derecesine göre, bereket elde edecekler. İşte, sizler sevinmekle birlikte istiğfar etmeye de devam edin, kendiniz için de başkaları için de dua edin. Hazreti Muslih Mevud (ra) buyurur ki, sizler hazreti Mesih-i Mevud’un (as) sözlerinden bereket aramaya başladığınızda onlar da işte ancak o zaman Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) elbiselerinden bereket arayacaklar.  Onun sözlerinden bereket aramak, onları okumak ve ilim elde etmektir.  Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) diğer mübarek eşyalarını iyi bir şekilde muhafaza etmek için bir tedbir yoktu. Şimdi ise bu mübarek eşyaları korumak için Rabvah ve Kadiyan’da Allah’ın lütfu ile çalışılmaktadır ve önemli miktarda iş tamamlanmıştır. Huzur-u Enver, Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) kitaplarının basımı devrinde,  kendisinin, kitapların basımının en güzel şekilde olması için nasıl çabaladığını, ikinci Halife (ra) hazretlerinin kelimeleriyle anlattı.

Huzur-u Enver hutbenin sonunda, İngiltere’den muhterem Çodri Abdulaziz Doger beyin ve muhterem İkbal Nesim Azamet But hanımefendinin vefatı dolayısıyla onların hayırlı amellerinden bahsetti ve hazır cenaze namazlarını kıldıracağını bildirdi. Ayrıca, Kadiyan dervişlerinden sayın Kureyşi Muhammed Şefiğ Abid beyin hanımı olan muhterem Sıddıka hanımefendinin vefatı dolayısıyla kendisini hayırla yadetti ve gaip cenaze namazını kıldıracağını bildirdi.

Kaynak: Roznama Alfazl, 19 Ocak 2016

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Bize yapılan her haksızlığı affetmemiz gerekir mi? Bu konuda bir kriter var mı?

Bir Sonrakini Oku

22.01.2016 – Mağfiretin özü