İsa (as) ölüleri diriltmiş mi? Diriltmişse ilah değilmidir? - Müslüman Ahmediye Cemaati

İsa (as) ölüleri diriltmiş mi? Diriltmişse ilah değilmidir?

Hıristiyanlar, Hz. İsa as ölüleri diriltmiştir ve bu onun ilah olduğuna dair bir delildir derler.

Eğer Eski ve Yeni Ahit’e göre sadece Hz. İsa as bu işi yapmış ise o zaman onun ilah olduğunu kabul ederiz.

Ama eğer hem eski Ahit’te hem Yeni Ahit’te Hz. İsa as’ın haricinde diğer peygamberlerin, diğer kutsal kişilerinde bu işi yaptığı yazılı ise o zaman neden Hz. İsa as ilah sayılıyor da diğerleri ilah sayılmıyor? Hz. İsa as’ın yaptıklarında fazla olan nedir? Daha çok ne yapmıştır? Daha âlâsı ne yapmıştır ki Hz. İsa as ilah oluyor da öbürleri ilah değildirler?

Günümüzde ki maalesef Müslümanlar da Hıristiyanlardan etkilenerek Hz. İsa as’ın gerçek manada ölüleri dirilttiğine inanıyorlar. Hâlbuki her peygamber ölüleri diriltir. Ama bundan kasıt manen ölmüş olanlardır. Kur-an’ı Kerim’de de bundan yani Hz. Resulüllah sav’ın da ölüleri dirilttiğinden bahsedilmiştir. Müslümanların da düşünmeleri lazım; Biz niye Hıristiyanlarla aynı inancı taşıyoruz diye.

Bakın Kitabı Mukaddes İkinci Krallar 4. bölüm 32-37’de Elişa bir peygamberdir ondan bahsediliyor. Ne yapmış o:

Elişa eve vardığında, çocuğu yatağında ölü buldu.

İçeri girdi, kapıyı kapayıp RAB’be yalvarmaya başladı.

Sonra ağzı çocuğun ağzının, gözleriyle elleri de çocuğun gözleriyle ellerinin üzerine gelecek biçimde yatağa, çocuğun üzerine kapandı. Çocuğun bedeni ısınmaya başladı.

Elişa kalkıp odanın içinde sağa sola gezindi, sonra yine dönüp çocuğun üzerine kapandı. Çocuk yedi kez aksırdı ve gözlerini açtı.

Elişa Gehazi’ye, “Şunemli kadını çağır” diye seslendi. Gehazi kadını çağırdı. Kadın gelince, Elişa, “Al oğlunu” dedi.

Kadın Elişa’nın ayaklarına kapandı, yerlere kadar eğildi, sonra çocuğunu alıp gitti. Ölmüş olan çocuk gözlerini açıyor ve ondan sonra uzun bir hikâye yazıyor. Sonra o annesini çağırıp “niye üzülüyorsun al senin çocuğun dirildi götür,” diyor.

Şimdi Elişa peygamber ölmüş olan bir çocuğu diriltmiş onu yeniden hayata kavuşturmuş. Bu durumda o ilah değilse nasıl bu iddia İsa’nın ilahlığının delili olabilir?

Sonra bakın Hezekiel adlı bir kitap var. Bu aynı zamanda bir peygamber ismi.

Hezekiel 37. Bölüm 9-10. ayet:

Sonra bana şöyle dedi: “Rüzgâra peygamberlik et, insanoğlu, peygamberlik et ve de ki, ‘Rab Yahve şöyle diyor: Ey rüzgâr, gel dört yandan es. Bu öldürülmüşlerin üzerine üfle ki canlansınlar!’”

Böylece bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik ettim. Onların içine soluk girince canlanıp ayaklarının üzerinde durdular. Çok, çok büyük bir kalabalık oluşturuyorlardı.

Hz. İsa as’ın dirilttikleri birkaç kişi olabilir. Burada Hezekiel peygamber için diyor ki “büyük bir kalabalık dirildi”. Binlerce insandan söz ediliyor. Peki, efendim binlerce insanın hayata kavuşmasına sebep olan ilah olmuyor da, Hz. İsa as nasıl ilah oluyor?

Sonra İlyas bir peygamberdir ve Birinci Krallar 17. Bölüm 20-23’te şöyle yazıyor:

Sonra RABbe şöyle yalvardı: «Ya RAB Tanrım, neden yanında kaldığım dul kadının oğlunu öldürerek ona bu kötülüğü yaptın?»

İlyas üç kez çocuğun üzerine kapanıp RABbe şöyle dua etti: «Ya RAB Tanrım, bu çocuğa yeniden can ver.»

RAB İlyasın yalvarışını duydu. Çocuk dirilip yeniden yaşama döndü.

İlyas çocuğu yukarı odadan indirip annesine verirken, «İşte oğlun yaşıyor!» dedi.

Sonra İkinci Krallar 13. Bölüm 21.ayet:

“Bir keresinde İsrailliler, ölü gömerken akıncıların geldiğini görünce, ölüyü Elişa’nın mezarına atıp kaçtılar. Ölü Elişa’nın kemiklerine dokununca dirilip ayağa kalktı.

Bu ilginç bir olay. Bir adamı gömerlerken Elişa’nın kemikleri sadece bu ölüye değmişte o ölü hayata kavuşmuş. Eğer birisinin kemikleri dahi bu kadar hayat veriyorsa, bu kadar kutsalsa bu kadar güçlü ise ve o Allah değil ise (hâşâ), Hz. İsa as nasıl ilah olabilir? Bize İsa as’ın farklılığını söyleyerek ikna etmeleri lazım.

Sonra burada demin bahsettiğim Hıristiyanlarla yaşanan o münazara esnasında Hıristiyan papazlar Hz. Mesihi Mevud as’a 3 hastayı getirmişler. Birisi diyelim kör, öbürü sakat, öbürünün başka bir hastalığı varmış. Hz. Mesih-i Mevud as’a dediler ki

“Bak sen Mesih olmak iddiasındasın. Bizim mesihimiz hastalara şifa verirdi ölüleri diriltirdi. Sen eğer Mesih isen bunları iyileştir.”

Kendilerince Hz. Mesihi Mevud as’ı aciz kılmak için büyük bir plan kurdular. Büyük bir hile yaptılar. Hz. Mesih-i Mevud as Allah’ın desteğiyle o meydandaydı ve dedi ki:

“Sizin kitabınıza göre Hz. İsa as size demiştir ki: “eğer içinizde zerre kadar iman varsa be-nim yaptıklarımın aynısı yaparsınız.” Ama benim kitabım bunu demiyor. Benim kitabım iman belirtilerini bu şekilde açıklamıyor. Benim kitabım diyor ki: “Kim Allah bizim Rabbimizdir deyip sebat gösterirse onların üzerine melekler iner”. Ben bu belirtilere bu alametlere sahibim. Ama sizin kitabınız diyor ki: Eğer sizde zerre kadar iman varsa İsa’nın yaptıklarının aynısını yaparsınız. Onun için siz imanınızı ispatlayın.”

Papazlar oradan apar topar gittiler. Hiçbir iman belirtisi gösteremediler. Bizim bunu bugün bile Hıristiyanlara dememiz lazım.

Bakın Matta 17. bölüm ayet 18-21 diyor ki:

İsa cini azarlayınca, cin çocuktan çıktı, çocuk da o anda iyileşti.

Sonra öğrenciler tek başlarına İsa’ya gelip, «Biz cini neden kovamadık?» diye sordular.

İsa, «İmanınız kıt olduğu için» karşılığını verdi. «Size doğrusunu söyleyeyim, bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa, `Buradan şuraya göç’ derseniz, göçer. Sizin için imkânsız bir şey kalmaz.

Hz. Mesihi Mevud as dedi ki:

“Ben sizden dağ istemiyorum dağ buradan çok uzak. Allah razı olsun bana çok yardımcı oldunuz. Kendi elinizle bu sakatları buraya getirdiniz. Onun için gerçek manada iman sahibi olduğunuzu bize gösterin. Bizde anlayalım ve eğer iman sahibi değilseniz o zaman utanmanız lazım. Hıristiyanlık adına hem tartışıyorsunuz hem de sizde iman belirtileri yok.”

Sonra Markos 16. Bölüm ayet 17-18 diyor ki:

İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır: benim adımla cinleri kovacaklar, yeni diller konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile, bundan zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek.

Hz. İsa as’ın kendisi İncil’e göre iman sahiplerinin bu alametlere sahip olacağını söylüyor.

Eğer gerçekten Hz. İsa as ölüleri diriltip, hastaları iyileştiriyordu ise, Hz. İsa as bizzat dedi ki “sadece ben değil imanlıysanız sizlerde bunu yaparsınız. Eğer hardal tanesi kadar içinizde iman varsa.”

O zaman hangi Hıristiyan bize gelip, efendim bizim Mesih böyle yaptı diyorsa ona diyelim ki gel iman belirtilerini sen de göster o zaman bizde senin iman sahibi olduğunu anlayalım.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

İslam’da niyetin anlam ve önemi

Bir Sonrakini Oku

İsa (as) ilah mı, insan mı? Kefaret inancı doğrumu?