21.08.2015 - Cuma ve Jalsa Salana - Müslüman Ahmediye Cemaati

21.08.2015 – Cuma ve Jalsa Salana

Bu calsayı dünyevî bir şenlik zannetmeyiniz, bu günlerde dikkatlerimizi Rabbanî sözleri dinlemeye yöneltmeliyiz.

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 21 Ağustos2015’de Hadikatü’l Mehdi’de Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver (atba) şöyle buyurdu: Bugünden itibaren, Cuma namazının eda edilmesinden sonra resmi olarak calsa salana başlayacaktır. Ancak Cumanın da kendi zatında önemi vardır. Bu ehemmiyeti göz önünde tutarak, bugün, Cuma günü edeceğiniz dualarda bu calsanın bereketli olması için de dua edin. Bizim calsalarımızın çok büyük bir maksadı, ve dahi biatın maksadı olarak da açıklanan şudur: Kerim Mevlamız (cc) ve Resul-ü Makbul’ün (sav) muhabbeti kalbe galip gelsin. Bu ise, biz, Resulüllah’a (sav) kalbimizin derinliklerinden salavat gönderdiğimizde ve kendi durumumuzu da ona uygun hale getirmeye çalıştığımızda olacak. Her birimizin tam bir dikkatle salavat ve zikr-i İlahî ile vakit geçirmeye çabalaması lazım.

Resulüllah’ın (sav) güzel ahlakında, kulların haklarını eda etmekte de azimüşşan bir örnek görürüz. Sonra Allah-u Teala müminin bir özelliği olarak, birbirlerine muhabbet, sevgi ve rahmet duyguları besleyerek hayatlarını geçirirler,  demiştir. Bunda da Resulüllah’ın (sav) güzel örneği görülür. Resulüllah’ın (sav) müminlere o kadar sevgisi vardı ki, onlara azıcık bile sıkıntı dokunmasına dayanamazdı. Müminlere gelen küçücük bir sıkıntı dahi Resulüllah’ı (sav) huzursuz ederdi. İşte, bizim önümüze konulan bu örnektir ki bir başkasının sıkıntısı sizi huzursuz etmeli. Bu ise ancak, biri diğeri için rahmet ve muhabbet duyguları beslediğinde olabilir. Calsa düzenlenmesinin maksatlarından birini de Hazreti Mesih-i Mevud (as) şöyle beyan etmiştir: Cemaatin ilişkileri ve kardeşlik kuvvetlensin. Kısacası, Calsaya gelenlerin bir yandan kalplerinde Allah ve O’nun Resulünün (sav) sevgisini yaratması gerekir, diğer taraftan aralarındaki muhabbet, sevgi ve kardeşlik duygularını da artırmaları gerekir ve dinî bilgilerini de çoğaltmaları gerekir.

Huzur-u Enver, calsanın amaç ve gayeleri hakkında Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) bir yazısını sunduktan sonra şöyle buyurdu: Aramızdan her birinin, “Biz bu günlerde calsanın maksatlarını tamamlayacağız,” düşüncesinde olması gerekir. Ve Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) başka bir yerde buyurduğu gibi, bu calsayı dünyevî bir şenlik zannetmeyiniz, bu günlerde dikkatlerimizi Rabbanî sözleri dinlemeye yöneltmeliyiz, kendi aralarında sohbetle, kendi aralarında toplanmalarla vakit geçirilmemeli ve vaktinin çoğunu pazarda  geçirerek zayi etmemeli. Tersine boş vakitlerini dinî sözler ve zikri İlahî ile geçirmeli. Calsa programlarını, ona göre amel etmek gayesiyle de dinlemeye çalışmalı ve imanında ilerleme ve yakîn ve fayda vesilesi yapmak için de. İşte, gelen bütün misafirler, bütün calsa katılımcıları, kendi calsaya katılma maksadını göz önünde tutarak olabildiğince çok feyz almaya çalışsın. Allah-u Teala hepinizi buna muvaffak kılsın.

Huzur-u Enver, düzenlemeler bakımından da bazı konulara dikkat çekerek, yönetim ile tam olarak yardımlaşın ve söylenildiği şekilde hareket edin, buyurdu. Yemek verme sorumlularının  şuna da dikkat etmesi lazım ki, bazı insanların hastalık veya başka bir özel sebepten dolayı yemek vakitleri dışında da yemek yeme mecburiyeti olur ve salona gitmek zorunda kalırlar. Bu yüzden bir iki kişi de olsa orada her zaman görevli olmalı. Çocuklu anneler kendi çocukları için az çok bir şeyler mutlaka yanlarında getirsinler. Yemek yedireceklerse ayrı olarak yedirsinler, onların salonu da ayrıdır. Aynı şekilde trafik sorumlularına da tam olarak yardımcı olun. Nereye park edilmesi söyleniyorsa oraya park edin. Tarama (kontrol) şubesi de olabildiğince iyileştirilmeye çalışıldı, eğer biraz vakit alırsa bile katlanın. Kapıdan girmeden önce sorumlulara yardımcı olun. Aynı şekilde güvenliğin umumi düzenlemesine de tam olarak yardımcı olun ve her ahmedi kendisi bile sağına soluna baksın. Allah-u Teala calsayı her bakımdan bereketli kılsın.

Huzur-u Enver son olarak, Dera Gazi Han’a bağlı Tonsa Şerif’ten muhterem İkramullah Han Sahibin ve Rabvah’tan Vekilü’t Tasnif Tahrik-e Cedit Çodri Muhammed Ali Sahibin vefatından dolayı merhumların hayırlı amellerinden ve cemaat hizmetlerinden bahsetti ve Cuma namazından sonra gaip cenaze namazlarını kıldıracağını bildirdi.

Kaynak: Roznama Alfazl, 25 Ağustos 2015

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

14.08.2015 – Jalsa Salana 2015; Misafirperverlik ve sorumluluklarımız

Bir Sonrakini Oku

28.08.2015 – 2015 Jalsa Salana’sının Bereketleri