26.01.2018 - Duanın gücü - Müslüman Ahmediye Cemaati

26.01.2018 – Duanın gücü

Huzur-i Enver (Atba), 26 ocak 2018 tarihinde Londra Beytül-Futuh Camiinden verdiği Cuma hutbesinde Kelime-yi şehadet ve Fatiha suresinden sonra şöyle buyurdu;

Hz. Mesih-i Mevud (as) duanın hikmetini açıklayarak şöyle buyurdu: Bir bebek acıkıp süt için feryat edip ağladığında annenin göğüslerine süt adeta çağıldayarak iner. Bebek duanın ismini dahi bilmez ama onun çığlıkları sütü çeker getirir. Bazen anneler sütü hissetmezler bile ama çocuğun feryatları sütü çeker. Peki biz Allah’ın huzurunda ağlayıp sızladığımızda bu hiçbir şeyi çekmez mi acaba? Gelir, her şey gelir. Fakat manevi gözleri kör filozoflar bunu göremezler. Bebeğin anne ile olan münasebetini zihninde tutarak insan duanın hikmetini anlamaya çalışırsa çok kolay bir şekilde öğrenebilir.

Yüce Allah’ın biz Ahmedilere büyük bir ihsanıdır, aramızdan büyük küçük hemen hemen herkes anlar ki eğer büyük bir sancı ile, hıçkırarak tevazu ile Allah’ın huzuruna eğilip dua edildiğinde, Allah duaları dinler ve bazen öyle bir şekidle kabul eder ki başkalarını bile hayrete düşürür.

Bazı yerlerde yağmurun yağması Allah’ın desteğinin ve duayı kabul edişinin ispatı olur, bazı yerde ise yağmurun durması. Gayrimüslimler İslam’ı ister kabul etsin ister etmesin, fakat İslam’ın Rabbinin duaları kabul ettiğini şüphesiz itiraf ederler.

Huzur-i Enver duaların kabul edilişinin örneklerini anlattı ve sonra şöyle buyurdu: Bir yandan imanımızı inanç açısından güçlü kılmak gerekirken diğer taraftan amel durumumuzu da Allah’ın rızasına ve emirlerine uygun hale getirmek şarttır. Allah’ın emrine uygun olarak beş vakit namaza veya teheccüde dikkat etmeyip, insanların temel haklarına dikkat etmeyip sonra dara düşünce Allah’ı hatırlamak, insanların haklarını hatırlamak olmaz. Önceden durumumuzu düzeltmek gerekir. Velhasıl salih ameller olmadıkça sadece inanç bakımından durumu düzeltmekle iş bitmez. Salih amel ise, Allah’ın haklarına da mahlukatın haklarına da riayet etmektir. İşte böyle olduğunda Allah-u Teala duaları dinler. Yüce Allah hepimizi hayatlarımızı Allah’ın hükümlerine uygun hale getirmeye muvaffak kılsın. Daima ibadetin ve duanın hakkını vermeyi nasip etsin.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

02.02.2018 – Allah’ın korumasını sağlayan yollar

Bir Sonrakini Oku

09.03.2018 – Peygamber Efendimizin Sahabeleri