Acımasız muhalefete rağmen, Müslüman Ahmedi̇ye Cemaati̇ Hi̇lafet altında ilerlemeye devam edi̇yor - Müslüman Ahmediye Cemaati

Acımasız muhalefete rağmen, Müslüman Ahmedi̇ye Cemaati̇ Hi̇lafet altında ilerlemeye devam edi̇yor

ahmediye medya

BASIN AÇIKLAMASI

29 Mayıs 2021

 Müslüman Ahmediye Cemaatinin Başkanı buyurdu ki, Yüce Allah’ın desteği, Vadedilen Mesih’inas Hilafeti’ni korumaya ve savunmaya devam ediyor.

Müslüman Ahmediye Cemaati’nin Dünya Çapındaki Başkanı, Beşinci Halife, Mirza Masrur Ahmad Hazretleri, İlahi olarak desteklenen gerçek Hilafet kurumundan ve Müslüman Ahmediye Cemaati’nin her türlü muhalefete rağmen kaydettiği olağan üstü ilerlemeden bahsetti.

Müslüman Ahmediye Cemaati’nin Dünya Çapındaki Başkanı, Beşinci Halife, Mirza Masrur Ahmad Hazretleri, İlahi olarak desteklenen gerçek Hilafet kurumundan ve Müslüman Ahmediye Cemaati’nin her türlü muhalefete rağmen kaydettiği olağan üstü ilerlemeden bahsetti.

28 Mayıs 2021 günü, İslamabad Tilford’daki Mübarek Camii’nden verdiği Cuma Hutbesinde konuşan Mirza Masrur Ahmad Hazretleri, Müslüman Ahmediye Cemaati Hilafeti’nin 1908’deki mübarek başlangıcı sebebiyle, her yıl 27 Mayıs günü kutlanan “Hilafet Günü” nün önemine dikkatleri çekti.

Müslüman Ahmediye Cemaati’nin beş Halife altında gerçekleştirdiği muazzam ilerlemelere ışık tutan Huzur, Müslüman Ahmedilere, Yüce Allah’ın kendilerine Hilafet şeklinde ihsan ettiği nimetler için, O’na şükretmelerinin önemini hatırlattı.

Mirza Masrur Ahmad Hazretleri şöyle buyurdu:

“Müslüman Ahmediye Cemaati Hilafeti ile bağlantılı olmak, her Müslüman Ahmedi’nin (omuzlarına)  büyük bir mesuliyet yükler ve ancak bu sorumluluğu yerine getirdiğimizde, Yüce Allah’ın bizi bereketlendirdiği bu büyük lütfun hakkını verebiliriz.”

Huzur, İlahî Hilafet nimetinin gerçek müminlere bahşedildiğinden bahseden, Kuran-ı Kerim’in Nur Suresi (sure 24) 56. ayetini okudu. Huzur ayetin, Hilafet ile ilgili nimetleri, yalnızca Allah’a ibadet etmek, Allah yolunda harcamak ve İslam’ın Peygamberi’nesav koşulsuz itaat etmek gibi belirli sorumlulukların yerine getirilmesi şartına bağladığının altını çizdi.

Mirza Masrur Ahmad Hazretleri şöyle buyurdu:

“Ancak, imanı dünya (nimetlerine) üstün tutacağımıza dair verdiğimiz sözümüzü gerçekten yerine getirmeye çalışırsak, Yüce Allah’ın vadettiği mükâfatları elde edenler olacağız ve ancak o zaman Hilafet’in bereketlerinden gerçek manada faydalanacağız.”

Mirza Masrur Ahmad Hazretleri daha sonra şöyle buyurdu:

“Bizler, yalnızca Yüce Allah ve O’nun Peygamberinesav tam olarak itaat edeceğiz ve bulunduğumuz her amel sadece Yüce Allah’ın rızası için olduğunda da, huzura ve feraha kavuşacağız. Amellerimiz ancak, Allah’a ve O’nun yarattıklarına karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için olduğunda, Hilafet’in gölgesinde bir topluluk yaratılacaktır.”

Müslüman Ahmedilerin üzerlerine düşen sorumluluklardan bahsederken de Huzur, Hilafet’e tam itaatin önemine dikkatleri çekti.

Mirza Masrur Ahmad Hazretleri şöyle buyurdu:

“Sadece Hilafet’e en üst seviyede itaat gösterenler, onunla vefalı bir ilişkiye sahip olduklarını hakkıyla iddia edebilirler. Onlar Hilafet’i korurlar, Hilafet de onları korur. Zamanın Halifesi’nin duaları onlarla olacaktır. Kendilerinin sıkıntıları, zamanın Halifesi’nin kalbini onlar için dua etmeye çekecektir. Gerçekten salih amellerde bulunanlar da, Hilafet ile münasebeti olanlar ve Hilafet’in de kendileri ile bir münasebeti bulunanlardır – bu sadece Yüce Allah’ın rızasını kazanmak içindir.” 

Mirza Masrur Ahmad Hazretleri daha sonra şöyle buyurdu:

“Bu, Cemaat ve zamanın Halifesi arasındaki bağın, ancak Yüce Allah uğruna var olduğu gerçek Hilafet’tir ve sadece bu Hilafet, işte barışın vesilesi olan Hilafet’tir.”

Vadedilen Mesih’ias kabul etmeyen Müslümanlar hakkında, Mirza Masrur Ahmad Hazretleri şunları söyledi:

“Diğer Müslümanlar Hilafet kurmayı arzu ederler, ama bunu dünyevi niyetler, maddi vesileler ve planlar ile yaparlar ki, bu yollar kendilerine asla fayda sağlamayacaktır ve Hilafet’in böyle tesis edilmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Onlar diledikleri her şeyi deneyebilirler, ancak Hilafet artık sadece Allah’ın takdir ettiği şekilde var olmaya devam edecektir.”

Huzur, Müslüman Ahmediye Cemaati Hilafeti’nin 113 yılı aşkın bir süredir var olduğundan bahsetti ve (dedi ki,) on yıllardır süregelen zalim ve acımasız muhalefete rağmen, Müslüman Ahmediye Cemaati’nin ilerlemesini önlemeye yönelik her çaba boşa çıktı ve Hilafet’in ilahi rehberliği altında o (ilerleyip) büyüdü.

Huzur, kendisinden önceki Müslüman Ahmediye Cemaati’nin dört Halifesi’nin her birinin dönemlerinden önemli olayları anlatarak devam etti.

Huzur, Müslüman Ahmediye Cemaati’nin Kurucusununas vefat etmesiyle, Cemaatin Birinci Halife döneminde ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya kaldığını söyledi. Ancak Müslüman Ahmediye Cemaati’nin Birinci Halifesi kararlı bir duruş sergileyerek, Hz. Peygamber’insav önceden haber verdiği ilahi Hilafet vaadinin doğru olduğunu ispatladı.

Müslüman Ahmediye Cemaati’nin İkinci Halifesi’nin karşısına çıkan zorluklardan bahseden Mirza Masrur Ahmad Hazretleri, şöyle buyurdu:

“Görüyoruz ki, ister Kadiyan’a saldırı planları olsun, ya da sosyal yardım alanındaki çabalar, isterse de [Hindistan’dan Pakistan’a] Hicret’in kritik zamanı, bu Ülü’l-azm [zorluklara karşı gayret, kararlılık ve sebat gösteren] Halife, Müslüman Ahmediye Cemaati’nin gemisini emniyet içerisinde daha büyük başarıya doğru taşımıştır.”

Huzur devam ederek, Müslüman Ahmediye Cemaati’nin Üçüncü Halifesi’nin çalışmalarına dikkat çekti ve bu kapsamda onun Afrika halkına yardım etmekteki tarihi rolünden ve Müslüman Ahmedileri ‘gayrimüslim’ ilan eden yasaların çıkarıldığı, 1974’de Pakistan’da Müslüman Ahmediye Cemaati’nin karşılaştığı muhalefete mukabil, onun dimdik duruşundan (bahsetti.)

Müslüman Ahmediye Cemaati Dördüncü Halifesi’nin 1984 yılında, Pakistan’ın baskıcı yasaları nedeniyle, Pakistan’dan İngiltere’ye göç etmesiyle ilgili tarihi olayından bahseden Mirza Masrur Ahmad Hazretleri, şunları beyan etti:

“Müslüman Ahmediye Cemaati’nin Dördüncü Halifesi’nin hicretini, olağanüstü ilahi destek ve acil yardımlarla Yüce Allah planladı. Düşmanlar biçare kılındı. Ondan sonra, Dördüncü Halife döneminde ilerlemenin yeni bir devri başladı.”

Huzur, Müslüman Ahmediye Cemaatinin Dördüncü Halifesi tarafından kurulan, uydu üzerindeki MTA International kanalının, gerçek İslam’ın mesajını dünyanın dört bir yanındaki insanların evlerine götürmekte oynadığı başlıca rolü açıkladı.

Huzur daha sonra, Müslüman Ahmediye Cemaati’nin Beşinci ve şimdiki Halifesi’nin döneminde tecelli eden nimetler hakkında açıklamada bulundu.

Müslüman Ahmediye Cemaati’nin Dördüncü Halifesi’nin vefatındaki çetin ve zorlu dönemden bahsederken Mirza Masrur Ahmad Hazretleri, şunları buyurdu:

“Yüce Allah müminlerin dualarını işitti ve korkularını emniyete çevirdi. İslam tarihinde, Vadedilen Mesih vasıtasıyla, Beşinci Hilafet dönemi başlatıldı. İslam’ın ilk devrinde Hilafet dört Halife ile sınırlı kalmış olsa da, bu Hz. Peygamber’insav önceden bildirdiği gaybi habere uygundu. Ve şimdi Vadedilen Mesih’inas zamanında, Beşinci Halife’nin devri başlatıldığından, bu dahi Hazreti Muhammed’insav gaybi haberine göredir.”

Mirza Masrur Ahmad Hazretleri ilaveten şöyle buyurdu:

“Cemaatimizin muhalifleri, Müslüman Ahmediye Cemaati’nin liderliğinin, artık güçlü ellerde olmadığını farz ettiler. Oysa gerçek elin Allah’ınki olduğunu ve o el kimi destekler ve yardım ederse, onun güçlenmiş olacağını, onlar pek bilmiyorlardı. Bugün muhaliflerimizin kıskanç bakışları, Müslüman Ahmediye Cemaati’ne her zamankinden daha çok çevrilmektedir.”

Mirza Masrur Ahmad Hazretleri ayrıca şunları buyurdu:

“Bu çağda Müslüman Ahmediye Cemaati’nin, her alanda ve her kademede dünyada tanıtılması, olağanüstü ve şaşırtıcı bir şekilde gerçekleşmiştir. Ben, bizzat zayıf bir kimseyim ve bu ilerleme benim herhangi bir niteliğimden dolayı meydana gelmemektedir. Müslüman Ahmediye Cemaati’nin dünya hükümetleri ve parlamentolarının liderleri arasında tanınması, yalnızca Yüce Allah’ın lütufları ve O’nun Vadedilen Mesih’eas verdiği sözler sebebiyledir. Bu, Hazreti Muhammed’insav (verdiği) gaybi haberine uygundur. Bizler her gün, Yüce Allah’ın lütuflarının manzaralarına şahit olmaktayız.”

Huzur, Müslüman Ahmediye Cemaati’nin mesajının hızla dünyaya yayılmasının sayısız yollarından bahsederken, MTA International’ın – ki şimdilerde sekiz kanal ve birkaç stüdyo ile – sürekli artan erişimini bu kapsamda (sundu.)

Böylesi büyümeyi dile getiren Mirza Masrur Ahmad Hazretleri, şunları da buyurdu:

“Çok sınırlı olan kaynaklarımızı göz önünde bulunduracak olursak, böylesi [ilerlemeyi] başarmak hiç mümkün değildir. Sosyal medya yoluyla bile gerçek İslam’ın mesajı yayılmaktadır. Pakistan hükümetinin buna çeşitli kısıtlamalar getirdiği yerde, Yüce Allah diğer ülkelerde birçok yeni kapıları açmıştır.”

Huzur, korona virüs kısıtlamalarının bir neticesi olarak, kendisinin dünyanın dört bir yanından Müslüman Ahmediye Cemaati’nin çeşitli heyetleri ve yürütme organları ile nasıl sanal toplantılar yürüttüğünden de bahsetti. Huzur, bunun dahi Yüce Allah’ın Müslüman Ahmediye Cemaati’nin ilerlemesine yardım etme şeklinin bir tezahürü olduğunu belirtti.

Müslüman Ahmedilere, Hilafet nimeti için Yüce Allah’a daima şükretmeleri için tavsiyede bulunan Mirza Masrur Ahmad Hazretleri, şunları da buyurdu:

“Yüce Allah’ın üzerimizde tezahür ettirdiği nimetlerinin nişanelerini ve Hilafet lütfu ile bizi bereketlendirdiğini, asla unutmamalıyız. Ona karşı sorumluluğumuzu daima yerine getirmeliyiz ki, böylece bu bereketten, Peygamber Efendimiz’insav gaybi haberine uygun olarak, Yeniden Kaldırılacağımız Güne kadar istifade edebilelim… Yüce Allah’a, O’na şükreden kulları olarak boyun eğmeliyiz. Her amelimiz ve sözümüz, Hilafet nimeti için [minnettarlığımızı] ortaya koymalıdır. Hilafet’e itaat etme sözümüzü tutmak için, son nefesimize kadar her türlü fedakârlıkta bulunmaya hazır olmalıyız İşte ancak o zaman, çocuklarımızı da kıyamete kadar Hilafet’e karşı itaatkâr kılma yükümlülüğümüzü yerine getirmiş olacağız. “

 

End

 

Further Information: media@pressahmadiyya.com

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Muslih Mevud’un ra ilimlerle donatılacağı gaybi haberi nasıl gerçekleşti?

Bir Sonrakini Oku

Secdede üçten fazla ‘sübhane rabbiyel ala diyebilir miyiz?