Dini Bilgiler Yedinci Bölüm: Hazret Halifetü’l Mesihi’l Evvel’in (ra) Dönemi - Müslüman Ahmediye Cemaati

Dini Bilgiler Yedinci Bölüm: Hazret Halifetü’l Mesihi’l Evvel’in (ra) Dönemi

Soru 1: Hz. Mesih-i Mevudas Birinci Halifesi kimdi, ne zaman doğdu ve ne zaman Halife oldu?

Cevap: Hz. Mevlana Hekim Nuruddin Bervîra. Hicri 1256, Miladi 1841’de doğdu. 27 mayıs 1908’de Halife oldu.

Soru 2: Hz. Mevlana Hekim Nuruddin’inra muhterem babasının ve muhterem annesinin isimlerini söyleyiniz.

Cevap: Muhterem babasının ismi Hafız Gulam Resul Sahip, muhterem annesinin ismi Nur Baht Hanım idi.

Soru 3: Kendisi Beytullah’ı haccetme saadetini ne zaman elde etti?

Cevap: 1865’te.

Soru 4: Kendisi çeşitli ilimler öğrenmek için bir çok yerlere seyahat etmek zorunda kaldı. Birkaç şehrin ismini söyleyiniz.

Cevap: Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Lahor, Mumbai, Pinddadanhan, Ravalpindi, Rampur, Liknau, Bopal vs.

Soru 5: Kendisi Hz. Mesih-i Mevudas ile mülakat şerefini ilk ne zaman elde etti?

Cevap: 1885’de.

Soru 6: Hz. Mesih-i Mevudas kendisini Sadr Encümen Ahmediye’nin ilk sadırı olarak ne zaman tayin etti?

Cevap: 29 Ocak 1906’da.

Soru 7: Hazret Halifetü’l Mesihi’l Evvel’inra siret ve özgeçmişi ile ilgili ilk hangi kitap derlendi?

Cevap: Mirkatü’l Yakîn Fi Hayatı Nuruddin.

Soru 8: Kendisinin meşhur eserlerini söyleyiniz.

Cevap:

1-       Faslül Hitabil Mukaddemeti Ehlil Kitap

2-       Tasdik Berahini Ahmediye

3-       İptalü Uluhiyyeti Mesih

4-       Nuru’d Din

Soru 9: Hz. Mesih-i Mevud’unas kendisiyle ilgili herhangi bir şiirini söyleyiniz.

Cevap:

 

“Milletin her ferdi Nuruddin gibi olsa ne güzel olur.

Ama bu ancak, her kalp yakin nuruyla dolduğu zaman olabilir.”

Soru 10: Kendisinin itaati ile ilgili Hz. Mesih-i Mevudas ne buyurdu?

Cevap:

“O, her işinde, nabzın teneffüs hareketini izlediği gibi beni izliyor.”[1]

Soru 11: Hz. Halifetü’l Mesihi’l Evvel, Beytü’l Mal şubesini müstakil olarak ne zaman kurdu?

Cevap: 30 Mayıs 1908’de.

Soru 12: Talimü’l İslam lisesinin yurdunun temeli ne zaman ve kim tarafından atıldı?

Cevap: Hz. Halifetü’l Mesihi’l Evvel tarafından 1910’da atıldı.

Soru 13: Hz. Halifetü’l Mesihi’l Evvel ne zaman vefat etti?

Cevap: 13 Mart 1914

Soru 14: Birinci hilafet döneminin önemli birkaç icraatını söyleyiniz.

Cevap:

ü  Cemaat mübelliğlerinin düzenli olarak tayin edilmesi. (Birinci düzenli mübelliğ Hz. Çodrî Fetih Muhammed idi. Kendisi Avrupa’ya gönderildi.)

ü  Beytü’l Mal’ın kurulması

ü  Misafirhanenin düzenli sisteme sokulması

ü  Nur ve Elhak gazetelerinin yayına başlaması. (Nur gazetesi Sihlere ve Elhak gazetesi Hindulara tebliğ için başladı)

ü  Ahmediye medresesinin kurulması

ü  Kadiyan’da halk kütüphanesi kurulması

Soru 15: El-Fazl günlük gazetesinin yayınına ne zaman başlandı ve ilk editörü kimdi?

Cevap: 18 Haziran 1913’de Hz. Sahipzade Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmedra Sahib’in yönetiminde başladı.  Başlangıçta haftalık idi. Daha sonra 3 günde bir ve 8 mart 1935’de günlük olarak yayınlanmaya başladı.

Soru 16: Hz. Halifetü’l Mesihi’l Evvel’in Kuran tefsiri hangi isimle yayınlandı?

Cevap: Hakaikü’l Kuran ismiyle yayınlandı.


[1] Ayna-yı Kemalat-ı İslam

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Elbise Adabı

Bir Sonrakini Oku

Temizlik