Duaların Kabul Edildiği Haller - Müslüman Ahmediye Cemaati

Duaların Kabul Edildiği Haller

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

1)      Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın,

2)      Savaş altındaki insanın

3)      Bir annenin çocuklarını korumak amacıyla ettiği duanın

4)      Yolculukta olan insanın.

5)      Oruç tutanın orucunu açmadan önce ettiği dualar da daha iyi kabul görür dedi.

1 ci Halife şöyle demiştir:

“Ne dua edersek edelim, Allah daima zor durumda olan insanın duasını kabul eder. İnsanoğlu duaya ne kadar çok yönelirse, o kadar çok Allah’a (C.C.) yakınlaşır ve takvada ilerler. Yüce Allah (C.C) da “, Bana ve benim kanunlarıma itaat edin ve bana güvenin ve asla inancınızı yitirmeyin” der.”

1.ci Halife şöyle demiştir:

“Ramazan ayında oruç tutun, çünkü oruç ile daha fazla Allah’a (C.C.) yakınlaşmış olurken öteki taraftan adil olursunuz ve size bu ayda çok büyük bereketler vardır. Allah’a (C.C.) itaat edin ve güvenin ve öncelikle O’nun kanunlarına harfi harfiyen uyun, onun buyurduğu şekilde hareket edin”.

Vaadedilen Mesih şöyle buyurmuştur:

“Çoğu insan orucun idrakında değildir, yani oruç tutar ama ne gibi hayırların olduğunu bilmez, bu durumu da, aynı insanın görmediği bir yeri tanımamasına benzer,.Oruç sadece aç kalmak değildir. Oruç, Allah ile kul arasındaki ilişki ve bağları pekiştirmeye yarar. İnsanoğlu nasıl yasamak için gıda alıyorsa, yani kendini besliyorsa, bir yandan da ruhunu beslemelidir. Ramazan ayında daha çok Allah’ı anmalı, düşünmeli ve dua etmelidir ki ruhani bir gıda ile doyuma ulaşsın. Oruç dışındaki zamanını Allah’ı (C.C.) zikretmeyle geçirmelidir.  Allah(C.C.) :

”İnsanlar bana güvenmeli ve itaat etmelidirler. Oruç tutanlar tutmayanlardan muhakkak ki farklı ödüllendirileceklerini bilmelidir. Bana dua ederseniz, size muhakkak cevap vereceğim ama önce bana itaat etmelisiniz “ der.”

Vadedilen Mesih şöyle der:

“O’na dua ederseniz O sizinle konuşacaktır. Bu bazı insanlarda rüyalar ile, bazı insanlar da da keşif veya hiç gerçekleşmeyecekmiş gibi düşünülen olayların gerçekleşmesiyle size cevap olarak geri döner. Çünkü Allah:

“Ben size nefesinizden de yakınım, Beni takdir edenin duasını kabul eder ve tüm otoritelerimi ortaya koyar ve insanoğlunun beni dinlemesini tavsiye ederim “ der.

Allah (c.c.) herşeye kadirdir. Allah (c.c.) bizleri dinler ve müminlerinin dualarını dinlerken de o bütün duaların kabul edilip edilmeyeceğini ve sonuçlarını bilir. Bu dünyada duasının sonucunu görmeyen, ahir dünyada muhakkak dualarının mükafatını görecektir.

Bizler zaman zaman farkında olamadan Allah’ın hoşuna gitmeyecek, fakat bizler için doğal olan dualar etmekteyiz., ancak Allah bu duaları bizler için daha hayırlı olsun diye gerçekleştirmez ve O böylece mümini günahlardan korumuş olur. Allah’a güvenmeli ve daima kendi kendimiz ile barışık olmalıyız ve unutmamalıyız ki dualar için daima tüm kapılar açıktır. İnsanlar hiçbir zaman Peygamber Efendimize ( s.a.v.) ve Vadedilen Mesih’e dua etmeyi unutmamalılar.

Bazen başkalarından bizler için dua etmesini rica ederiz, ancak kendi kendimize dua edersek o ruhani hazza daha çok erişebiliriz.

Bazı insanlara rüyalar vasıtasıyla birşeyler anlatılmıştır, hatta insanlara rüyalar vasıtasıyle Arapça bilmedikleri halde Arapça birşeyler gösterilmiştir.

Ali-İmran 196’da “Allah dualarını kabul ederek (şöyle buyurdu): Aranızdan erkek olsun kadın olsun, çalışan hiçbir kimsenin amelini boşa çıkartmam. Doğrusu hepiniz birbiriyle bağlısınız. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, Benim yolumda eziyete uğratılanların, savaşan ve öldürülenlerin kötülüklerini elbette yok edeceğim. Allah tarafından bir mükâfat olarak onları, altından ırmaklar akan bahçelere alacağım. Doğrusu Allah, mükâfatlarını en hayırlısı kendisinin katında olanıdır.“

Vaadedilen Mesih şöyle der:

“Dualarımız kabul görmeden önce insanoğlunu Allah birçok sınavlardan geçirir. Bizler en kötü olaylarda dahi çok sabır göstermeliyiz ve dualarımızın mutlaka kabul göreceğine inanmalıyız ve dualarımızı terketmemeliyiz.

Bazı gençler ; “Allah’a dua ettik ettik ancak dualarımız kabul görmüyor“ diyorlar. Bu gençler ne büyük bir hata ve günah işlemektedirler. Allah’tan hiç ümit kesilir mi? Ki O herşeye kadirdir.

Allah ( c.c.) şöyle der:

“Bana dua edin, sizin dualarınızı alıp, melekler vasıtasıyla size yardım göndereceğim “

Hz. Muhammed (s.a.v.) bir gün savaşmak zorunda kalmış ancak topu topu 300 kişi kadarlarmış, ama karşısındaki ordu ise hem çok kalabalık hem de daha donanımlı atlı ve zırhlı imiş. O da ashabına dua etmelerini önermiş ancak bir taraftan da o kadar çaresizlik içinde kalmış ki, ellerini açmış ve kabenin yönüne doğru Allah’a dua etmiş ve şöyle demiş:

”Allah’ım tüm ashabım sana muvaffak olabilmemiz için dua etmektedirler, Yüce Rabbim onların dualarını da kabul eyle zira hepsi bu çetin savaşta ölürse sana kim dua edecek ve kim dualarının kabul olduğunu görecek “ demiş.

Allah onlara galip gelmeleri için gökten melekleri indirdi ve düşman birden karşısında yüzlerce kişiyi görünce afalladı ve savaşı kaybetti. Bu da Allah’ın onların dualarını kabul ettiğinin bir işareti idi.

Vadedilen Mesih de aynı şeyleri yaşamış şöyle ki:

Veba hastalığı tüm ülkeyi sarmış ancak Allah ona bu vebadan O’nun ve ona inananların hatta evi ve evinin içindeki bir tek farenin dahi bu hastalığa yakalanmıyacağı haberini vermiştir. Bir gün Vaadedilen Mesih’e Muhammed Elsayed’in vebaya yakalandığı haberi verilmiş ve kimse bu kişiyi hastalık bulaşacak diye ziyaret etmez olmuş. Bunun üzerine Vadedilen Mesih onu ziyarete gitmiş ve ateşler içinde yanan hastanın alnına elini koyunca ateşi birden düşmüş. Muhammed Elsayed ise çok şaşırarak, ne oldu bana demiş?

Mesih’in de hayatında Allah’ın onlara gösterdiği birçok mucizeler aynı yukarıdaki misal gibi gerçekleşmiştir. Cemaatimiz bu mucizeleri bilmelidir. Birçok mucizelere tanık olduk ve bu mucizeleri ancak dualarımız ile görebiliriz. (Hz. Yunus’un duası gibi)

Mirza Tahir Ahmed şu sırayla dua ettiğini söyledi.

  1. Önce kendime dua ediyorum, iyi şeyler gerçekleştirebilmem ve cemaatimizi idame edebilmem için.
  2. Aileme dua ederim, onların sağlığı ve takvada ilerleyebilmesi için soyumun devamı için.
  3. Cemaatime dua ederim, Allah onları korusun diye.
  4. Gerçek müminlere ki bana çok çok mektup yazıyorlar ve hayır dualarımı istiyorlar.
  5. Bana dua edenlere dua ederim, onların dileklerini yerine getirebilmem için.

Hz. Mirza Tahir Ahmed

23 KASIM 2001CUMA HUTBESİNİN TERCÜMESİ

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Komşu Hakkı

Bir Sonrakini Oku

Zikir ve Zikri İlahi Nedir?