Güzel Ahlak - Müslüman Ahmediye Cemaati

Güzel Ahlak

53- Cabir (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Kıyamet günü bana en makbul ve en yakın olanınız ahlakça en güzel olanınızdır. Sizden en sevmediğim ve kıyamet gününde de bana uzak olanınız da kibirli bir şekilde ve ağız eğerek boş konuşan ve kibir ile yani büyüklük taslayarak laf edenlerdir.” (Tirmizî) 

54- Ebu Hüreyre (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet eder:

“Ben en güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.” (Essünen-ül Kübra)  

55- Ebu Hüreyre (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Her kim bir müminin bu dünyadaki sıkıntılarından birisini giderirse Allah (C.C.) da kıyamet günü onun sıkıntılarından birisini giderecektir. Her kim eli dar olana kolaylık sağlarsa Allah (C.C.) dünya ve ahirette ona kolaylık sağlayacaktır. Her kim bir Müslüman’ın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örtecektir. Kul kardeşine yardım ettikçe Allah da kuluna yardım eder. Her kim bilgi edinmek gayesiyle yolculuk ederse Allah da bu vesile ile ona cennet yolunu kolaylaştırır. Allah’ın evlerinden (camiler) birinde Allah’ın Kitabı’nı (Kur’an-ı Kerim) okumak ve onu kendi aralarında birbirlerine okutmak üzere toplananların üzerine Allah tarafından sekinet (iç huzuru) iner. Allah’ın rahmeti onlara gölge olur. Melekler de onları kuşatırlar. Allah (C.C.) kendisine yakın olanlara onlardan bahseder. Her kim işlediği amellerden dolayı geri kalmışsa onun nesebi de onu hızlandırıp ileriye götüremez.” (Müslim) 

56- Ebu Hüreyre (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir;

“Aziz ve Yüce olan Allah kıyamet gününde : “Ey insanoğlu ! Ben hastalandım. Fakat sen beni ziyaret etmedin” diyecek. Bunun üzerine kul da : “Ya rabbi ! Ben seni nasıl ziyaret edebilirdim ? Sen bütün âlemlerin Rabbi’sin.” Diyecek. Allah (C.C.) da: “Filan kulumun hastalandığını bilmiyor muydun ? Fakat sen onu ziyaret etmedin. Eğer sen onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulurdun. Bunu bilmiyor musun ? Ey insanoğlu ! Ben senden yiyecek istedim, fakat sen bana yiyecek vermedin” diyecek. Kul da: “Ya Rabbi ! Ben sana nasıl yiyecek verebilirdim. Hâlbuki bütün âlemlerin Rabbi sensin” diyecek. Bunun üzerine Allah (C.C.) : “Filan kulum senden yiyecek istedi, fakat sen ona yiyecek vermedin. Bunu bilmiyor musun ? Eğer sen ona yiyecek verseydin onun karşılığını katımda bulurdun. Bunu bilmiyor musun ? Ey insanoğlu ! Ben senden su istedim, ama sen bana su vermedin” diyecek. Kul da: “Ya Rabbi ! Sana nasıl su  verebilirim ? Hâlbuki bütün âlemlerin Rabbi sensin” diyecek. Bunun üzerine Allah (C.C.) : “Filan kulum senden su istedi. Fakat sen ona su vermedin. Eğer sen ona su verseydin onun karşılığını katımda bulurdun” diyecek.(Müslim) 

57- Resulüllah (S.A.V.) şöyle buyurdu:“Siz mallarınızla bütün insanlara asla yardım edemezsiniz. Öyleyse onlara güleç yüzlülük ve güzel ahlak ile davranınız.” (Risale-i Küşeyriyye)

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

İslam Topluluğu

Bir Sonrakini Oku

Nikâh Ve Evlilik