Hangi yaştan itibaren oruç tutulmalıdır - Müslüman Ahmediye Cemaati

Hangi yaştan itibaren oruç tutulmalıdır

Vadedilen Mesih’in (as) ikinci Halifesi şöyle buyurmaktadır: 12 yaşından küçük olan çocuğa oruç tutturmak bence bir suçtur. 12 ile 15 yaş arasındaki çocuğa oruç tutturmak isteyen ise hatalıdır. Çocuklar 15 yaşından itibaren oruca alıştırılmalı. 18 yaşına gelince orucun farz olduğu kabul edilmeli.

Çok iyi hatırlıyorum, biz küçükken oruç tutmaya çok hevesliydik. Ancak Vadedilen Mesih (as) buna izin vermezdi. Bizi oruca teşvik edeceği yerde uyarırdı.[1]

Hz. Muslih Mevud (ra) şöyle yazar: Şeriat küçük yaştaki çocukları oruç tutmaktan men etmiştir. Ancak onlar ergenlik çağına yaklaştıkça oruca alışsınlar diye birkaç gün oruç tutmalı. Vadedilen Mesih (as) ilk kez oruç tutma iznini bana verdiğinde ben 12 veya 13 yaşındaydım. Bazı akılsız kimseler çocuk 6-7 yaşındayken ona oruç tuttururlar ve böylelikle sevap kazanacaklarını zannederler. Bu sevap değil tersine zulümdür. Çünkü bu yaşlar onların gelişme dönemidir. Şüphesiz, ergenliğe yaklaşma yaşı geldiğinde oruç farz olmak üzere olduğundan dolayı onlar oruca mutlaka alıştırılmalı. Vadedilen Mesih’in izni ve tutumuna bakıldığında, 12-13 yaşındayken çocuk oruca alıştırılmalı ve 18 yaşına varıncaya kadar her sene birkaç gün oruç tutmalı. Vadedilen Mesih (as) birinci sene benim sadece bir gün oruç tutmama izin vermişti. O yaşlarda çocuklar oruç tutmaya çok hevesli olur ve daha fazla oruç tutmak ister. Ancak anne-babanın vazifesi onları bundan men etmektir. Daha sonra ileriki yaşlarda çocuk oruca teşvik edilmeli ve oruç tutmak konusunda cesaretlendirilmeli. Anne-baba onların fazla oruç tutmamasına dikkat etmeli. Çocuk, bütün ramazan neden oruç tutmadı diye başkaları itiraz etmemeli. Çocuk küçük yaşta ramazan boyunca oruç tutarsa ileriki yaşlarında oruç tutamayacaktır. Çocukların bazısı doğuştan zayıf olarak dünyaya gelirler. Bazı kimseler benimle görüşmeye çocuklarıyla birlikte gelirler. Çocuğun 15 yaşında olduğunu söylerler, halbuki o çocuk 7-8 yaşında gibi görünür. Bence bu gibi çocuklar belki de 21 yaşına gelince buluğa ereceklerdir. Bunun tersine sağlıklı bir çocuk bazen 15 yaşındayken 18 yaşındaymış gibi görünür. Böyle bir çocuk, benim ifadelerimi suiistimal edip oruç tutma yaşı 18’dir derse, o beni veya Allah’ı değil, kendi kendini kandırmış olacaktır. Aynen bunun gibi küçük bir çocuk her gün oruç tutmuyorsa ve birileri onu ayıplıyorsa o ayıplayan kimse de kendi canına zulmetmiş olur.[2]

Küçük yaşta oruç tutmak yasaktır

Vadedilen Mesih’in (as) kızı Hz. Nüvvab Mübareke Begüm şöyle der: Vadedilen Mesih (as), çocuk buluğa ermeden ve yaşı küçük iken oruç tutturulmasından hoşlanmaz, bir iki gün oruç tutmasını yeterli görürdü. Annem Hz. Ammacan, ilk orucumu tuttuğumda büyük bir iftar daveti vermişti ve cemaatin bütün hanımlarını iftara çağırmıştı. Bu ramazandan sonraki ramazanda veya ondan sonraki ramazanda bir kere daha oruç tutup, oruçlu olduğumu Vadedilen Mesih’e haber verdim. Onun yanında sehpa üzerinde pan[3] duruyordu. Büyük ihtimalle annem onları oraya koymuştu. Vadedilen Mesih (as) onlardan birisini alıp çiğnemem için bana verdi ve şöyle dedi: Sen çok zayıfsın, oruç tutma ve orucunu boz. Ben orucumu bozdum ancak bozarken Vadedilen Mesih’e (as) dedim ki Saliha da oruçludur, o da orucunu bozmalı. Bunun üzerine Vadedilen Mesih (as), hemen onu da çağır, dedi. Ben onu çağırdım. O geldiğinde Vadedilen Mesih (as) ikinci panı ona verip çiğnemesini istedi ve sana oruç yok, dedi. Ben o zaman aşağı yukarı 10 yaşındaydım.[4]

[1] Alfazl Gazetesi, 11 Nisan 1925, sayfa 7

[2] Tefsir-i Kebir, cilt 2, sayfa 385

[3] Hindistan’da yerlilerin ağızlarında çiğnediği fındığa benzer bir yemiş

[4] Tahrirat-ı Mübareke, Sayfa 227-228

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Unutamadığınız Calsa Salana anılarınızı anlatır mısınız?

Bir Sonrakini Oku

Kadir Gecesi ve Ramazan ayının son on günü