Hayatlarını İslama hizmet için adamış olan (vakifat-i Nau) kız çocuklar nasıl hizmet edebilirler?