Hz İsa "Allah'a giden tek yol" olduğunu iddia eder. Bu nasıl olabiliyor? - Müslüman Ahmediye Cemaati

Hz İsa “Allah’a giden tek yol” olduğunu iddia eder. Bu nasıl olabiliyor?

Soru: İslam öğretisine göre Hz. İsa (a.s.) Allah’ın (c.c.) peygamberidir ve Müslümanlar da peygamberlerin doğruyu söylediklerine her zaman inanırlar. Buna göre, Hz. İsa (a.s.) peygamber olarak “Allah’a giden tek yol benim” dediğine ve doğru söylediğine göre, diğer peygamberlerden de hiçbiri bir yol ya da bir köprü olduklarını söylemediklerinden dolayı, bu durum bir çelişki doğurmuyor mu? Sadece kendisi nasıl tek yol olabilir?

Cevap: Hz. İsa’nın (a.s.) peygamber olduğu ve doğruyu söylediği konularında haklısınız. Bu durumun gerçekle bir çelişkisi yoktur. Hz. İsa’da da (a.s.) bir çelişki yoktur? Çelişki, ancak yanlış tefsirde bulunanlarda vardır. Söylediğim gibi İsa (a.s.) Allah’ın (c.c.) bir peygamberi idi ve doğru bir kimseydi. Gerçek hakkında hiçbir çelişki olmaz. Bu sebeple o kendini çelişkiye düşürmüş olamaz ve gerçek hakkında da çelişki yaratmış olamaz. Ancak doğru olmayan bazı insanlar vardır ve onlar gerçeği çarpıtırlar. Böylece onlar kendi tefsirlerinde bulunarak konuları çelişkili kılarlar. Bu tüm diğer Kitaplar’ın başına gelmiştir. Kuran’ın aynı ayetinden tamamen zıt anlamlar çıkaran Müslümanlar bile vardır. Bu Kuran’ın kendi içinde çeliştiğini göstermez, ancak onu tefsir edenler arasındaki çelişkileri gösterir.

Benim anladığıma göre, bu sebepten dolayı bu anlam günümüz Hıristiyanları tarafından yanlış anlaşılmıştır. İnanıyor ve ispat edebiliriz ki, her nerede olursa olsun Allah’ın (c.c.) bir peygamberi bir mesajla geldiğinde, hitap ettiği kişilere hep aynı şeyi söyleyerek, kendi zamanında bu insanlar için kendisinin tek yol olduğunu bildirmiştir ve bunun dışına da çıkmamıştır.

Çin’in peygamberi Konfüçyüs Çinliler’e belli zamanlarda, kendisinin tek yol olduğunu söylemiştir. Tao, doğru yol ve hak yolu demektir. O halde Tao da doğru yoldur ve Kuran da “siratal mustekîm” den yani, doğru yoldan söz eder. Yüce Peygamber’in ise “vesile” yani Allah (c.c.) ile insanlar arasındaki köprü olduğunu bildirir.

O halde, bütün peygamberler aynı şeyi söylemektedir. Burada çelişki yoktur. Ancak mesaj, peygamberin hitap ettiği topluluğun büyüklüğüne ve söylendiği zaman dilimine göre uygulanabilirliğe sahiptir.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

İlahi İrfan Nedir?

Bir Sonrakini Oku

Zinadan Sakının! Kötüye Bakmayın!