İlahi Cemaatin Hizmetleri - Müslüman Ahmediye Cemaati

İlahi Cemaatin Hizmetleri

Bize ilâhî cemaatlerin kaderi olan bu işkenceler yapıladursun, Müslüman Ahmediye Cemaati İslâmiyet’e hizmet etmeye devam etmektedir. Yeryüzünün dört bucağında bulunan ve sayıları milyonlara ulaşmış olan Ahmediye Cemaatinin üyeleri başlarında bulunan Hz. Mehdi’nin (a.s.) Halifesinin liderliğinde bugün bütün dünyada İslâmiyet’i yaymaya çalışmaktadırlar.

Doğu Avrupa dahil olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde, ayrıca Doğu ve Batı Afrika, Amerika,  Avustralya ve Asya kıtasında aşağı yukarı her memlekette bu Cemaatin üyeleri bulunmaktadır.

Bunların çoğu Hıristiyanlık yahut başka bir dinlerden İslâmiyet’e girmiş ve bu Cemaate katılmışlardır. Dünyanın birçok ülkesinde bu Cemaatin merkezleri ve camileri vardır.

Müslüman Ahmediye Cemaati özellikle Afrika ülkelerinde okullar yaptırmakta, hastaneler inşa ettirmektedir.

Bu Cemaatin yayım ve neşriyat faaliyetleri de çok önemlidir. Bugün dünyanın birçok dilinde Kuran-ı Kerim ve diğer İslâmî kitaplar tercüme edilerek neşredilmiştir. Dünyanın birçok yerinden bu Cemaatin gazete ve dergileri çıkmakta ve İslâmiyet’i savunmaktadır. Bu Cemaat tarafından Kuran-ı Kerim dünyanın birçok diline tercüme ettirilerek bastırılmıştır; bir kısmı da bastırılmak üzeredir.

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz:

o   Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193

o   1984 yılında Pakistan Sıkıyönetim Hükümetince Cemaatimiz aleyhinde yürürlüğe konan yasadan sonra Cemaatin merkez kurup yerleştiği yeni ülke sayısı: 98

o   Bütün yeryüzünde Cemaatimizin merkezlerinin sayısı: 1869

o   Müslüman Ahmediye Cemaatinin şimdiye kadar yayınladığı Kuran-ı Kerim meallaerinin sayısı: 69

o   Basılmakta olan mealler sayısı: 11

o   Tamamlanmış olup baskıya hazır mealler sayısı: 18

o   Müslüman Ahmediye Cemaatinin “Humanity First” adlı acil yardım kuruluşunun resmi olarak kaydedildiği ülkeler sayısı: 23

o   Bütün dünyada insanlığa hizmet amacıyla Cemaatimiz tarafından kurulmuş olan hastaneler sayısı: 36

o   Bu hastanelerin kurulduğu ülkeler sayısı:12

o   Cemaatimizin kurduğu dispanserler sayısı: 650

o   Bu dispanserlerin bulunduğu ülkelerin sayısı:55

o   Yalnız Afrika’da cemaatimizin matbaalarının bulunduğu ülkelerin sayısı:8

o   Cemaatimizin, yuva, ilkokul, ortaokul ve liselerini kurduğu ülkeler sayısı:11

o   Cemaatimizin kurduğu yuva, ilkokul, ortaokul ve lise sayısı: 505

o   Müslüman Ahmediye Cemaatinin yalnız 2006 yılında elde ettiği başarılar şöyle özetlenebilir:

o   Otuzüç yeni ülkeye din bilginleri gönderilmiş olup oradaki vatandaşlara İslam ile Kuran-ı Kerim bilgisi vermektedirler.

o   Yalnız 2006 yılında değişik ülkelerde kurulan yeni cemaat kolları: 1284

o   Cemaatimizin sadece 2006 yılında inşa ettirdiği cami sayısı: 169 Daha önce inşa edilmiş bulunan ve içinde namaz kılan Müslümanların, Müslüman Ahmediye Cemaatine katılmaları neticesinde Cemaatimize geçen cami sayısı 130 (Böylece sadece 2006 yılında Cemaatimizin camilerine ilave edilen cami sayısı:299)

o   Sadece 2006 yılı içerisinde Cemaatimizin dünyanın değişik ülkelerinde açtığı yeni merkez sayısı: 186

o   İslamiyet’i tanıtmak ve yaymak gayesiyle otuz dilde kitaplar hazırlık safhasındadır. Bir tek 2006 yılında cemaatimizin neşrettiği kitap ve broşür sayısı bir milyon dört yüz bin beş yüz doksan sekizdir.

o   Sadece 2006 yılında, 106 ülkede 356 değişik kavim ve kabilelere mensup iki yüz altmış bin sekiz yüz otuz dokuz kişi Cemaatimize iştirak etmiştir. Nijerya’da bu sene yüz otuz imam Cemaatimize katılmıştır. Gana’da iki “Paramount Chief” ve beş “Chief”, on sekiz imam Cemaatimize iştirak etmiştir. Benin’de yirmi, Burkina Faso’da onbeş, Mali’de yirmi dokuz imam, Müslüman Ahmediye Cemaatine katılmıştır.

o   Cemaatimizin “M.T.A.” adlı iki kanallı televizyon istasyonu bulunmaktadır. MTA tarafından 24 saat dini ve kültürel programlar neşredilmektedir. Bu programlar uydu anteni vasıtasıyla dünyanın her yerinde seyredilmektedir. MTA televizyon istasyonunda on dört şube bulunmaktadır ve yüz on dört erkek ve kırk dört kadın bu istasyonda görev yapmaktadır.

o   Batı Afrika’nın Siraleon adlı ülkesinde Müslüman Ahmediye Cemaatinin radyo istasyonu da vardır.

o   Müslüman Ahmediye Cemaatinin “vakf-e Nov” adlı bir şubesi vardır. Buna göre anne ve babalar çocuklarını doğumdan önce İslam ve insanlık hizmetine vakfederler. Şimdiye kadar (2006 yılı) “Vakf-e Nov” çocukların sayısı otuz dört bin sekiz yüz on bir olmuştur. Bunlardan yirmi iki bin beş yüz yetmiş yedisi erkek ve on iki bin iki yüz otuz dördü kızdır. Doğmadan önce vakfedilen çocukların sayısına baktığımız zaman erkek çocukların, kız çocukların hemen hemen iki misli oldukları da dikkate şayandır.

Değerli okuyucular! Bu Cemaatin İslamiyet’e yaptığı hizmetlerin çok kısa bir bölümüne burada işaret edebildim. Yalnız şunu da söylemeden edemeyeceğim ki bu hizmetlerin arkasında petrodolarlar değil, fakir bir cemaatin üyelerinin halisane ve düzenli bir şekilde sundukları bağışlar bulunmaktadır. 

Bize ilâhî cemaatlerin kaderi olan bu işkenceler yapıladursun, Müslüman Ahmediye Cemaati İslâmiyet’e hizmet etmeye devam etmektedir. Yeryüzünün dört bucağında bulunan ve sayıları milyonlara ulaşmış olan Ahmediye Cemaatinin üyeleri başlarında bulunan Hz. Mehdi’nin (a.s.) Halifesinin liderliğinde bugün bütün dünyada İslâmiyet’i yaymaya çalışmaktadırlar.

Doğu Avrupa dahil olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde, ayrıca Doğu ve Batı Afrika, Amerika,  Avustralya ve Asya kıtasında aşağı yukarı her memlekette bu Cemaatin üyeleri bulunmaktadır.

Bunların çoğu Hıristiyanlık yahut başka bir dinlerden İslâmiyet’e girmiş ve bu Cemaate katılmışlardır. Dünyanın birçok ülkesinde bu Cemaatin merkezleri ve camileri vardır.

Müslüman Ahmediye Cemaati özellikle Afrika ülkelerinde okullar yaptırmakta, hastaneler inşa ettirmektedir.

Bu Cemaatin yayım ve neşriyat faaliyetleri de çok önemlidir. Bugün dünyanın birçok dilinde Kuran-ı Kerim ve diğer İslâmî kitaplar tercüme edilerek neşredilmiştir. Dünyanın birçok yerinden bu Cemaatin gazete ve dergileri çıkmakta ve İslâmiyet’i savunmaktadır. Bu Cemaat tarafından Kuran-ı Kerim dünyanın birçok diline tercüme ettirilerek bastırılmıştır; bir kısmı da bastırılmak üzeredir.


Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz:

o   Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193

o   1984 yılında Pakistan Sıkıyönetim Hükümetince Cemaatimiz aleyhinde yürürlüğe konan yasadan sonra Cemaatin merkez kurup yerleştiği yeni ülke sayısı: 98

o   Bütün yeryüzünde Cemaatimizin merkezlerinin sayısı: 1869

o   Müslüman Ahmediye Cemaatinin şimdiye kadar yayınladığı Kuran-ı Kerim meallaerinin sayısı: 69

o   Basılmakta olan mealler sayısı: 11

o   Tamamlanmış olup baskıya hazır mealler sayısı: 18

o   Müslüman Ahmediye Cemaatinin “Humanity First” adlı acil yardım kuruluşunun resmi olarak kaydedildiği ülkeler sayısı: 23

o   Bütün dünyada insanlığa hizmet amacıyla Cemaatimiz tarafından kurulmuş olan hastaneler sayısı: 36

o   Bu hastanelerin kurulduğu ülkeler sayısı:12

o   Cemaatimizin kurduğu dispanserler sayısı: 650

o   Bu dispanserlerin bulunduğu ülkelerin sayısı:55

o   Yalnız Afrika’da cemaatimizin matbaalarının bulunduğu ülkelerin sayısı:8

o   Cemaatimizin, yuva, ilkokul, ortaokul ve liselerini kurduğu ülkeler sayısı:11

o   Cemaatimizin kurduğu yuva, ilkokul, ortaokul ve lise sayısı: 505

o   Müslüman Ahmediye Cemaatinin yalnız 2006 yılında elde ettiği başarılar şöyle özetlenebilir:

o   Otuzüç yeni ülkeye din bilginleri gönderilmiş olup oradaki vatandaşlara İslam ile Kuran-ı Kerim bilgisi vermektedirler.

o   Yalnız 2006 yılında değişik ülkelerde kurulan yeni cemaat kolları: 1284

o   Cemaatimizin sadece 2006 yılında inşa ettirdiği cami sayısı: 169 Daha önce inşa edilmiş bulunan ve içinde namaz kılan Müslümanların, Müslüman Ahmediye Cemaatine katılmaları neticesinde Cemaatimize geçen cami sayısı 130 (Böylece sadece 2006 yılında Cemaatimizin camilerine ilave edilen cami sayısı:299)

o   Sadece 2006 yılı içerisinde Cemaatimizin dünyanın değişik ülkelerinde açtığı yeni merkez sayısı: 186

o   İslamiyet’i tanıtmak ve yaymak gayesiyle otuz dilde kitaplar hazırlık safhasındadır. Bir tek 2006 yılında cemaatimizin neşrettiği kitap ve broşür sayısı bir milyon dört yüz bin beş yüz doksan sekizdir.

o   Sadece 2006 yılında, 106 ülkede 356 değişik kavim ve kabilelere mensup iki yüz altmış bin sekiz yüz otuz dokuz kişi Cemaatimize iştirak etmiştir. Nijerya’da bu sene yüz otuz imam Cemaatimize katılmıştır. Gana’da iki “Paramount Chief” ve beş “Chief”, on sekiz imam Cemaatimize iştirak etmiştir. Benin’de yirmi, Burkina Faso’da onbeş, Mali’de yirmi dokuz imam, Müslüman Ahmediye Cemaatine katılmıştır.

o   Cemaatimizin “M.T.A.” adlı iki kanallı televizyon istasyonu bulunmaktadır. MTA tarafından 24 saat dini ve kültürel programlar neşredilmektedir. Bu programlar uydu anteni vasıtasıyla dünyanın her yerinde seyredilmektedir. MTA televizyon istasyonunda on dört şube bulunmaktadır ve yüz on dört erkek ve kırk dört kadın bu istasyonda görev yapmaktadır.

o   Batı Afrika’nın Siraleon adlı ülkesinde Müslüman Ahmediye Cemaatinin radyo istasyonu da vardır.

o   Müslüman Ahmediye Cemaatinin “vakf-e Nov” adlı bir şubesi vardır. Buna göre anne ve babalar çocuklarını doğumdan önce İslam ve insanlık hizmetine vakfederler. Şimdiye kadar (2006 yılı) “Vakf-e Nov” çocukların sayısı otuz dört bin sekiz yüz on bir olmuştur. Bunlardan yirmi iki bin beş yüz yetmiş yedisi erkek ve on iki bin iki yüz otuz dördü kızdır. Doğmadan önce vakfedilen çocukların sayısına baktığımız zaman erkek çocukların, kız çocukların hemen hemen iki misli oldukları da dikkate şayandır.

Değerli okuyucular! Bu Cemaatin İslamiyet’e yaptığı hizmetlerin çok kısa bir bölümüne burada işaret edebildim. Yalnız şunu da söylemeden edemeyeceğim ki bu hizmetlerin arkasında petrodolarlar değil, fakir bir cemaatin üyelerinin halisane ve düzenli bir şekilde sundukları bağışlar bulunmaktadır.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Allah’ın Varlığının On Delili

Bir Sonrakini Oku

En Büyük Günah: Yalan!