İmamın arkasında namaz kılan kişi de Fatiha Suresini okumalı mıdır?
Print Friendly, PDF & Email