İslâmiyet'e Davet - Müslüman Ahmediye Cemaati

İslâmiyet’e Davet

44- Sehl b. Sa’d (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in Ali (R.A.)’a şöyle buyurduğunu rivayet eder:

“Allah adına and olsun ki bir tek kişinin  senin vasıtanla hidayete ermesi, senin için değerli olan kırmızı develere sahip olmaktan daha iyidir.” (Müslim) 

45- Ebu Hüreyre (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Her kim insanları hidayete davet ederse ona da, davetini kabul ederek hidayete erenlere verilen sevaba eşit bir sevap verilecektir. Yalnız kendisine verilen bu sevap ötekilere verilecek olan sevabı eksiltmeyecektir. Aynı şekilde her kim insanları sapıklığa davet ederse ona da, davetini kabul ederek doğru yoldan sapanlara yazılacak olan günaha eşit bir günah yazılacaktır. Yalnız kendisine yazılan günah ötekilere yazılacak olan günahı eksiltmeyecektir.” (Müslim) 

46- Enes (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“İnsanlara dininizi kolaylaştırın; onu zorlaştırmayın. Keza (dininizi yaymak konusunda) müjdeleyici olunuz; nefret ettirici olmayınız.” (Müslim)

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Aşure orucunun hikmeti nedir?

Bir Sonrakini Oku

Hz. İsa’nın (as) gelişiyle ilgili hadisler tevatür derecesinde midir?