Kin Ve Haset

79- İbn-i Ömer (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Birbirinize haset etmeyiniz. Birbirinize zarar vermek için fiyatları artırmayınız. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinize nefretle arkanızı dönmeyiniz. Başka bir şeyi satın almak için pazarlık yapmaktayken siz onu satın almak üzere araya girmeyiniz. Allah’ın kulları olarak birbirinize kardeş olunuz. Bir Müslüman öteki Müslüman’ın kardeşidir. Bir Müslüman ötekine zulmetmez. Onu hakir görmez. Onu küçük düşürmez.” Resulüllah (S.A.V.) üç kere göğsüne yani kalbine işaret ederek: “Takva yani Allah korkusu buradadır. Birinin Müslüman kardeşini hakir görmesi yeterince bir kötülüktür. Bir Müslüman’ın kanı, malı ve namusu öteki Müslüman’a haramdır. (Yani her Müslüman öteki Müslüman’ın kanına, malına ve namusuna karşı saygılı olmalıdır)” buyurdu. (Müslim)

80- Ebu Hüreyre (R.A.) Resulüllah (S.A.V.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Hasetten korununuz. Çünkü haset, yaptığınız hayırlı işlerinizi, ateşin kuru odunu yakıp yok ettiği gibi yok eder.” (Ebu Davud)

Print Friendly, PDF & Email

Önceki Yazı

Temizlik

Sonraki Yazı

Günahtan Korunma Yolları ve Çocuk Terbiyesi Yöntemleri