Mealin Tanıtımı - Müslüman Ahmediye Cemaati

Kur'an'ı Kerim Meali

Mealin Tanıtımı

Kuran-ı Kerim, bitmez tükenmez bilgiler deryasıdır. Bu inci hazinesinin derin bilgileri her çağın ihtiyaçlarına göre ortaya çıkar. Müslüman Ahmediye Cemaati’nin kurucusu Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed (a.s.) bu konuda şöyle buyurur: 

“Kur’an-ı Kerim’in her kavime, her lisan ehline, kendini belli eden apaçık mucizesi şudur: Kur’an-ı Kerim sınırsız din bilgilerini, gerçekleri, hikmet dolu ilimleri kapsamaktadır. Bu bilgiler her çağda, o çağın ihtiyacına göre kendiliğinden açılır…………………. Kur’an-ı Kerim’in hayret uyandıran, manaları hiç bitmez. Doğa sahifesinin hayret uyandıran çok özel konuları eski çağda bitmemiştir. Aksine yeni manalar ortaya çıkmaya devam eder. Bu pak sahifelerin durumu da aynen öyledir. Bunun gayesi, Yüce Allah’ın (c.c.) sözü ile yaptığı arasında uyum olduğunun ispat edilmesidir. 1*

Vadedilen Mesih ve Mehdi’nin (a.s.) ifade ettiği gibi, Kur’an-ı Kerim’in bitmek tükenmek bilmeyen derin anlamları her çağın ihtiyaçlarına göre ortaya çıkar. Bugüne kadar Kur’an-ı Kerim’in birçok meali yayınlanmış ve gelecekte de yayınlanmaya devam edecektir. Biz bu meali Mesih’in (a.s.) V. Halifesi Hz. Mirza Masrur Ahmed’in talimatıyla, onun halifeliği döneminde hazırladık. Daha önce Mesih’in (a.s.) ll. Halifesi Hz. Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed’in (r.a.) “Tefsir-i Sağir” (Kısa Tefsir) adlı Urduca meali, Sayın Dr. Abdulgaffar Han tarafından Türkçe’ye tercüme edilerek 1989 senesinde yayınlanmıştı. İsminden de anlaşıldığı gibi bu meal, aslında kısa bir tefsir mahiyetindeydi. Daha sonra zamanın gereği olarak, 2000 senesinde, Mesih’in (a.s.) IV. halifesi Hz. Mirza Tahir Ahmed’in (a.r.) Urdu dilinde bir Kur’an-ı Kerim meali yayınlandı. Hazırladığımız bu meal, adı geçen her iki meale göre hazırlanmıştır. Ayrıca Hz. Amir-ül Müminin Mirza Masrur Ahmed’in talimatı gereği, Hz. Mevlana Sher Ali’nin (r.a.) İngilizce mealinden de istifade ettik. Meali hazırlarken tefsir beyan etmekten mümkün olduğu kadar kaçındık ve tefsiri, asıl metinde beyan etmeyip dipnot olarak vermeye çalıştık. 

Her sûrenin başında, o sûrenin ana konularını kapsayan bir tanıtım verilmiştir. Sûrenin birçok ayetinin tefsiri de o tanıtımda beyan edilmiştir. Bu tanıtım Vadedilen Mesih’in (a.s.) IV. Halifesinin ((r.a.) Urduca Kur’an-ı Kerim mealinden alınmıştır. 

Vadedilen Mesih’in (a.s.) V. Halifesi Hz. Mirza Masrur Ahmed’in talimatına bağlı kalınarak mealimizdeki dipnotlar, Mesih’in (a.s.) II. Halifesinin (r.a.) “Tefsir-i Sağir” adlı Kur’an meali ile Vadedilen Mesih’in IV. Halifesi’nin (a.r.) Mirza Tahir Ahmed’in Urduca Kur’an mealine göre verilmiştir. Bazı durumlarda Hz.Malik Gulam Ferid’in (r.a.) İngilizce Kur’an-ı Kerim mealinden de istifade edilmiştir. 

Tevbe Sûresi dışında her sûrenin başında bulunan “Besmele” tam bir ayettir. Nitekim Kur’an-ı Kerim metinlerinde ve meallerinde bu kelimelerin sonunda ayet işareti de mevcuttur. Buna rağmen bu kelimeleri birinci ayet sayarak ona bir sayı verilmemesi hayret vericidir. Müslüman Ahmediye Cemaati’nin yayınladığı Kur’an-ı Kerim meallerinde “Besmele” birinci ayet sayılmıştır. Buna göre bizim meallerimizde ayetler bir sayı daha fazladır. 

Bu mealin hazırlanmasında Londra Türk Masasından Sayın Emine Çakmak Sahi ve Türkiye Cemaatinden Sayın Mehmet Önder ile Sayın Osman Şeker bilfiil projenin tamamında yer almışlardır. Ayrıca Türkiye Cemaatinin diğer bazı ihlas sahibi üyeleri de projenin farklı aşamalarında değerli katkıları ile bu gruba destek olmuştur. Allah rızası için emek veren herkese içtenlikle teşekkür eder, Yüce Allah’ın (c.c.) onları bu dünyada da, ahirette de en güzel şekilde mükâfatlandırmasını dileriz. 

Kur’an-ı Kerim hakkında Müslüman Ahmediye Cemaati’nin Kurucusu Vadedilen Mesih ve Mehdi Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’nin (a.s.) değişik eserlerinden derlediğimiz bazı yazılar aşağıdadır: 

“Dünyadaki bütün dillerin anası, ilhama dayalı ve tüm dillerin membaı ve de ana kaynağı olan lisanda inmiş tek Kitap, ancak Kur’an-ı Kerim’dir.”2*  

“İslâm diri bir dindir; Kitabımız diri bir Kitap’tır; Allah’ımız diridir, Resûlü’müz de diri bir resûldür. Öyleyse O’nun bereketleri, nurları ve etkileri nasıl ölü olabilir?”3* 

“Kur’an’ı dikkatle ve düşünerek okuyunuz ve onu çok seviniz. Öyle ki onu başka hiçbirşeyi sevemeyeceğiniz kadar seviniz. Çünkü Yüce Allah’ın (c.c.) bana muhatap olarak: 

buyurduğu gibi, her çeşit hayır Kur’an’dadır. Her çeşit başarının ve kurtuluşun kaynağı Kur’an’dadır…………… En küçük bir dini ihtiyacınızın dahi Kur’an da bulunmaması mümkün değildir. Kıyamet gününde, imanınızı doğrulayacak veya  yalanlayacak olan Kuran’dır. Gök kubbesi altında Kur’an olmaksızın size hidayet verebilecek başka hiçbir Kitap yoktur. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim gibi yüce bir Kitabı bahşederek size büyük bir ihsanda bulunmuştur. Size verilen bu nimetin değerini biliniz. Bu çok hoş bir nimettir. Bu çok değerli bir hazinedir.” 4*  Yüce Allah (c.c.) bize bu değerli nasihatlere bağlı kalmamızı nasip etsin. Amin. 

Dr. Muhammed Celal Şems

Türk Masası Başkanı Londra, Mayıs, 2011

 

Dipnot 1  İzale-yi Evham; Ruhani Hazain; C.3; S.309-311

Dipnot 2  Mecmua-i İştiharat; C.2; S.134

Dipnot 3  El-Hakem Gazetesi; 31 Ekim 190

Dipnot 4  Keşti-i Nuh; Ruhanî Hazain; C.19; S.26-27