Mirza Gulam Ahmed as kendisinin Krişna olduğunu mu iddia etmiştir? Krişna nedir? İlahlık mıdır?

 134 görüntüleme

Print Friendly, PDF & Email