Müslüman Ahmediye Cemaatinin başkanı Malmödeki dehşet verici Kuran yakma eylemini güçlü bir şekilde kınıyor - Müslüman Ahmediye Cemaati

Müslüman Ahmediye Cemaatinin başkanı Malmödeki dehşet verici Kuran yakma eylemini güçlü bir şekilde kınıyor

BASIN AÇIKLAMASI / 29 Ağustos 2020 

Mirza Masrur Ahmad Hazretleri İsveç’teki Müslüman Ahmediye Cemaati Ulusal Yürütme Meclisi (Amila) ile yaptığı toplantıda barışçıl bir yanıt çağrısında bulunurken, “nefret dolu eylemi” kınadı

29 Ağustos 2020’de, İsveç’teki Müslüman Ahmediye Cemaati Ulusal Yürütme Meclisi üyeleri, Müslüman Ahmediye Cemaatinin Dünya Çapındaki Başkanı, Beşinci Halife Hazretleri Mirza Masrur Ahmad ile sanal bir toplantı ve resmi bir görüşme imkânı buldular.

Huzur toplantıya, Tilford İslamabad’da bulunan ofisinden başkanlık ederken, İsveç Ulusal Yürütme Meclisi üyeleri ise toplantıya Malmö’deki Mahmud Camii külliyesinde katıldılar.

Bir saat süren toplantı sırasında Amila üyeleri, kendi bölümleri hakkında bir rapor sunma ve çeşitli konularda Huzur’un rehberliğini ve talimatlarını alma fırsatı buldular.

Huzur, Ulusal Tebliğ Sekreteri ile konuşurken, bir gün önce Malmö’de Kuran-ı Kerim’i yakan aşırı sağcıları da en güçlü ifadelerle kınadı.

Ayrıca Huzur, Müslümanların bu tarz korkunç ve kışkırtıcı eylemlere şiddet veya kargaşa yoluyla cevap vermelerinin yanlış olduğunu da açıkça belirtti. Bundan ziyade Müslümanların üzerine düşen, insanları Kuran’ın gerçek öğretileri hakkında eğitmektir. Böylece İslam karşıtı aşırılık yanlıları, kendi nefret dolu amaç ve hedeflerini daha ileriye taşımak üzere münferit Kuran ayetlerini bağlamlarından tamamen çıkarıp, İslam’ı karalayamayacaklardır.

Hazret Mirza Masrur Ahmad şöyle buyurdu: 

“Gerçek şu ki, İsveç ve diğer Batı ülkelerinde bulunan çoğu insan İslam’ın gerçek öğretilerinden bihaber kalmışlardır ve bu, aşırılık yanlılarının sahte propagandaları uğruna Kuran-ı Kerim’in münferit ayetlerini bağlamlarının tamamen dışına taşımalarını mümkün kılmaktadır. Bu tür nefret dolu eylemlerde bulunan kişilerin İslam hakkında ya da cihat hakkında Kuran-ı Kerim’de belirtilen gerçek koşullar hakkında hiçbir bilgileri yoktur. Onlar, Kitab-ı Mukaddes’de bağlamı dışına taşınabilecek ve güç kullanımını haklı kılmak için kullanılabilecek daha birçok ayetin bulunduğu gerçeğini görmezden gelirler. Her şeye rağmen Müslüman Ahmedilerin görevi, insanlar dinimizin aslını anlasınlar diye, her şehirde ve kasabada İslam’ın doğru ve barışçıl öğretilerini tanıtmak ve örneğini sunmaktır.”

 

Ulusal Yürütme Meclisi üyelerine hitap eden Huzur, her birinden, görevlerinin hakkını vermelerini ve kişinin sözlerini tutması ve antlaşmalarını yerine getirmesinin son derece önemli olduğu hakkındaki Kuran-ı Kerim emrini daima akıllarında tutmalarını istedi.

Huzur, Müslüman Ahmediye Cemaati idaresinde ister ulusal, ister bölgesel, isterse yerel seviyede hizmet etsinler, Yürütme Meclisi üyelerinin, diğer Müslüman Ahmediler için her açıdan olumlu bir örnek oluşturmalarını ve söylediklerini de uygulamalarını bildirdi.

Örneğin, başkalarını hizmette bulunmak için teşvik etmek üzere Yürütme Meclisi üyeleri, Müslüman Ahmediye Cemaatinde, tebliğ yoluyla İslam’ın mesajını yayabilecekleri ya da diğer cemaat mensuplarına Kuran-ı Kerim öğretebilecekleri (Vakf-e-Arzi) sınırlı süreli hizmetler için gönüllü olarak sıranın başında yer almalıdırlar.

Huzur ayrıca İslam’ın öğretilerini yayma çabalarının, halka açık etkinliklere devam etmenin güvenli hale geleceği zamana kadar çevrimiçi faaliyetler yoluyla devam etmesinin zorunlu olduğunu beyan etti.

Hazret Mirza Masrur Ahmad şöyle buyurdu: 

“Müslüman Ahmediye Cemaati, COVID-19 salgını süresince İslam’ı çevrimiçi tebliğ vasıtasıyla yayma çabalarını büyük ölçüde arttırdı. Elbette, başkalarının İslam hakkında veya öğretilerimiz ile ilgili sorularının yanıtlandığı daha fazla çevrimiçi etkinlik düzenlenmelidir. “

 

Hazret Mirza Masrur Ahmad sözlerine şöyle devam etti: 

 
“Bundan başka, bu pandeminin insanlığın dikkatini Yüce Allah’a çekmesi gerektiğine kesin olarak inandığımız konusunda da diğer insanları uyarmalıyız. Tüm alametler, pandemi sona erdiğinde bile dünya çapında bir ekonomik kriz çıkacağına ve bunun da uluslararasında artan rekabet ve çekişmelere yol açacağına işaret ediyor. Bu tür gerilimler kolaylıkla daha büyük adaletsizliklere ve Allah korusun, nihayetinde savaş ve çatışmaların patlamasına yol açabilir. “

Toplantı sona erdiğinde Huzur Yürütme Meclisi üyelerine, görevlerini dürüstlükle ve kalplerinde Yüce Allah korkusu yerleşmiş olarak yerine getirmelerini hatırlattı.

Hazret Mirza Masrur Ahmad şöyle buyurdu: 

“Yerelden ulusal düzeye kadar Müslüman Ahmediye Cemaatinin tüm görevlileri, vazifelerini yerine getirmek ve Mesihin Halifesinin rehberliğinde hareket etmek üzere çaba göstermelidirler. Eğer dürüstlük, gayret ve tevazu ile çalışırsanız, bu muhakkak ki başarı ve ilerlemeye sebep olacaktır. Ancak, sadece itibar kazanmak için bir makam sahibi olmayı arzuluyorsanız ve alçakgönüllülükle çalışmaya veya başkalarıyla işbirliği yapmaya isteksizseniz, o zaman yalnızca bir zarar sebebi olursunuz. Başkalarını kandırabilirsiniz ama Yüce Allah’ı asla kandıramazsınız. Bu yüzden hatırlayınız ki, O her hareketimizi izlemektedir. Böylece tüm kuvvetlerinizi ve yeteneklerinizi Onun uğruna kullanmak üzere çalışınız ve ben de dua ediyorum ki, Yüce Allah Koruyucunuz ve Rehberiniz olsun. Amin. ”

 

SON 

Daha fazla bilgi için: media@pressahmadiyya.com

Resimler: Makhzan-e-Tasaweer tarafından sağlanmıştır

İngilizce Orijinalı:

https://www.alislam.org/press-release/head-of-ahmadiyya-muslim-community-strongly-condemns-horrific-act-of-quran-burning-in-malmo/

Çeviren: Mehmet Önder

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

İslamiyet’in son din olmasının hikmeti nedir?

Bir Sonrakini Oku

Peygamberler öldüklere yere gömülür hadisi sahih midir?