Salatü’l hacet (Hacet namazı) - Müslüman Ahmediye Cemaati

Salatü’l hacet (Hacet namazı)

Birisi yardıma muhtaç ise, yahut zor bir durum ile karşı karşıya ise o zaman “Salatü’l Hacet” eda edilir. Hz. Resûlüllah’ınsav nasihatine göre herkim bir şeye muhtaç ise, abdest alarak iki rekat namaz kılmalıdır. Namazdan sonra o, sena ile Salavat-ı Şerife’yi okuduktan sonra aşağıdaki duayı tekrar eder. Bunun neticesinde Hak Tealacc o ihtiyacı giderecek ve onu elde etmenin yollarını kuluna gösterecektir ümidiyle aşağıdaki dua okunur:

Okunuşu: La İlâhe illallahül halimülkerimü. Subhane Rabbil arşil azimi. Elhamdü lillahi Rabbil alemin. Eselüke mucibati rahmetike ve azaimi mağfiretike vel ganimete min külli birin vesselamete min külli ismin. La teda’ li zenben illa gafertehü vela hemmen illa ferrectehü ve la haceten hiye leke rizan illa kazeyteha ya erhamerrahimin!

Meali: Allah’tan başka ibadet edilmeye değer birisi yoktur. O, halimdir (çabuk ceza vermez) ve kerimdir (kerem eyleyendir). Yüce arşa sahip olan Allah her çeşit eksiklikten uzaktır. Her çeşit övgü bütün âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Senden Senin rahmetini gerekli kılan işleri ve Senin bağışlamanı gerekli kılan yüce işler başarabilmeyi isterim. (Keza) her iyiliği çokça yapmayı ve her günahtan korunmayı da dilerim. Bütün günahlarımı bağışla ve Senin affetmediğin bir tek günahım baki kalmasın. Benim bütün üzüntülerimi gider; Senin gidermediğin bir tek üzüntüm baki kalmasın. Senin de giderilmesinden hoşnut kaldığın bütün ihtiyaçlarımı da gider, ya erhamerrahimin!

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Namazın Ön Şartları

Bir Sonrakini Oku

Elbise Adabı