Vladimir Putin'e mektup - 18 Eylül 2013 - Müslüman Ahmediye Cemaati

Vladimir Putin’e mektup – 18 Eylül 2013

Ekselansları
Bay Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı
Kremlin
23, Ilyinka Caddesi,
Moskova 103132 Rusya
18 Eylül 2013

Sayın Başkan,

Size bu mektubu, dünyanın 204 ülkesine yayılmış, bütünüyle barışsever ve barışı teşvik eder bir topluluk olan Müslüman Ahmediye Cemaatinin Başkanı olarak yazmaktayım.

Dünyaya hâkim olan koşullar sebebiyle, muhtelif söylev ve konuşmalarımla yeryüzündeki insanlara, Yaratanlarına ve hemcinslerine karşı görev ve sorumluluklarını hatırlatmaktayım. Ne yazık ki, Sizinle daha önce doğrudan konuşma şansım olmadı. Ancak bugünlerde Suriye’de tırmanan durum, size yazmak ve dünyayı bir savaş meydanı yerine bir diyalog masası etrafında toplamanızdan dolayı takdirlerimi sunmak adına beni harekete geçirdi. Bir saldırı, yalnızca bölgede bir savaş tehlikesi doğurmayıp, bir dünya savaşına bile yol açabilir. Bu sebeple, önemli bir Batılı gazetede yayınlanan ve içinde böyle bir eylemde bulunulmasının son derece tehlikeli olduğunu ve savaşın da yayılmasına neden olacağını vurguladığınız makalenizi okumaktan dolayı çok memnuniyet duydum. Duruşunuz sebebiyle büyük güçler kaçındılar ve diplomatik kanallarla bu meseleyi çözmeyi kabul edip, daha uzlaşmacı bir tutum benimsediler. Elbette ki bunun, dünyayı devasa ve muazzam bir yıkımdan koruduğuna inanıyorum. Özellikle ortaya koyduğunuz bir noktada sizinle aynı fikirdeyim. O da, eğer ülkeler kendi başlarına hareket etmeye karar verip, tek yanlı hükümlerde bulunurlarsa, o takdirde Birleşmiş Milletler, Milletler Cemiyeti ile aynı kaderden mustarip olur ve başarısızlığa uğrar. Doğrusu son günlerde savaş kıvılcımı ateşlenmiş olsa da, şükürler olsun ki bu, şimdilerde bir şekilde yatışmış gibidir. Yüce Allah, atılan olumlu adımlar neticesinde, bir savaş riskinin tamamen ortadan kalkmasını mümkün kılsın. Büyük güçler ise daha küçük ülkeleri umursayıp saygı göstersinler ve kendi veto güçleri hakkında endişe duymak yerine, onlara tanınması gereken hakları yerine getirsinler.

Her hâlükârda barışı tesis etmek üzere çabalarınız, beni bu teşekkür mektubunu kaleme almakla mükellef kıldı. Dua ediyorum ki, bu geçici bir uğraşı olmasın ve yine duada bulunuyorum ki Siz, barış adına her zaman gayret gösteriniz. Allah bunu başarmanızı nasip etsin.

Dünya barışı adına her nerede bir fırsat bulursam, insanların dikkatini adalet yoluyla barışı tesis etmeye çekiyorum. Benim bazı konuşmalarım Dünya Krizi ve Barışın Yolu adında bir kitapta neşredildi. Bu kitabın bir kopyasını Size hediye olarak ekte sunuyorum.

En iyi dileklerim ve dualarımla,

MİRZA MASRUR AHMED
Mesihin V. Halifesi
Müslüman Ahmediye Cemaati Başkanı

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Ayetullah Hamaney’e mektup – 14 Mayıs 2012

Bir Sonrakini Oku

Papa Benediktus’a mektup – 31 Ekim 2011