06.02.2015 - Halifetül Mesih II: Hikmet incileri - Müslüman Ahmediye Cemaati

06.02.2015 – Halifetül Mesih II: Hikmet incileri

Hutbe Özeti:

KURAN-I KERİM ANCAK PAK BİR KALPLE OKUNDUĞUNDA GERÇEK FAYDA ELDE EDİLİR

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 6 Şubat 2015’de Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte her zaman olduğu gibi MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver hutbede, Hazreti Mesih-i Mevudas ile ilgili hazreti Muslih Mevudra tarafından beyan edilen iman artırıcı ve nasihat dolu olayları sundu. Şöyle buyurdu: Hazreti Mesih-i Mevud’un as kitaplarını okumanın olumlu veya olumsuz etkileri, insan onları hangi düşünceyle okursa o şekilde yerleşir. Muhammed Ahsen Emrohi bey ile Molvi Beşir bey arasındaki bir münazara ile ilgili olayı anlattı. Bunun neticesinde muhalif olan Hazreti Mesih-i Mevud’a inandı ve destekleyen ise inkar etti. Bunun üzerine Hazreti Muslih Mevud ra buyurdu ki, insan psikolojisi için inandığına aykırı birşeyi savunmak çok zararlıdır ve bazen çok zarar verici olur. Bunlar öyle ince konulardır ki onları anlamak için herkesin yeteneği olmaz. Eğer iyi sözlerden bile tenkit etmek ve itiraz maksadıyla anlam çıkarılmaya çalışılırsa sendelemeye sebep olur. Birçok insanlar, Hazreti Mesih-i Mevud’un as kitaplarını siyak ve sibakı göz ardı ederek (yani önceki ve sonraki yazıyla birleştirmeden) itiraz etmek gayesiyle okurlar. Kuran-ı Kerim müminler için şifa ve rahmettir ancak itiraz edenleri ve zalimleri zarara uğratır. Kısacası ister Allah-u Teala’nın kelamı olsa dahi, temiz bir kalple okumaya çalışmadıkça faydası olmaz.

Hazreti Muslih Mevud ra namazları cemaatle kılmanın önemiyle ilgili Vadedilen Mesih ve Mehdi hazretlerinin bir anısını anlattıktan sonra buyurur ki, Hazreti Mesih-i Mevud as eğer herhangi bir sebeple namaz için camiye gidemezse evde cemaatle namaz kıldırırdı. İşte öncelikle her yerde namazların cemaat ile birlikte eda edilmesi gerekir. Kim buna imkan bulamazsa o da kendi hanımı ve çocuklarıyla birlikte namazı cemaat ile kılsın. Ahmedilerin her yerde namazı cemaatle kılmak için bir imkan ve intizam sağlamaları lazım. Daima hatırınızda olsun ki namazın güzelliği onu süsleyerek kılmaktadır. Her fert diğerine selam vermekte öncü olmalı. Yöneticiler idaresi altındakilere ve alttakiler yöneticilere. Özellikle Cemaat görevlileri bu konuda örnek olsun. Sonra, yeni ve eski her Ahmedinin imanlarını güçlendirmek için çabalaması gerekir. Huzur-u Enver, Hazreti Mesih-i Mevud’aas açılan davalarda Allah-u Teala’nın kendisine yaptığı yardım ve destekten bahsetti. Daha Hazreti Mesih-i Mevudas yaşıyor iken, kendisine inananların sayısı yüzbinlere ulaşmıştı. Her zümreden insanlar onun elinden biat etmişti ve bu cemaat Pencap’tan çıkarak diğer ülkelere de yayılmıştı.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Bugün, İslam’a ve Hazreti Resulüllah’asav karşı alaycı tavırları benimseyen insanların beyhude sözlerini Allah-u Teala öylece bırakacak mı? Hayır! Bilakis Allah-u Teala böyle insanları bu dünyada dahi ibret haline getirir. Kısacası böyle insanlara el ile veya silah ile değil, dualarla karşılık vermeliyiz. İçinizde tertemiz bir değişiklik yaratın ki dünya onu hissetsin. Durumunuz öyle olsun ki sizin takva ve iç temizliğinizi, dualarınızın kabulünü ve Allah ile ilişkinizi görerek insanlar size gelsin. Hatırınızda olsun ki, Ahmediyetin ilerlemesi işte böyle insanların sayesinde olacak. Huzur-u Enver, Molvi Burhanüddin beyin güçlü imanından ve Hazreti Mesih-i Mevud as ve Cemaate olan ihlas ve vefasından bahsetti. Hazreti Muslih Mevud ra der ki, Vadedilen Mesih ve Mehdi hazretleri bütün gün iş yapardı fakat günde bir defa mutlaka yürüyüşe giderdi. Huzur şöyle dedi: Bugünkü çocukların ve gençlerin de dikkatini açık havada oynamaya çekin. Camia Ahmadiyya öğrencileri için en azından bir buçuk saat dışarıda oynamak gerekli kılınsın. Bir mecburiyet olmadıkça yürüyüş ve spor olmalı. Hazreti Muslih Mevudra buyurur ki,  mümin her zaman kendini bir iş ile meşgul tutmalı, bir hedefe ulaştıktan sonra başka bir hedef için çabalamalı. İşte bu, kişisel olarak da milli olarak da ilerlemenin püf noktasıdır. Allah-u Teala bizi buna muvaffak kılsın. Amin.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

30.01.2015 – İmanınız arttırmak için zayıf kardeşinize yardım edin!

Bir Sonrakini Oku

13.02.2015 – Bilinçli ulus inşa etmenin özü