07.10.2016 - Kanada Jalsa Salana 2016 - Müslüman Ahmediye Cemaati

07.10.2016 – Kanada Jalsa Salana 2016

Hz. Resulüllah’a (sav) dosdoğru bir şekilde tabi olun, iyi insan olun, takva sahibi olun, dualarla vaktinizi geçirin.

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 7 Ekim2016’da, Türkiye saatiyle akşam yediyi otuz iki dakika geçe, Kanada Ontario’da Calsa’nın yapıldığı alana geldi. Bayrak töreninden sonra dua etti. Daha sonra calsa salonuna geçerek cuma hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-i Enver hutbenin başında şöyle dedi:  Bugün, Allah-u Teala’nın lütfu ile Kanada’nın yıllık toplantısı başlıyor. Allah’ın lütfu ile dünyadaki bütün Cemaatlerimiz her yıl kendi ülkelerinde calsa düzenliyorlar. Şundan dolayı ki, Vadedilen Mesih ve Mehdi hazretleri Yüce Allah’tan izin alarak bunu başlatmıştı ve “yılın üç günü Kadiyan’da toplanın,” demişti. Huzur-i Enver, hz. Mesih-i Mevud’un (as) beyan ettiği calsanın gayelerini açıklayarak şöyle dedi: Dini ilmi artırmak, bilgiyi genişletmek, marifette ilerlemek, birbirleriyle tanışıklığı çoğaltmak gerekir. Bu geçici bir bağ değil, tersine her Ahmedinin kardeşliği artırması gerekir. Ayrıca takvada ilerlemek. İşte bunlar, gerçekleşmesi için calsanın başlatıldığı sözlerdi.

Kanada Ahmediye Cemaatinin resmi olarak kayıt edilmesinin ellinci yılını tamamlamasıyla ilgili olarak Huzur-i Enver şöyle dedi: Her Ahmedinin hatırında tutması gerekir ki, Kanada’da yaşayan her Ahmedi, verdiği sözleri yerine getirmek için çaba sarfettiği zaman bunun bir önemi olacaktır. Hz. Mesih-i Mevud’un (as) bizden beklentilerini tam olarak karşıladığımızda önemi olacaktır. Aksi takdirde elli yıl olsa ne fark eder, yüz yıl olsa ne fark eder. Huzur-i Enver, özellikle Pakistan’dan gelen Ahmedilerin dikkatini çekerek şöyle dedi: Sizler dini özgürlük elde etmek için hicret ettiniz ve hükümet de özgürce dini talimatlara uygun olarak yaşayabilesiniz diye size ikamet verdi. Hangi amaç için hicret ettiyseniz onu elde etmeye çalışın. Kendi neslinize, hangi durumların içinden geldiğinizi anlatın. Buradaki durum, bizim Allah-u Teala’nın gerçekten şükreden kullar olarak O’nun emirlerine göre davrananlar olmamızı gerektirir. Huzur-i Enver calsaya katılanlara şöyle dedi: Calsaya gelmenin maksadı ancak, hutbede anlatılanları da bütün konuşmacıları da dinlediğinizde gerçekleşecektir. Anlatılanların çoğu imanı artırıcıdır. Onları hayatınızın bir parçası yapın.

Huzur-i Enver, Hz. Mesih-i Mevud’un (as) bazı yazılarını sundu. Kendisi der ki, Keşti-yi Nuh kitabını sık sık inceleyin ve kendinizi ona uygun hale getirin. Siz hayatınızda hz. Muhammed’in (sav) örneğini sergileyin ve o durumu meydana getirin, temiz insanlar olun, muttaki olun, dua ile vaktinizi geçirin. Allah-u Teala Kuran-ı Kerim’de iman ile birlikte amel-i salihi de şart koydu. Amel-i salih odur ki, fesat, zulüm, kendini beğenme, riya, kibir ve insani haklara zarar vermenin düşüncesi bile içinde olmamalıdır. Özellikle bugünlerde çok istiğfar yapın. Bugünlerde hz. Adem’in (as) şu duasını okumak gerekir: “Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfirlena ve terhamna lenekûnenne minel hasirin.” “Rabbi külli şey’in hadımuke, Rabbi fahfazni, vensurni, verhamni,” duasını da çok okumak gerekir. Allah-u Teala dünya işlerinden men etmez, aksine emreder ki tembel tembel oturmayın, çalışın. Ancak amacınız dünya olmasın. Dünyayı elde ederken seçeceğiniz yöntemler, iyiliğe  vesile olsun. Dünyanın bugünkü durumu endişe vericidir.

Geçen gün bir bey şöyle dedi: Dünya büyük bir hızla felakete sürükleniyor, peki bizim durumumuz ne olacak? Huzur-i Enver, bunun cevabını hz. Mesih-i Mevud (as) zaten verdi, buyurdu:

“Âg he par âg se vo sab beçâe cayenge, co ki rakhte he Hüda-i zül-acaib se peyar.”

“Ateş olacak, ancak inanılmaz işler yapabilen Allah’ı sevenlerin hepsi o ateşten korunacaklar.”

Huzur-i Enver, elli yılın tamamlanması ile ilgili olarak şöyle dedi: Böyle şeylerden dünyalık insanlar mutlu olurlar, dini cemaatler değil. Eğer sevincini belli etmek şu yüzden ise ki, biz Allah’ın emirlerine göre hareket etmek konusunda ilerledik ve daha da ilerleyeceğiz, bu sevinç de  Allah’a şükretmektir ve caizdir. Fakat bizim adımlarımız her türlü iyilikten kesildiyse işte bu endişelenmeye değerdir. Velhasıl, bizim hz. Mesih-i Mevud’un (as) sözlerini göz önüne alarak Allah-u Teala ve O’nun Resulü’nün (sav) sözlerine göre amel edip etmediğimizi muhasebe etmemiz şarttır. Burada Cemaatimizin 75 yılı tamamlandığında diyebilelim ki bizler dini dünyadan üstün tutmak sözümüzü sadece yerine getirmekle kalmadık hatta daha da ileri seviyeye götürenler olduk. Allah-u Teala buna göre hareket etmeye muvaffak kılsın. Huzur-i Enver son olarak calsaya katılanlara şöyle dedi: Bu üç günlük calsayı dualarla geçirin, calsa programlarına tam olarak mutlaka katılın. Allah-u Teala hepinizi buna da muvaffak kılsın. Amin.

Kaynak: Roznama Alfazl, 13 Ekim 2016

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

30.09.2016 – Manevi ilerlemenin yolu

Bir Sonrakini Oku

14.10.2016 – Jalsa Salana ve Allah’ın lütfu