08.01.2016 - Mali fedakarlık ve Wakf-e Cedit - Müslüman Ahmediye Cemaati

08.01.2016 – Mali fedakarlık ve Wakf-e Cedit

Çandalara katılmak terbiyet (yani ilmî ve amelî ilerleme) için çok gereklidir. Bu olmaksızın imanda ilerlemek mümkün değildir.

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 8 ocak2016’da Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver, Hazreti Mesih-i Mevud’a (as) indirilen “Benden başka ilah yoktur, öyleyse sadece Beni koruyucu olarak benimse,” vahyinden bahsetti ve buyurdu ki, bu vahiyde Allah-u Teala, Hazreti Mesih-i Mevud’a (as) şu teselliyi verdi: Senin başka yerlere bakmana hiç gerek yok, senin bütün işlerini güzelce halledecek olan Benim ve Ben kesinlikle bütün işler için imkanlar yaratacak olanım. Hazreti Mesih-i Mevud (as) cemaatin dikkatini şöyle çekti: Bu vahyi Cemaatin devamlı hatırında tutması gerekir ki Allah-u Teala sizin hizmetlerinize ve fedakarlıklarınıza muhtaç değildir, bu cemaati O kurdu ve bizzat Kendisi onu yürütecektir. İşte, Cemaat bu maksadı anladı ve Allah’ın lütuflarını cezbetmek ve bu görevi ilerletmek için her türlü fedakarlığı yaptı.

Huzur-u Enver, Vakfe Cedit Hareketinin maksadını açıklayarak şöyle buyurdu: Bu hareket başlangıçta sadece Pakistan için idi. Daha sonra bütün dünya için genelleştirildi. Bu hareket, Pakistan’daki köyler ve uzak bölgelerin terbiyet ve davet ilellah (tebliğ) işleri için idi. Hareketin genelleştirilmesinden sonra onun özel amaçları vardı, belli bölgeler için o fondan harcanırdı. Ve onun harcandığı bölgeler, Hindistan, Afrika ve fakir ülkelerdi. Huzur-u Enver, bir gencin, “Vakfe Cedid bütün dünya içindir, o halde Tahrik-e Cedid’in faydası nedir?” sorusuna cevaben şöyle buyurdu: Vakfe Cedid belli bölgeler içindir, halbuki Tahrik-e Cedid fonundan ise dünyanın ihtiyaç duyulan her ülkesinde harcama yapılır.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: 31 Aralık 2015’de Vakfe Cedid’in 58. Yılı tamamlandı. Ve tamamlanan bu yılda dünya genelindeki cemaatlerin ihlas sahibi kimseleri, 6 milyon 891 bin pound mali fedakarlık yapmaya muvaffak oldular. Ve bu 2014 yılında yapılandan 682 bin pound fazladır. Vakfe Cedid’den elde edilenlerin üçte biri, bu çandanın ödendiği ülkede harcanır. Kalanın yarısı Kadiyan ve Hindistan için ve diğer yarısı da Afrika ve diğer ülkelerde harcanır. Huzur-u Enver, Vakfe Cedid fonundan yapılan işlerle ilgili şöyle anlattı: Hindistan’da 19 caminin yapımı tamamlandı, 23 cemaat merkezi yapıldı. Hindistan’ın gözetimindeki Nepal’de de 2 cami tamamlandı ve 2 de sundurma yapıldı. Camiler ve merkezler yapılmadıkça cemaatler ikame edilemez. Afrika’da 130 caminin yapımı tamamlandı ve 27 caminin inşaası devam etmektedir.

2010’da Vakfe Cedid’e katılanların sayısı 600 bin idi, bu yıl katılanların sayısı ise 1 milyon 235 binden fazladır.Çandalara katılmak terbiyet (yani ilmî ve amelî ilerleme) için çok gereklidir. Bu olmaksızın imanda ilerlemek mümkün değildir. Çanda vermek suretiyle bir bağ kurulur ve onun bereketleri de görülür. Huzur-u Enver Vakfe Cedid ile ilgili olarak, insanların nasıl fedakarlıklar yapmaya muvaffak olduklarını ve onların, ümit ettiklerinden daha fazla Allah-u Teala’nın lütuflarından pay aldıklarını gösteren bazı iman verici hadiseler anlattı. Buyurdu ki, bu olaylarda, Allah’ın, Hazreti Mesih-i Mevud’un (as) Cemaatine olan desteğinin manzaraları da görülmektedir. Vakfe Cedid’in bu yılki toplam gelirlerinde Pakistan birinci sıradadır, ondan sonra İngiltere, Amerika, Almanya ve Kanada gelmektedir. Huzur-u Enver, Pakistan, Batı ülkeleri, Afrika ve Hindistan’ın yerel cemaatlerinin Vakfe Cedid’e katılımlarıyla ilgili bilgi verdi.

Huzur-u Enver, hutbenin sonunda,  Rabvah’ın özel kalem müdürü muhterem Muhammed Eslemşad Mangla beyin ve muhterem Ahmed Şher Coya beyin vefatından dolayı merhumların hayırlı amellerinden bahsetti ve gaip cenaze namazlarını kıldıracağını bildirdi.

Kaynak: Roznama Alfazl, 12 Ocak 2016

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

01.01.2016 – 2016 Yılı ve sorumluluklarımız

Bir Sonrakini Oku

Tevekkül etmek ne demektir?