09.02.2018 - Allah'ın gerçek bir hizmetçisi: Sahibzade Mirza Gulam Ahmed - Müslüman Ahmediye Cemaati

09.02.2018 – Allah’ın gerçek bir hizmetçisi: Sahibzade Mirza Gulam Ahmed

Huzur-i Enver (Atba), 9 şubat 2018 tarihinde Londra Beytül-Futuh Camiinden verdiği Cuma hutbesinde Kelime-yi şehadet ve Fatiha suresinden sonra şöyle buyurdu:

Hz. Aişe’den (ra) şöyle rivayet edilmiştir: Bir ölünün cenaze namazını yüz Müslüman kılarsa ve onların hepsi merhumun bağışlanması için dua ederse, duaları kabul olur. Şöyle bir rivayet de vardır: Bir cenazenin geçmesi üzerine insanlar o şahsı övmeye başladılar, bunun üzerine Hz.Resulüllah (sav), cennet onun için vacip oldu, buyurdu.

Huzur-i Enver şöyle dedi: Düşünüyordum ki bugün cenazeler, kefenlenme ve defin etme ile ilgili bazı hadisler, hz. Mesih-i Mevud’un (as) yazıları ve fıkhi konuları da beyan edeyim. Ancak bugün, cemaatin hizmetkarı, vakfettiği hayatını vefa ile geçiren, hilafete itaatkar birisi hakkında konuşmak istiyorum ve onunla ilgili o kadar çok övgü dolu bilgiler birikti ki sadece onları anlatmak dahi zor olacak. Anlatacaklarım kendi içinde, bir vakfe zindigi için, aynı şekilde Hz. Mesih-i Mevud’un (as) hanedanının üyeleri için, cemaat görevlileri ve cemaat üyeleri için bir çok bakımdan yol göstericidir ve taklit etmeye değerdir.

Geçen gün, muhterem sahipzade Mirza Gulam Ahmed bey 78 yaşında vefat etti. Kendisi hz. Sahipzade Aziz Ahmed’in oğlu idi. O, birdenbire kalp krizi sebebiyle vefat etti. Kendisi hz. Mesih-i Mevud’un (as) üçüncü nesil torunu idi. Saygıdeğer Mirza Gulam Ahmed bey dinin hizmetçisi idi, vakfe zindigi (hayatını dine hizmete adamış) idi. Yaşlılığına ve hastalığına rağmen kardeşinin yakın zamandaki vefatından sonra Huzur kendisini nazır-ı âlâ olarak tayin etmişti ve o bütün sorumluluklarını çok güzel bir şekilde yerine getirdi. Huzur-i Enver, muhterem Mirza Gulam Ahmed beyin hizmetleri ile ilgili bazı olaylar anlattı ve sonra şöyle buyurdu: O’nun gittiği yer, sırası gelen herkesin gideceği yerdir. Ancak, Allah-u Teala’nın rızası için hayatlarını geçirmeye çabalayan insanlar ne kadar talihlidirler. Yüce Allah onun derecelerini yükseltsin ve evlatlarına da onun iyiliklerini devam ettirmeyi nasip etsin. O nasıl vefa ile hayatını vakfetme sözünü koruduysa ve kendisine verilen görevleri yerine getirdiyse bütün vakfe zindigileri ve cemaat görevlilerini de Allah buna muvaffak kılsın.  Allah-u Teala Cemaatimize gelecekte de takva sahibi ve salih, fedakarlık ve vefa ile hizmet eden gönüllüler nasip etsin. Amin.

https://www.youtube.com/watch?v=VBGoklzRjsU
Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

16.02.2018 – İçtenlikle edilen duaların gücü

Bir Sonrakini Oku

02.02.2018 – Allah’ın korumasını sağlayan yollar