09.12.2016 - Gerçeğin İlahi işaretleri - Müslüman Ahmediye Cemaati

09.12.2016 – Gerçeğin İlahi işaretleri

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 9 Aralık 2016’da Londra’daki Beyt-ül Futuh camiinde Cuma hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Teşehhüd, taavvuz ve Fatiha suresinden sonra Huzur-i Enver (Atba) şöyle dedi:

Muhaliflerin gözleri perdelidir. Hadlerini aşmaları sebebiyle Allah-u Teala onların kalbini mühürler ve onlar doğru yolu bulamazlar, ibret örneği olurlar. Hz. Mesih-i Mevud’un (as) zamanında, ona muhalifler olanlar aynen böyleydiler ve onlardan bazıları ibret örneği de oldular. Hz. Mesih-i Mevud (as) kendi doğruluğunun kanıtı olarak birçok mucizeler ve eski gaybî haberler sundu, ancak o insanlar yine de inkar ettiler. Mesela ay-güneş tutulması mucizesi ile ilgili kendisi der ki, bu mucize gerçekleşmediği müddetçe mollalar ağlayarak bu hadis-i şerifi okuyorlardı, bu mucize gerçekleştiği zaman ise o insanlar kendi söylediklerinden döndüler. Bu şekilde bir çok alametler Kuran-ı Kerim’de beyan edilmiştir. Mesela, veba alameti, nehirlerin yapılması, dağların yarılması, kitapların basılması vesair. Kısacası bir çok alametler Kuran-ı Kerim’de de vardır ve Nebi-yi Kerim (sav) de haber vermiştir.

Hz. Muslih Mevud (ra) bir yerde şöyle der: Bir keresinde hz. Mesih-i Mevud’a (as) rüyasında, Nizam-üd Din’in evine gittiği gösterildi. Hz. Mesih-i Mevud (as) bunu dinin nizamı olarak yorumladı. Yani bir zaman gelecek ki bu Cemaat diğer bütün nizamlara üstün çıkacaktır. Ancak buyurdu ki, bunun için hz. Hasan ve Hüseyin’in yollarını yürümek şarttır. Biz biliriz ki hz. Hasan doğruluk ve barış ile başarılı oldu ve hz. Hüseyin de şehadet ile başarıya ulaştı.

Mesajı ulaştırmakla birlikte cemaat için fedakarlıklar da yapın. Bugün biz, barış ve emniyetin, bu her ikisinin örneğini görürüz. Kısacası, biz kendi terbiyetimizi de sağlayalım ve gelecek nesillerimizi de bu iş için hazırlayalım. Nerede ilerleme olursa orada muhalefet de olur, bu ilerlemenin belirtisidir. Pakistan Rabvah’ta cemaatin ofislerine Pakistan polisi tarafından baskın yapıldı. Rabvahtan bir çok insan bana, biz onlardan korkanlar değiliz, diye yazdı. İşte, Cemaat için, muhalefetlerden ve fedakarlıklardan endişelenmemek gerekir. Çünkü hz. Mesih-i Mevud (as) kesinlikle böyle yapmak zorunda kalacaksınız, demişti. Pakistan’ın mollaları gerçek teröristlerdir. Cemaate zulmeden Cezayir hükümetine de Allah-u Teala akıl versin.

Hz. Muslih Mevud (ra) şöyle dedi: Hz. Mesih-i Mevud (as) Vadedilen Mesih ve Mehdi olduğunu ilan ettikten sonra kendi ailesinden birçok insanlar kendisine muhalefet ettiler. Hz. Mesih-i Mevud’a (as), bu hanedandan sadece senin nesillerin çoğalacak ve diğer hepsinin nesli kesilecek, diye vahiy ile bildirildi. Şimdi, Hz. Mesih-i Mevud’un (as) ruhani veya cismani evlatlarından başka hiç birinin evladı kalmadı. Bu, doğruluğun çok büyük bir alametidir. Bundan başka hz. Mesih-i Mevud’a (as), “Tai ayi” (yenge geldi) vahyi indi. Huzur-i Enver, bunun doğruluğunu tafsilatıyla beyan etti. O (yenge) hz. Muslih Mevud’un (yani Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmed’in) amcasının hanımı ve hz. Mesih-i Mevud’un (as) ağabeyinin hanımı idi. Hz. Mesih-i Mevud’un (as) döneminde son derece muhalifti, ve fakat en sonunda hz. Muslih Mevud’un (ra) elinden biat etti ve bu gaybi haber gerçek oldu. Sonra Hz. Mesih-i Mevud (as) Delhi’de evliyaların kabri başında da dua etti ve şöyle buyurdu: Ben, bu evliyaların evlatlarına Allah-u Teala hidayet versin ki onlar Allah tarafından görevlendirileni tanıyanlardan olsunlar, diye dua ettim.

Hz. Muslih Mevud (ra) şöyle dedi: İsrailoğullarına gönderilen hz. İsa’ya (as) bakıldığında onun galip gelmesi yaklaşık 300 yılda olmuştu. Ancak Cemaatimizin durumuna baktığımızda öyle geliyor ki bizim galibiyetimiz çok daha az zamanda olacaktır. İnşallah.

Huzur-i Enver şöyle dedi: İster Pakistan’ın mollaları olsun, ister dünyevî herhangi bir güç, Allah-u Teala’nın katında onların hiçbir haysiyeti yoktur. Bunlar Cemaatin ilerlemesini durduramazlar. Ancak bunun için bizim hepimizin sadece tebliğ meydanında ileri çıkmamız yeterli değil, bilakis bu maksat için çok dua edenler olmamız da şarttır ve Allah-u Teala ile bağ kurmak konusunda ilerleyenler olmamız da. Yüce Allah hepimizi buna muvaffak kılsın.

Huzur-i Enver son olarak, Endonezyadan Mübelliğ Sotni Zafer Ahmed beyin gaip cenaze namazını kıldıracağını bildirdi.

Kaynak: http://www.alislam.org/friday-sermon/2016-12-09.html

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

02.12.2016 – Hata arama ve şikayet

Bir Sonrakini Oku

16.12.2016 – Alemlere Rahmet Peygamberimiz (s.a.v.)