13.03.2015 - Halifetül Mesih II: Hikmet incileri - Müslüman Ahmediye Cemaati

13.03.2015 – Halifetül Mesih II: Hikmet incileri

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 13 Mart 2015’de Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte her zaman olduğu gibi MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver, Davet İlellah (Allah’a çağırmak) ile ilgili Hazreti Muslih Mevud’unra açıklamalarını ve kendisinin beyan ettiği ve doğrudan veya dolaylı olarak Hazreti Mesih-i Mevudas ile alakası olan bazı olayları anlattı. O olaylar bize birçok dersler öğretir ve bugünlerde de hedeflenmiş yolumuzda yol göstericidir. Hazreti Muslih Mevudra buyurur ki, Vadedilen Mesih’eas Davet İlellah için hayret verici düşünceler gelirdi ve o gece gündüz, İslam’ın mesajı dünyanın her köşesine ulaşsın düşüncesi içinde olurdu.

Bir defasında kendisi şu öneriyi yaptı: Cemaatimizin elbisesi ayrı olsun ki böylece her biri bizzat davet ilellah için numune olsun. Kendisinin kesinlikle arzusu şu olacak ki, bu şekilde bir taraftan tek çeşit elbiseyi görüp ve aynı zamanda amel ve inanç durumunu görüp diğerlerinin ilgisi uyanacak; diğer taraftan kendisi de, ben bir “Ahmedi olarak tanınacağım, bu yüzden kendi amel ve inanç durumumu düzgün tutmalıyım,” hissiyatını taşıyacaktır. Huzur-u Enver, işte bugün de bizim bu hissiyatı yaratmamız gerekir, buyurdu. Bizim durumumuz öyle olmalı ki bizi gören herkes, “Bu Ahmedidir ve diğerlerinden farklıdır,” diye tanıyabilmelidir.

Hazreti Muslih Mevudra buyurur ki, davet ilellah için mürebbilerin şeklinin mümince olması gereklidir. Hüdamü’l Ahmediye’ye nasihatte bulunarak şöyle buyurdu: Onların fiziksel görünüşünün dini alametlere uygun olması gerekir ve onların sakal, saç ve elbiselerinde sadeliği tercih etmeleri gerekir. Din sizi temiz ve güzel elbise giymekten alıkoymaz, hatta bizzat dinin kendisi, fiziki temizliği göz önünde tutmayı ve pisliğin yanına dahi yaklaşmamayı emreder. Ancak elbise konusunda aşırı hassasiyetten meneder. Kısacası her konuda itidalli olmak (aşırıya kaçmamak) gerekir.

Huzur-u Enver, davet ilellah hakkında Hazreti Muslih Mevud’unra ve Vadedilen Mesih’inas diğer sahabelerinin iman verici hadiselerini anlattı. Sonra, muhalefetin bile hidayete vesile olduğunu açıkladı. Hazreti Muslih Mevudra buyurur ki, her ne zaman muhalefet artarsa cemaatte de ilerleme olur. Her ne zaman muhalefet çoğalırsa, Allah’ın mucizevî yardım ve destekleri de çoğalır. Vadedilen Mesihas şöyle buyurur: Muhalefet sizin bir alametinizdir ve her nerede muhalefet olursa orada Cemaat de ilerler. Hazreti Muslih Mevudra der ki, Vadedilen Mesihas hazretleri gelip Allah’ın tevhidini ikame edecekti. Vahdaniyetin yolunda ortaya çıkan engelleri uzaklaştırmak için Vadedilen Mesih’deas bir coşku vardı ve işte bu coşkuydu ki Hüda Teala’nın lütuflarını çekti ve İslam’ın doğruluğu için temel attı.

Huzur-u Enver, “Vahid” ve “Ahad” terimlerini, sözlüklere dayanarak özetle beyan etti ve şöyle buyurdu: Yüce Allah hem “Vahid”dir hem de “Ahad”dir. Vahidden kastedilen Allah’ın sıfatlarında tek oluşudur ve Allah’ın sıfatları bir dereceye kadar insanda da olabilir ve bunun bir insanda olabilecek en yüce örneği Hazreti Resulüllah’ınsav kişiliğindedir. Ahadden murat, Yüce Allah’ın tek oluşudur ve bu konuda başka hiçbir şeyin düşüncesi bile oluşamaz. İşte, Hazreti Muslih Mevud’unra buyurduğu gibi, gerçek tevhid, ehadiyetin hakikatini anladığımızda yerleşecektir. Yüce Allah bizi, Vadedilen Mesih’inas amaçlarını gerçekleştirerek gerçek tevhidi yerleştirenler olmaya muvaffak kılsın. Amin.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

06.03.2015 – Takva

Bir Sonrakini Oku

20.03.2015 – Ay ve Güneş Tutulması