20.03.2015 - Ay ve Güneş Tutulması - Müslüman Ahmediye Cemaati

20.03.2015 – Ay ve Güneş Tutulması

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 20 Mart 2015’de Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte her zaman olduğu gibi MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver, bugün burada ve başka bazı ülkelerde de güneş tutulması vardı, dedi. Resulüllahsav böyle durumlarda dua, istiğfar, sadaka ve namaz kılmayı öğretti. Bu yüzden nerelerde güneş tutulacağı bildirildiyse, küsuf namazı kılınması tavsiye edildi.

Mesih-i Mevud’unas geliş alametlerinden çok güçlü bir alamet, güneş ve ay tutulmasıydı ve Allah’ın lütfu ile doğuda ve batıda gerçekleşerek Hazreti Mesih-i Mevud’uas destekledi. Bu yüzden tutulmaların Hazreti Mesih-i Mevudas ve Cemaat ile özel bir alakası vardır.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Bu günkü bu tutulmaya, hazreti Mesih-i Mevud’unas geliş alameti denemez, yani onunla özdeşleştirilemez. Ancak bu kesinlikle, hazreti Mesih-i Mevud’unas geliş alameti olarak gerçekleşen tutulmaya dikkatlerimizi çevirir. Sonra bu günkü tutulma, bugünün Cuma olması bakımından da bu alamete dikkatlerin çevrilmesine sebeptir ve cumanın Hazreti Mesih-i Mevud’unas gelişiyle de özel bir alakası vardır. Ayrıca mart ayı olması sebebiyle de dikkate değerdir çünkü bu ayda Yevm-i Mesih-i Mevud da vardır. Bu ay, bu gün ve bu tutulma değişik yönlerden Cemaat tarihini hafızalarda canlandırır.

Huzur-u Enver, bununla ilgili Hazreti Mesih-i Mevud’unas açıklamalarını beyan etti. Kendisi buyurur ki, bizim için küsuf ve hüsuf (ay-güneş tutulması) mucizesi gerçekleşti. Yüzlerce insan bunu görüp cemaatimize girdiler. Huzur-u Enver, Hazreti Mesih-i Mevud’unas bazı sahabelerinin iman verici kıssalarını da beyan etti. Onlar, güneş ve ay tutulması mucizesini görüp Vadedilen Mesih’in arayışı içine girdiler, Kadiyan’a ulaşıp Hazreti Mesih-i Mevud’uas ziyaret ettiler ve onun mübarek elinden biat ederek Ahmediyet’i kabul ettiler. İtaat, ihlas ve vefada ilerlediler. İmanlarını sağlamlaştırdılar ve mükemmelleştirdiler.

Hazret Gulam Muhammed Sahip beyan eder: Benim köyümde Bedreddin isimli bir hoca vardı. Ben Bedreddin beyin evinin önünde kendisiyle birlikte duruyordum ki gündüz güneş tutulması oldu. Hoca efendi dedi ki Mehdi’nin alameti ortaya çıktı ve onun geliş zamanı gelip çattı. Bir müddet geçtikten sonra Hoca efendi Ahmedi oldu. Hoca efendi çok muhlis, iyi yaratılışlı ve tam bir ihlas sahibiydi. O, kendi anne babasını ve hanımını bir yıllık bir çaba ile Ahmedi yaptı. Huzur-u Enver, Laliyan’lı Hafız Muhammed Hayat sahib’in anlattığı iman verici hadiseyi beyan etti: 1894’de ay-güneş tutulması mucizesi gerçekleşince Laliyan’dan iki veya üç kişiden oluşan bir heyet, Hazreti Mesih-i Mevud’un iddiasını ve bu mucizeyi tasdik etmek için Laliyan’dan Kadiyan’a yürüyerek gittiler ve bu ay-güneş tutulması mucizesinin kendisi hakkında gerçekleştiğini anlayıp biat ederek Ahmediyet’i kabul ettiler.

Huzur-u Enver bunun gibi başka bazı olayları da anlattı ve buyurdu ki, Yüce Allah dünyaya, Hazreti Mesih-i Mevud’aas muhalefet etmek yerine onu kabul etmeyi nasip etsin. Huzur-u Enver son olarak, Almanya’dan Naim Ahmed Bacva beyin oğlu, Jamia Ahmadiyya Almanya’da öğrenci olan Azizim Ahmed Yahya Bacva beyin, bir kazada vefat etmesinden dolayı kendisinin hayırlı amellerinden bahsetti ve gaip cenaze namazını kıldıracağını bildirdi.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

13.03.2015 – Halifetül Mesih II: Hikmet incileri

Bir Sonrakini Oku

27.03.2015 – Halifetül Mesih II: Hikmet incileri