13.05.2022 - Hz. Resulüllah’ın (sav) 1. Halifesi hz. Ebubekir (ra) döneminde ortaya çıkan fitneler ve onlara karşı atılan adımlar - Müslüman Ahmediye Cemaati

13.05.2022 – Hz. Resulüllah’ın (sav) 1. Halifesi hz. Ebubekir (ra) döneminde ortaya çıkan fitneler ve onlara karşı atılan adımlar

Hz. Halifetü’l Mesih 5 (Allah yardımcısı olsun) 13 Mayıs 2022’de İslamabad (UK) Mübarek Camisinde Cuma Hutbesi verdi. Hutbe çeşitli dillerde tercüme ile birlikte MTA televizyonunda canlı olarak yayınlandı. Huzur-i Enver, kelime-yi şehadet ve Fatiha suresini okuduktan sonra, hz. Ebubekir Sıddik (ra) döneminde ortaya çıkan fitneler ve onlara karşı yapılan harekatlar konusunda hz. Halit bin Velid’in Butah’a ilerlemesinin detaylarını şöyle anlattı:

Malik bin Nuveyra kimdir

Malik bin Nuveyra Beni Temim kabilesinin Beni Yerbu kolundandı. O, hicri 9 yılında Medine’ye geldi ve İslam’ı kabul etti. Hz. Resulüllah (sav) onu kendi kabilesinin zekat toplama yetkilisi olarak tayin etti. Fakat Peygamber Efendimizin vefatı üzerine Arabistan’da dinden dönme ve isyan  dalgası baş gösterdiğinde o da dinden dönen mürtetlerden biri oldu. Peygamber Efendimizin vefat haberi ona ulaşınca sevinç kutlaması yaptı. Ayrıca, zekatın farz olduğuna ve merkeze, yani Medine’ye gönderilmesi gerektiğine inanan Müslümanları öldürdü. Hepsi bir yana, peygamberlik iddiasındaki sahtekar isyancı Secah ile birlik oldu. Bu kadın, büyük bir ordu toplayıp Medine’ye saldırma arzusundaydı.

Arapların alimi Hristiyan kahin Ümmü Sadır Secah binti Haris kimdir?

Araplar arasında baş gösteren dinden dönme fitnesinden kısa bir süre önce veya o sırada ortaya çıkan birkaç yalancı iddiacı, isyankar kabilelerin liderlerinden biriydi ve Beni Temim Kabilesindendi. O şu niyetle ilerliyordu: O yanında büyük bir ordu ile birdenbire Beni Temim’e ulaşacak, peygamberliğini ilan ederek kendisine iman etmeye davet edecek, bütün kabile ittifakla onunla birlik olacak ve Uyeyne’nin kavmi gibi Beni Temim de şöyle demeye başlayacak: Beni Yerbu’nun nebiyyesi Kureyş’in Nebisinden (sav) iyidir, çünkü Muhammed (sav) vefat etti ama Secah sağdır.

Secah ve Malik bin Nuveyre arasındaki irtibat ve danışma

Secah askerleriyle birlikte Beni Yerbu’nun sınırına ulaşıp bekledi. Kabilenin lideri Malik bin Nuveyre’yi çağırtıp, uzlaşmak ve Medine’ye saldırmak gayesiyle onu birlik olmaya davet etti. Malik, sulh teklifini kabul etti ama Medine’ye saldırma niyetinden vazgeçmesini salık verdi ve şöyle dedi: Medine’ye gidip Ebubekir’in ordusuyla karşı karşıya gelmektense önce  kendi kabilendeki muhalif unsurları temizlemek daha iyidir.

Secah, Beni Yerbu’ kabilesindeki diğer liderlere de uzlaşma çağrısı yaptı.

Fakat Vekiğ dışında hiç kimse onun bu davetini kabul etmedi. Bunun üzerine o, Malik, Vekiğ ve kendi askerleriyle birlikte diğer liderlere saldırdı. Ghamsan savaşı oldu ve bu savaşta tarafların çok sayıda adamı öldü ve aynı kabilenin insanları birbirlerini esir ettiler. Kısa bir müddet sonra Malik ve Vekiğ, bu kadına uymakla çok büyük hata yaptıklarını anladılar ve diğer liderlerle uzlaştılar ve birbirlerinin esirlerini serbest bıraktılar.

Amacında başarısız olan Secah Beni Temim’den Medine’ye doğru ilerledi.

Oraya varınca Evs bin Huzeyme ile karşı karşıya geldi ve yenildi. Böylece Evs,  Medine’ye doğru ileri adım atmayacağına dair kesin karar vermesi şartıyla Secah’ın geri dönmesine izin verdi.

Secah’ın, askerlerin liderlerine gelecekte atacakları adımlarla ilgili cevabı:

Eğer Medine’ye gitme yolu engellendiyse bile yine de bunu dert etmeye gerek yok. Yemame’ye gidin, kuşlar gibi hızla onlara baskın yapın, orada çok kuvvetli bir savaş olacak, ondan sonra bir daha asla pişmanlığı tatmak zorunda kalmayacaksınız.

Secah askerleriyle birlikte Yemame’ye varınca Müseyleme çok endişelendi.

Müseyleme düşündü ki, eğer Secah’ın ordusuyla savaşırsa kendi gücü zayıflayacak, İslam askerleri ona saldıracak ve civar kabileler de kendisine boyun eğmeyi reddedecekler. Bunları düşünerek o Secah ile uzlaşmak istedi.

Müseyleme, Beni Hanife’nin 40 adamıyla birlikte Secah ile görüştü

Baş başa görüşmede, Secah’ı tam olarak kontrolü altına almak ve uyumlu hale getirmek için Müseyleme şu öneride bulundu: İkimiz peygamberliklerimizi birleştirelim ve aramızda evlilik bağı kuralım. Secah, bu öneriyi kabul etti, üç gün onun kampında kaldıktan sonra kendi askerlerinin yanına döndü ve yandaşlarına Müseyleme’yi hak üzerinde bulduğunu ve bu yüzden onunla evlilik yaptığını anlattı.

İnsanlar Secah’a mehr konusunu sorup ona öneride bulundular:

Geri gidin ve mehir belirleyin, çünkü sizin gibi birinin mehir olmadan evlenmesi güzel değil. Nitekim o geri gidip geliş amacını söylediğinde Müseyleme onun hatırı için  yatsı ve sabah namazını iptal etti. Aynı şekilde, Yemame arazilerinden gelen vergilerin yarısının Secah’a gönderilmesi kararlaştırıldı. Bütün bunlardan sonra o daima Beni Tağlid’de ikamet etti, tövbe etti ve İslam’ı kabul etti.

Hz. Ebubekir (ra), hz. Halit bin Velid’e (ra) şu emri vermişti:

Tuleyha Esedî konusunu halledince, Butah’ta duran Malik bin Nuveyre ile çarpışmaya gidin. Hz. Halit (ra) oraya ulaştığında kimseyi bulamayınca çeşitli birlikleri sağa sola gönderdi ve onlara gittikleri yerlerde önce İslam’a davet etmelerini, buna uymadıkları takdirde tutuklamalarını; karşı koyanları ise öldürmelerini emretti. O birliklerden birisi, Malik bin Nuveyre’yi yanındaki Beni Sağlebe’nin birkaç adamıyla birlikte tutuklayıp getirdi.

Malik bin Nuveyre’nin öldürülmesi ile ilgili iki türlü rivayet vardır

Bir rivayete göre o gece çok soğuktu, soğuk daha da artmaya başlayınca hz. Halit (ra), esirlerinizi sıcak tutun, diye ilan yaptırdı. Fakat Beni Kenane bölgesinde mecazi olarak bunun manası öldürün demekti. Askerler bu sözü yerel mecazi ifade zannederek hepsini öldürdüler. Diğer rivayete göre hz. Halit (ra), Malik bin Nuveyre’yi yanına çağırdı, Secah’a destek olmak ve zekatı durdurmak konularında onu uyardı ve şöyle dedi: Zekat namazın yoldaşıdır, sen bunu bilmiyor musun? O buna karşılık şöyle dedi: Senin efendiniz düşüncesi böyleydi. Yani o, “Allah’ın Resulü” demek yerine “senin efendin” ifadesini kullandı. Hz. Halit (ra) şöyle buyurdu: Acaba o bizim efendimizdir de senin efendin değil midir? Daha sonra da kendisi, hz. Zırar’a (ra) onun boynunu uçurmasını emretti.

Hz. Ebubekir (ra) Malik bin Nuveyre’nin kan diyetini ödedi.

Hz. Ebu Kutade (ra) bu öldürme olayını içine sindiremedi ve hz. Ebubekir’in (ra) yanına gidip şikayet etti. Hz. Ebubekir (ra) mektup yazıp hz. Halid’in gelmesini emretti. O geldi ve olayı bütün teferruatıyla anlatıp mazeretini belirtti. Hz. Ebubekir (ra) onun mazeretini kabul etti.

“Şerh-i Sahih-i Müslim”de İmam Nevevi’nin hükmü

Hz. Ebubekir (ra), Malik bin Nuveyre hakkında tam bir tahkikat ve araştırma yaptı ve şu sonuca vardı: Hz. Halit (ra), onu haksız yere öldürdüğü iddialarında suçsuzdur. Hz. Ebubekir (ra) halife olarak bu konuda meselenin hakikatine diğerlerinden daha vakıftı ve daha derin bir bakışa sahipti. Ayrıca hz. Ebubekir’in (ra) imanı hepsinden fazlaydı, hz. Halit’e (ra) yaptığı muamelede kendisi hz. Resulüllah’a (sav) uyuyordu.

Hz. Halit bin Velid (ra) ile ilgili başka bir itiraz;

Kendisi savaş sürerken, öldürülenin eşi Ümmü Temim Leyla binti Minhal ile evlendi, ayrıca iddet süresinin geçmesini bile beklemedi. Huzur-i Enver bu itirazın cevabını, hz. Şah Abdulaziz Dehlevî’ye dayandırarak şöyle açıkladı: Aslında bu uydurulmuş bir hikayedir… Malik bin Nuveyre o kadını bir müddet önce boşamıştı ve cahiliyeti sürdürerek onu öylesine evde tutuyordu. Bu cahiliyet adetini bitirmek için şu ayet nazil olmuştu:

وَاِذَا طَلَّقۡتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ اَجَلَھُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوۡھُنَّ (البقرۃ: 233)

Yani kadınları boşadığınızda ve onların iddet müddeti tamam olduğunda onları alıkoymayın. (Bakara suresi, 233)

Hz. Halit bin Velid’in (ra) savaş amacıyla Yemame’ye doğru gitmesi

Hz. Ebubekir (ra) hz. Halid’e, Esed Kabilesi, Ğatvan Kabilesi ve Malik bin Nuveyre vesaireyi halledince Yemame’ye doğru gitmesini emretmiş ve bunu çok kati bir şekilde vurgulamıştı. Şerik bin Abduh’un rivayetine göre bu konuyu özetle beyan ettikten sonra Huzur-i Enver hutbenin sonunda, Yemame savaşının detaylarını inşallah gelecek sefer anlatacağım, buyurdu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

6.05.2022 – Hz. Resulüllah’ın (sav) yüksek mertebeli sahabesi ve 1. Halifesi hz. Ebubekir Sıddik’in (ra) güzel va-sıfları

Bir Sonrakini Oku

20.05.2022 – Hz. Ebubekir (ra) döneminde ortaya çıkan fitneler, Yemame savaşının tafsilatı