14.04.2017 - Gerçek İman Sahiplerinin Özellikleri - Müslüman Ahmediye Cemaati

14.04.2017 – Gerçek İman Sahiplerinin Özellikleri

Huzur-i Enver (Atba) 14 nisan 2017’de Almanya’da Cuma hutbesi irşad etti. Hutbenin başında bazı yönetimsel konularda nasihat etti ve şöyle dedi: Vaktinde plan yapılmamasından dolayı bazı işler tam olarak başarıya ulaşmaz. Her iş için daha ilk baştan dikkatli bir şekilde çalışılması gerekir. Aksi takdirde zorluklarla karşılaşmak zorunda kalınır.  Mesela Beyt-üs Subuh Camisinin yanındaki binada namaz kılmak için halen izin alınmamıştır. Bunun yüzünden bugün, uçak gürültüsünün çok olduğu bir yerde namaz kılınıyor. Bazı işler tembellik yüzünden tamamlanmadı. Allah-u Teala bütün görevlileri ve yönetimi en iyi şekilde görevlerini yapmaya muvaffak kılsın.

Daha sonra Huzur-i Enver, vefat etmiş olan üç kişiden hayırla bahsetti. Bir şehid, bir mürebbi ve bir de hz. Mesih-i Mevud’un (as) torunu. Huzur-i Enver şöyle dedi: Bu her üç merhumun vasıfları, cemaatimizin her ferdi için örnektir. Bu insanlar Kuran-ı Kerim’in  “sözlerini yerine getirenler,” ayetine mazhar olmuş insanlardır.

Bunlardan ilki doktor İşfak Ahmed beydir. Kendisi geçen Cuma Pakistan’da şehid edildi. 68 yaşındaydı. Cuma namazına giderken ateş edilerek şehid edildi. Kendisi musi (vasiyet sisteminin üyesi) idi, hilafete çok derin sevgi besleyen birisiydi. Etkili bir şekilde tebliğ de yapardı, bu yüzden tehditler de alırdı ancak kendisi bunu pek umursamazdı. Cemaat işlerinde de çok faaldi.

Huzur’un zikrettiği ikinci cenaze, Hindistan mübelliği Nasirüddin Bey idi. 42 yaşında vefat etti. Kazanın olduğu gün nehre yüzmeye gitti, ancak o sırada kendisinden haber alınamadı ve bir saat sonra naaşı nehrin kenarında bulundu. Kendisi 2000 yılında Camia Ahmediye Kadiyan’dan mezun olmuştu. Çok güzel bir şekilde talim terbiyet görevi yapıyordu. Tebliğ yaptığı için bazen şiddetli muhalefetle karşılaştı, ancak o muhalefetten asla korkmazdı. Yapmacık tavırlardan uzak birisiydi, herkesle iyi geçinirdi. Hz. Mesih-i Mevud’un (as) kitaplarını büyük bir dikkatle okurdu. Bu davranış her mübelliğ için gereklidir.

Daha sonra Huzur-i Enver, Sahipzade Mükerreme Emetül Vahid hanımdan bahsetti. O, Miyan Hurşid Ahmed Beyin eşi idi, 86 yaşındaydı. Hz. Mirza Şerif Ahmed’in (ra) en küçük kızıydı ve Huzur-i Enver’in de halası idi. Merhume, son derece sabır ile uzun bir hastalık dönemine katlandı ve gayretle dayandı.  Allah’ın rızasına razı idi, hilafet ile çok derin bağı vardı. Huzur-i Enver şöyle dedi: Büyük olmasına rağmen benimle büyük bir saygıyla görüşürdü. Altı kardeşiyle çok iyi ilişkisi vardı, çocuklara çok güzel terbiye verdi, bu terbiye neticesinde altı oğlundan  dördü vakfe zindigi olarak çalışmaktadır. Uzun zaman Lacna İmaillah’da hizmet etti. Calsalarda bir çok misafirle ilgilenirdi. Aynı şekilde fakir fukaraya da sahip çıkardı. Allah-u Teala onun derecelerini yükseltsin ve çocuklarında da onun iyiliklerini devam ettirsin. Amin

Kaynak: https://www.alislam.org/friday-sermon/2017-04-14.html

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

07.04.2017 – Doğruluğun alametleri

Bir Sonrakini Oku

21.04.2017 – İslam’ın doğru öğretisini tebliğ