21.10.2022 - Bereketlerle dolu ve başarılı geçen Amerika turu - Müslüman Ahmediye Cemaati

21.10.2022 – Bereketlerle dolu ve başarılı geçen Amerika turu

Hz. Halifetü’l Mesih 5 (Allah yardımcısı olsun) 21 Ekim 2022’de İslamabad Mübarek camisinde Cuma Hutbesi verdi. Hutbe çeşitli dillerde tercüme ile birlikte MTA televizyonunda canlı olarak yayınlandı.

Huzur-i Enver, kelime-yi şehadet ve Fatiha suresini okuduktan sonra, şöyle buyurdu: Geçen günlerde Amerika’nın bazı cemaatlerine tur yapmıştım, bu tur son derece hayırlı ve güzel bir şekilde tamamlandı. MTA ve Cemaatimizin diğer elektronik medyaları vasıtasıyla bütün haberler verildi, aynı zamanda dünyevi kanallar da yeteri kadar yer verdiler. Her bakımdan Allah-u Teala’nın lütufları görüldü. Bizimkiler üzerinde de yabancılar üzerinde de çok olumlu etkileri oldu. Mülakatlardan sonra duygularını dile getiren kimseler o kadar çoktur ki uzun bir liste oluşturmaktadır. Her yerde namazlara katılan kadınlar, çocuklar ve insanların çokluğu idarecilerin beklentisinin çok üstündeydi. İnsanların dile getirdikleri izlenimlerden açıkça görülüyordu ki onların kalplerinde hilafete karşı muhabbet, ihlas ve vefa vardı. Okur-yazar, zengin-fakir, küçük-büyük ve dünyevi bakımdan meşgul insanlar bile, caminin içinde namaza katılabilmek için saatlerce sırada bekliyorlardı. O insanlardaki bu değişim şunun göstergesidir ki  Allah’ın lütfuyla din ve cemaat sevgisi ve de hilafet ile ilişki, Amerika Cemaat fertlerinin kalbinde mevcuttur. 11-12 yaşındaki çocuklar bile korona testi vesaire yüzünden saatlerce sırada bekler, ama asla hiçbiri itiraz etmezdi.

Huzur-i Enver şöyle buyurdu: Allah lütfetsin ki bu ihlas ve vefa manzarası, Amerika Cemaati üyelerinde daima kalıcı olsun ve camiler de aynı şekilde canlı olmaya devam etsin. Amerika’da halk dini unutuyor, ancak ben ekseriyetinde şu ilgiyi gördüm ki ekonomik bakımdan da zayıf  olan halk, kendilerinin de çocuklarının da dine bağlı kalması için özellikle dua etmektedir. Allah-u Teala onların ihlas ve vefasını daima artırsın. Lacna İmaillah, Ensarullah, Hüdamü’l Ahmediye ve çocuklar bile büyük bir çabayla o günlerde kendi görevlerini yerine getirdiler. Günlerce uyanık kalarak hazırlıklar yaptılar. Namazlarda hazır olanların sayısı her yerde binlerce olurdu. Beytü’r Rahman camisinde ise calsadan bile fazla kalabalık vardı. Ve onlar çok düzenli bir şekilde görevlerini yaptılar. Allah lütfetsin de Amerika Cemaati üyelerindeki bu değişiklik geçici olmasın, bilakis daimi olsun. Allah-u Teala yabancıların kalbine bile olağanüstü bir etki soktu. Allah onların sinesini daha da açsın ve onlar doğruluğu tanısınlar.

Huzur-i Enver şöyle dedi: Zion şehrinde Feth-i Azim camisinin açılış programına 161 gayri müslim ve cemaat dışından  misafir katıldı. Onlar arasında kongre üyesi erkekler, kongre üyesi kadınlar, belediye başkanları, doktorlar, profesörler, öğretmenler, avukatlar, mühendisler ve yaşamın çeşitli alanlarıyla alakalı  kimseler vardı. Huzur-i Enver hutbesinde birçok misafirin izlenimlerini sundu, onlardan birkaçını örnek olarak veriyoruz. Huzur-i Enver şöyle dedi: Zion şehrinin Belediye Başkanı Billy McKinney Bey, kendi izlenimlerini şöyle beyan etti: Müslüman Ahmediye Cemaatinin dünya çapındaki başkanına, Feth-i Azim Camisinin açılışı münasebetiyle hoş geldiniz demek, benim için son derece onur vericidir. Arzum şudur ki bu cami bizim mazimiz ile geleceğimiz arasında bir köprü görevi görsün. Ahmediye topluluğu tarafından bu şehir için çok görkemli hizmetler  yapıldı. Bunlar için ben müteşekkirim ve biz bu şehrin anahtarını Ahmediye Cemaati İmamına sunuyoruz.

Illinois Eyaleti Genel Meclis Üyesi Sayın Joyce Mason şöyle dedi: Burada Zion şehrinde bu caminin tarihi açılış töreninin bir parçası olmak benim için bir onurdur. Bugün bu şehir için bu, tarihi bir gündür. Alexander Dowie bu şehrin kapılarını, kendisine inananların dışındaki herkese kapatmıştı. Fakat bugün bu şehrin kapıları herkes için açıktır ve bunun için ben Ahmediye topluluğunu tebrik ediyorum. Benim kalpten temennim şudur ki bu  cami sadece bu şehir için değil, aksine dört bir taraf için bir umut ışığı olsun. Bu caminin açılışından dolayı bu topluluğun mecliste tebrik edilmesi önerisini meclise sunuyorum. Jennifer isimli bir misafir şöyle dedi: Sizin Cemaatinizin usulleri söz konusu olduğunda onlar en yüksek seviyededir. Zion Şehrine adım attığınızda eski bir bina üzerinde bir slogan, “Sevgi herkese, nefret hiç kimseye” mesajı görülür ve bu sizinle birlikte yankılanıyor, Zion şehrinin asıl ruhu işte budur.

Huzur-i Enver şöyle devam etti: Dallas’ta da cami açılışı oldu, ona da 140 gayrimüslim ve cemaat dışından  misafir iştirak etti. Allen Şehrinin anahtarlarını takdim eden bir Belediye Meclisi üyesi şöyle dedi: Bugün Beytü’l İkram camisinin  açılış töreninde olmak büyük bir onurdur. Ben Ahmediye Cemaatine tebriklerimi sunuyorum. Biz, bu şehrin ihtiyaç sahibi insanlarına yardım eden Ahmediye Cemaatinin hizmetlerini takdir ediyoruz. Bu şehrin güzel talihidir ki barış sever ve insanlığa hizmet eden bir topluluk burada bir cami yaptı. Benim arzum, bu caminin bu şehir ve bu bölge için umut ışığı olmasıdır.

Southern Üniversitesinin profesörü Dr Robert Hunt bu törene davet edilince teşekkürlerini sundu ve şöyle dedi: Ahmediye Cemaati İmamı iki iyiliği yaymaya vakfolmuş birisidir: Birincisi inanç özgürlüğü ve diğeri dinler arası müzakere ve görüşme. Tarih şahittir ki Ahmediye Cemaati hep zulme maruz kalmıştır, işte bu yüzden bu Cemaat inanç özgürlüğü çabalarında birinci safta yer almaktadır. Bizler birbirimizin dini özgürlüğüne saygı göstermedikçe bölücülüğü kontrol altına alamayız.

Bir Müslüman misafir, Sultan Çodri Bey şöyle dedi: Ahmediye Cemaati İmamı dünya için en güzel barış mesajını verdi. Yine bir Müslüman misafir, Doktor Halim-ür Rahman Bey şöyle dedi: Bu törenin intizamı ve misafirperverlik inanılmazdı, ben, bana gösterilen saygıya müstehak değildim. Bütün bu ortamı görünce sizin bu saygınızdan gözlerim nemlendi. Ben, İslam’ın hakiki öğretisine uyan iyi insanların arasında vakit geçirme fırsatı buldum.

Bir bayan, Victoria Hanım şöyle dedi: Benim için en belirgin şey, Cemaatin İmamının konuşması oldu. O konuşmasında, dini ihtilaf ve değişik görüşlere rağmen hepimizin nasıl birbirimize bağlı olduğumuzu anlattı ve bu öyle bir şey ki bugünlerde dinler arasındaki diyalogda eksikliği görülüyor. Yine misafirlerden bir bayan Mary Mcdermott -ki kendisi  bu camiye komşudur ve onun büyük bir arazisi vardır ve de kendisi park için bize yer vermişti- şöyle diyor: Arazinin bu tozlu bölümünü bugün bu program için vermekten dolayı, daha önce hiç olmadığım kadar mutluyum.

Huzur-i Enver şöyle buyurdu: Dallas’tan 50-55 mil uzaklıkta bir yer olan Fort Worth’ta yaklaşık 5 dönümden ibaret bir bina satın alınmıştı. Cami şekline getirmek için orada bir kubbe ve minare yapma programı vardı. Güzel bir yerdir, Cemaatin üyeleri burada namazlarını da kılarlar. Ben de orada akşam ve yatsı namazı kılma fırsatı buldum. Fort Worth’ta yaşayan ve Dallas’taki caminin açılışına gelmiş olan bir misafir Abe Kirk Bey şöyle dedi: Cemaatin İmamı, Allah-u Teala’nın isteğine uygun olarak birbiriyle birleşerek iş yapma mesajını çok güzel bir şekilde verdi. Barış ve nükleer savaştan korunma mesajı benim için özel önem taşımaktadır. Yine Dallas’a gelmiş olan Fort Worth’tan bir kilisenin üyesi şöyle diyor: Mesaj çok yüceydi. Herkesin, Halifenin bu mesajını mutlaka dinlemesi lazım. Bir lise öğretmeni şöyle dedi: Halife’nin söylediği iki şey beni çok etkiledi. Birincisi o, toplum içinde İslam’a karşı çekinceler olduğunu itiraf etti ki ben bunu öğrencilerimin içinde hep görmekteyim. Çok takdir ettiğim ikinci konu da Halife’nin nükleer silahların kullanımına karşı yaptığı uyarı idi. Bugünlerde içinde bulunduğumuz durumda böyle hikmet dolu mesaj dinlemek çok iyi geldi.

Huzur-i Enver şöyle buyurdu: Zion’daki Feth-i Azim Camisinde Dowie ile mübahale (dua düellosu) ile ilgili bir sergi de yapılmıştı. Hz. Mesih-i Mevud (as), “Mecmua İştiharat”ın üçüncü cildinde, bu mübahaleden bahseden  32 gazetenin ismini yazdı. Amerika Ahmediye Cemaatinin araştırmasına göre bu mübahaleden bahseden daha 128 gazete daha bulundu.  Böylece sadece Amerika’da toplam 160 gazete bu olaydan bahsetti. Bütün o gazeteler dijital olarak sergide mevcut idi. Aynen bunun gibi çeşitli gazeteler ve haber kanallarında benim bu turum hakkında haberler yayınlandı.

Huzur-i Enver, Hristiyanlıktan Ahmedi olan Amerikalı bir nevmübayin (yeni biat etmiş olan) Christopher Bey’in biatinden bahsederek şöyle dedi: Bu biatın,  eski Ahmediler ve çeşitli ülkelerden gelen muhacir Ahmediler üzerinde de iyi bir etkisi oldu ve onlar da biat etme fırsatı bulmuş oldular ve çok duygulu bir durum hasıl oldu. Velhasıl Allah-u Teala bu turu genel olarak her bakımdan kendi lütfuyla nimetlendirdi. Allah-u Teala gelecekte de daima lütuflarını ihsan etmeye devam etsin.

٭…٭…٭

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

Barış ve Emniyetin Evrensel Bir Mesajı – Dallas’daki Beytül İkram Cami’nin Açılışı

Bir Sonrakini Oku

Muslih-i Mev’ud günü ne için kutlanıyor?