23.01.2015 - Halifetül Mesih II: Hikmet incileri - Müslüman Ahmediye Cemaati

23.01.2015 – Halifetül Mesih II: Hikmet incileri

HUTBE ÖZETİ

23 Ocak 2015 Cuma Hutbesi

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 23 Ocak 2015’de Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte her zaman olduğu gibi MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur-u Enver hutbede, Hazreti Muslih Mevud’un ra Vadedilen Mesih as ile ilgili beyan ettiği olayları sundu. Bir defa Vadedilen Mesih as Lahor veya Amritsar istasyonunda duruyordu. Pandit Lekram da oraya geldi ve Mesih-i Mevud’a as selam verdi. Fakat Mesih-i Mevud as ona hiç bakmadı bile ve sonra büyük bir coşku ile şöyle buyurdu: onda hiç utanma yok mu ki benim Efendim’e sav küfürler ediyor sonra da gelip bana selam veriyor. Bu olaydan, onun Resulüllah sav hakkındaki hassasiyeti ve kıskançlığı anlaşılmaktadır. Başka bir defa Lahor’da Ariyaların bir toplantısı oldu. Onların daveti üzerine o toplantıya bizim Cemaatimizin bazı fertleri de katıldı. Toplantıyı düzenleyenler, Hazreti Resulüllah’a sav karşı herhangi bir uygunsuz söz sarf edilmeyeceğine dair söz verdiler. Fakat sözlerine uymadılar. Vadedilen Mesih as Hazreti Resulüllah’a sav hürmetsizlik edildiğini duyunca dedi ki, sizin gayret[1] duygunuz orada oturmaya nasıl tahammül etti? Neden kalkıp çıkmadınız?

Huzur-u Enver, Hazreti Muslih-i Mevud’un dilinden, Abdullah Ethem ile ilgili gaybi haberin gerçekleşmesi olayını detaylı olarak anlattı. Bu olay Hazreti Mesih-i Mevud’un as doğruluğunun çok güçlü bir delilidir. Misyonerler, Hazreti Mesih-i Mevud’u as aşağılamak ve cevapsız bırakmak ve alay etmek için bir entrika çevirdiler ve birkaç kör, sağır, dilsiz ve felçliyi getirerek Hazreti Mesihi Mevud’un as önüne çıkarttılar. Dediler ki Mesih-i Nasiri (Hz. İsa as) körlerin gözünü açardı ve sağır dilsizleri fiziki olarak şifaya kavuştururdu. Şimdi siz de bunları iyileştirebileceğinizi gösterin. Bunun üzerine Hazreti Mesih-i Mevud as şöyle buyurdu: Benim böyle bir iddiam yoktur. Ama sizin kitabınızda yazılıdır ki, eğer sizde de zerre kadar iman olursa siz dağlara yürü dediğinizde dağlar yürüyecektir ve benim gösterdiğim mucizeleri siz de gösterebileceksiniz. Şimdi bu kör, sağır, dilsiz ve felçliler buradadır. Eğer sizde bir hardal tanesi kadar iman varsa bunları iyileştirin bakalım. Bu cevap üzerine onlar öyle şaşırdılar ki o hastaları çekerek oradan uzaklaştırdılar.

Daha sonra Huzur atba, Mesih-i Mevud’un as posta paketinin içine mektup koyması üzerine aleyhinde dava açılması, Mesih-i Mevud’un as mahkemede doğruyu söylemesi ve hakimin beraat kararı verip Hazreti Mesih-i Mevud’un lehinde karar vermesi ile ilgili olayı detaylı olarak anlattıktan sonra şöyle buyurdu: Bu, Hazreti Mesih-i Mevud’un as önümüze koyduğu doğruluğun ölçüsünün küçük bir örneğidir. Fakat kendi menfaatleri için doğruluğun standardını aşağı düşüren insanlar mutlaka kendilerini muhasebe etmelidirler. Gittikleri ülkelerde iltica taleplerinin kabul edilmesi için veya yardım kuruluşlarından yardım elde etmek için yanlış yollara başvuranların düşünmesi lazım. Böyle yanlış yollara başvurarak dünyevî menfaatler elde etmek bir Ahmediye yakışmaz. Huzur, muska yazdırmak ve takınmak ile ilgili bir rivayeti açıkladı. Cuma hutbesi veya ikinci hutbe sırasında konuşmak veya birisini konuşarak susturmaktan menetti ve dedi ki, hutbe de namazın parçasıdır. O yüzden hutbe sırasında konuşmamak gerekir. Çocuklara evlerde önceden bu konu öğretilmelidir.

[1] Gayret: Dine, imana, namus gibi kıymetlere tecavüz edenlere karşı müdafaa için harekete geçmek

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

19.12.2014 – “O, bir insanın masum yavrusu değil miydi?”

Bir Sonrakini Oku

30.01.2015 – İmanınız arttırmak için zayıf kardeşinize yardım edin!