27.02.2015 - Halifetül Mesih II: Hikmet incileri - Müslüman Ahmediye Cemaati

27.02.2015 – Halifetül Mesih II: Hikmet incileri

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 27 Şubat 2015’de Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte her zaman olduğu gibi MTA’da canlı olarak yayınlandı ve 206 ülkeden yüzbinlerce Ahmedi istifade etti.

Huzur, Hazreti Mesih-i Mevud as ile ilgili Muslih Mevud’un ra beyan ettiği rivayetlerden bahsetti. Bir defa birisi, Hazreti Mesih-i Mevud’aas, iddiada bulunmadan önce bazı insanlarla görüşüp plan yapmayı önererek dedi ki eğer bunlar önceden ikna edilirse, iddiada bulunduğunuzda bunları inandırmak kolay olur. Bunun üzerine Mesih-i Mevud as şöyle buyurdu: Eğer bu insanî bir plan olsaydı belki aynen öyle olurdu, fakat Allah-u Teala bana nasıl emrederse ben onu yapıyorum. Biz Allah-u Teala’nın isteğine razıyız.

Ariya dinine mensup birisi İslam aleyhinde bir kitap yazdı. Onun bu kitapta ileri sürdüğü itirazlara cevaben Vadedilen Mesih’in Birinci Halifesi, Nuruddin ismiyle bir kitap yazdı. İtirazlardan birisi şuydu: Eğer Kuran’ın iddiasına göre ateş Hazret İbrahim’e as hiçbir şey yapmadıysa bugünlerde neden böyle bir şey olmuyor? Birinci Halife Hazretleri buna cevap olarak, bu muhalefet ateşiydi, etkisiz kaldı, diye yazdı. Bunun üzerine Hazreti Mesih-i Mevud as bu cevabı sildirerek şöyle yazdırdı: Eğer bugün bunu müşahede etmek istiyorsanız beni ateşe atın ve görün, ateş aynı şekilde serin olacaktır. Çünkü bana vahyedildi ki, ateş bizim hizmetçimizdir, hatta hizmetkarlarımızın da hizmetçisidir. Hazreti Muslih Mevudra bu olayı anlatarak buyurdu ki, peygamberlerin mucizeler hakkındaki idraki ve anlayışı diğer insanlarda olmaz. Huzur buyurdu ki, Hazreti Muslih mevudra, Vadedilen Mesih ve Mehdi hazretlerinin, birinci halife hazretlerine çok saygı gösterdiğinden bahseder. Bir defa Mesih-i Mevudas (eşi) Ammacan hazretlerinin de bulunduğu bir gün evdekilere şöyle buyurdu: Allah-u Teala’nın çok büyük ihsanıdır ki bize Hekim Sahib’i (Nuruddin ra) bahşetti. O bana, nabzın kalbe uyduğu gibi uyar. Huzur şöyle dedi: Hazret Muslih Mevudra der ki, halifeler Hazreti Mesih-i Mevudas ile tezat içinde olmamalıdır. Çünkü onların saygınlığı, itaat edilmesi gereken zata tam olarak uymaktadır. İlim eksikliği sebebiyle herhangi bir hata olabilir ancak şunu da unutmamak gerekir ki, Hazreti Mesih-i Mevud’unas sözlerini doğru anlama ve onu mütalaa etme salahiyeti, Halifelerde diğerlerinden daha fazladır. Muslih Mevud hazretleri bu konuda bazı pruf riding (gözden geçirme) hatalarından da örnek verdi.

Huzur-u Enver (atba) Muslih Mevud hazretlerinin beyan ettiği şu olaylardan da bahsetti: Hazreti Mesih-i Mevud’danas nasıl ay tutulması mucizesi talep edilirdi ve mucize gerçekleşince bu mucize nasıl inkar edilmeye başlandı. Hazreti Mesih-i Mevud’un as güzel ahlakının şu yönünü de beyan etti: Kendisi daima muhalifleri affeder ve onlara göz yumardı. Kendisinin suyu kesildi, çömlekçilerin kap kacak satmaları engellendi. Fakat her ne zaman af dilenildiyse derhal affederdi. Bir defa bir komiser, “sonradan Hazreti Mesih-i Mevudas affedecek, benim yakalamamın ne faydası var” diye suçluları yakalamayı reddetti. Nitekim aynı şekilde oldu.

Hazret Muslih mevud ra muhalefet sırasında taşlanmaktan da bahsetti. Nitekim Muslih Mevud hazretleri Amritsar ve Siyalkot’ta taşlandı ve birkaç taş Hazret Muslih Mevud’un ra vücuduna geldi. Hazret Muslih Mevudra buyurdu ki, ben de düşmanlara yumuşak kalple karşılık veririm, muhaliflerin küfürlerini duydum, fakat olgunluk ve metanetle onlarla konuşmaya devam ettim. Bütün gün Hazreti Mesih-i Mevudas küfürler dinler fakat gece başını yastığa koyduğunda bütün gece Allah-u Teala kendisine teselli verirdi. Peki böyle birisi nasıl Allah-u Teala’yı bırakabilir? Hazret Muslih Mevudra der ki, Vadedilen Mesih ve Mehdi hazretleri diğer dinlerin mensuplarının sözlerini de dinlerdi. Sonra onlara İslam mesajını da ulaştırırdı. Kendisi o zamanki İngiltere kraliçesine de İslam mesajını ulaştırdı ve ona doğruluğu benimsemesini nasihat etti. Huzur buyurdu ki, bir defa Türk büyükelçisi Kadiyan’a geldi. Hazreti Mesih-i Mevudas onunla ilgili keşif görerek gaybi bir haber bildirdi ki harfi harfine gerçekleşti ve gazeteler buna şahitlik etti. Huzur-u Enver nasihat ederek buyurdu ki, hükümet görevleri icra edenler eğer dürüstlükle iş yapmazlarsa bundan dolayı saltanat zayıflar.

Huzur-u Enver, hutbenin sonunda Almanya’dan muhterem Semir Bahota Bey ve Şehipura’dan muhterem Çodri Beşir Ahmed Beyin  vefatı üzerine onların hayırlı amellerinden bahsetti ve Cuma namazından sonra gaip cenaze namazlarını kıldıracağını bildirdi.

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

20.02.2015 – Vadedilen Muslih

Bir Sonrakini Oku

06.03.2015 – Takva