20.02.2015 - Vadedilen Muslih - Müslüman Ahmediye Cemaati

20.02.2015 – Vadedilen Muslih

Seyyidna Hazret Halifetü’l Mesihi’l Hamis Atba, 20 Şubat 2015’de Beytü’l Futuh Camiinde Cuma Hutbesi irşad etti. Hutbe, çeşitli dillerdeki tercümesi ile birlikte her zaman olduğu gibi MTA’da canlı olarak yayınlandı.

Huzur (atba), 20 şubat’ın Ahmediye Cemaatinde yevmi muslih mevud oluşu dolayısıyla peşgoi muslih mevud ile ilgili Hazreti Muslih Mevud ra beyan ettiği yazıları sundu. Gaybi haberin arka planından bahsederek Hazreti Muslih Mevud ra buyurdu ki gayri Müslimler tarafından İslam’a yapılan entrika ve saldırılar son haddine varınca Hazreti Mesih-i Mevud as 1886’da Huşyarpur’da bir evde çileye çekildi ve 40 gün insanlardan ayrı kalarak dualar etti, Allah-u Teala’dan yardım ve destek istedi. Allah-u Teala dualarını kabul ederek kendisine olağanüstü bir mucizeyi haber verdi. O mucize şuydu: Ben sadece sana verdiğim sözleri gerçekleştirmekle ve senin ismini dünyanın kenarlarına kadar ulaştırmakla kalmayacağım, bu vaatleri daha şanlı bir şekilde gerçekleştirmek için sana bir oğul vereceğim. O oğul bazı özel sıfatlarla bezenmiş olacak, o islam’ı dünyanın kenarlarına kadar yayacak, kelam-ı İlahi’nin hikmetlerini insanlara anlatacak, rahmet ve fazlın alameti olacak, ona dinin yayılması için gerekli olan dinî ve dünyevî ilimler verilecek. Allah-u Teala ona uzun ömür verecek, o kadar ki dünyanın kenarlarına kadar şöhret bulacak.

Hazreti Mesih-i Mevud as buyurur ki, bu sadece bir gaybi haber değil, bilakis çok yüce bir nişan-ı asumanidir. Allah-u Teala bu gaybi haberi İslam’ın doğruluğunu ve azametini ortaya çıkarmak için zahir etti. Hüda Teala bu acizin dualarını kabul ederek öyle bereketli bir ruh göndereceğine söz verdi ki onun maddi ve manevi bereketleri bütün yeryüzüne yayılacak. Huzur-u Enver, Hazreti Muslih Mevud’un ra anlattığı bir rüyanın, peşgoi muslih mevud ile benzerliğini beyan etti ve buyurdu ki, Hazreti Muslih Mevud ra kesinlikle bu gaybi haberin misdakı[1] idi. Huzur, peşgoinin bazı yönlerini açıkladı. Peşgoinin “o zahirî ve batınî ilimlere doldurulacak,” kelimeleriyle ilgili Hazreti Muslih Mevud ra buyurur ki, hilafet görevini yükledikten sonra Allah-u Teala bana Kuran’ın bilgilerini o kadar çoklukla açtı ki şimdi kıyamete kadar dünya benim kitaplarımı okumaya ve onlardan istifade etmeye mecburdur. Batınî ilimlerden kastedilen tıpkı gayb ilmi gibi Allah-u Teala’ya has olan özel ilimlerdir. O, onları özel bir hizmet ile görevlendirdiği kendi özel kullarına açıklar ki böylece onların Allah ile ilişkisi belli olsun ve onlar vasıtasıyla halkın imanı tazelenebilsin. Yüzlerce rüya ve gaybi bilgiler taşıyan vahiylerle Allah-u Teala bana lütufta bulunarak peşgoinin bununla ilgili maddesini de gerçekleştirdi. Sonra peşgoide “o üçü dört yapan olacaktır,” diye yazılıdır. Hazreti Muslih Mevud ra, ben Allah’ın lütfu ile bir çok şekilde üçü dört yapan oldum buyurdu ve onun örneklerini verdi. Peşgoide şu da yazılıdır ki, “o Allah’ın celalinin ortaya çıkmasına vesile olacak.” Buyurur ki, ben, peşgoide “o dünyanın kenarlarına kadar şöhret bulacak,” dendiği şekilde dünyanın kenarlarına kadar İslam’ın yayılması için merkezler kurdum. Allah-u Teala beni bir çok ülkede merkezler kurmaya muvaffak kıldı. Nitekim ben kendi hilafetimin daha başlangıcında İngiltere, Siri Lanka ve Mauritius’da Ahmediye merkezleri kurdum ve bu silsile artarak devam etti ve dünyanın bir çok ülkesinde merkezler kuruldu. Kısacası bugün dünyada, Ahmediye Cemaatinden haberi olmayan hiçbir millet yoktur. Çünkü bu cemaatin yayılacağı ve benim vasıtamla dünyanın kenarlarına kadar şöhret bulacağı Allah’ın vaadiydi. Bu yüzden O, kendi lütuf ve keremiyle her yere Ahmediyet’i ulaştırdı, hatta bazı yerlerde büyük cemaatler kurdu.

Huzur-u Enver şöyle buyurdu: Peşgoinin, çeşitli kısımları vardır ki, Hazreti Muslih Mevud’un şahsında büyük bir şan ile gerçekleşti, bir çok defa gerçekleşti, çeşitli yerlerde gerçekleşti, Hazreti Mesih-i Mevud’un as doğruluğunu ortaya koydu ve İslam’ın şanını artırdıkça artırdı. Allah-u Teala Kendi rahmetini onun üzerine daima yağdırsın ve bizi de sorumluluklarımızı yerine getirmeye muvaffak etsin.

Huzur-u Enver son olarak muhterem mürebbimiz Gurdaspurlu Mevlana Muhammed Sadık Şahid beyin vefatı üzerine merhumun hayırlı amellerinden bahsetti, dini hizmetlerini anlatarak mağfiret duasında bulundu ve gaip cenaze namazını kıldıracağını bildirdi.


[1] Misdak: Bir şeyin doğru olduğunu isbata yarayan şey, Tasdik âleti

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

13.02.2015 – Bilinçli ulus inşa etmenin özü

Bir Sonrakini Oku

27.02.2015 – Halifetül Mesih II: Hikmet incileri