28.04.2017 - İslam'ın Gerçek Mesajının Ulaştırılması - Müslüman Ahmediye Cemaati

28.04.2017 – İslam’ın Gerçek Mesajının Ulaştırılması

Huzur-i Enver (atba) Londra’da Beytül Futuh camiinde 28 nisan 2017’de Cuma hutbesi irşad etti. Kelime-yi şehadet ve Fatiha suresinden sonra şöyle dedi: Bir çok yerde medya bana şu soruyu sorar: Dünyada İslam ile ilgili bir korku vardır, bu nasıl yok olacak? Almanya’da da Müslümanlarla ilgili korku artmaktadır, buna karşı sizin tepkiniz nedir? Huzur-i Enver buyurdu ki, bu soru, İslam adına yanlış hareketler yapılması ve terör saldırıları yüzünden oluştu. O insanların endişesi de yerindedir, ancak aynı soru bizim tebliğimizin de yolunu açmaktadır.

Ben onlara şunu söylerim: Bu, İslam öğretisini anlamamaktan kaynaklanmaktadır ve gaybi haberlere de tam olarak uygundur. Böyle bir durumda Vadedilen Mesih’in geleceği ve İslam’ın doğru öğretisini yayacağı gaybi haberlerde bildirilmişti. Bizim inancımıza göre, Ahmediye Cemaati, işte o vadedilen cemaattir, bu cemaat hakkında gaybi haber verilmişti.

Velhasıl bizim tepkimiz İslamî öğretiye uygun olandır. Terör saldırıları yüzünden ortaya çıkan korkuyu gidermek için bizim daha fazla gayret etmemiz gerekecek. Hz. Mesih-i Mevud (as), her türlü aşırılık dine aykırıdır, buyurdu. Allah-u Teala bir Müslüman’dan, Allah’ın sıfatlarını benimsemesini ister. Hz. Mesih-i Mevud (as) şöyle dedi: Allah-u Teala Kuran-ı Kerim’i,  “Elhamdü lillahi Rabbil alemin” ayeti ile başlattı. Yani O, bütün dünyanın Rabbidir, bütün ülkelerin Rabbi ancak O’dur, her feyzin kaynağı O’dur, her türlü ruhani ve cismani güç O’ndan gelir, her varlığın dayanağı ancak O’dur.

İşte bu, hz. Mesih-i Mevud’un (as) Kuran’ın öğretisinden çıkarıp bize sunduğu ilim ve marifettir ve dünyada barış ve huzuru yaymak için gerekli olan ancak bu reçetedir. Dünyada barışın temelini atabilecek olan ancak budur ve bu mesajı Ahmediye Cemaatinin her üyesi dünyanın kenarlarına kadar ulaştırmak için çabalamaktadır ve çabalamak zorundadır. Velhasıl, oluşan korkunun sebebi, bu öğretiden uzak olmak ve bu çağda hz. Muhammed Mustafa’nın (sav) hizmetkarı olan Yüce Allah’ın gönderdiği nebiyi kabul etmemektir. Biz bu öğretinin ışığında barış yolunu gösterdiğimizde bir çok temiz fıtratlı insanın dilinden, İslam’ın bu öğretisi çok güzeldir, kelimeleri dökülür. Huzur-i Enver, Almanya turu sırasındaki cami açılışı ve diğer programlara katılan birçok misafirin izlenimlerini ve duygularını anlattı.

Huzur-i Enver şöyle dedi: Almanya turu sırasında medyanın ilgisi de çok oldu ve bir çok haberci de geldi. Bu haberler, dış ülkelerde dokuz milyondan fazla insana ulaştı. Sosyal medya vasıtasıyla da bir milyon kişiye ulaştı. On yahut on bir, dış ülke temsilcisi vardı. Cemaatin mesajı ile birlikte muhalefet de artmaktadır. Cezayir’de birkaç aydan beri çok fazla muhalefet var, dua edilmesini de söylemiştim. Orada muhalefet gittikçe artmaktadır. Fakat bu muhalefet ve oradaki basın-yayın sebebiyle Cemaat geniş bir şekilde  tanınmaktadır da. İnsanlar, Ahmedilerin kim olduğunu öğrenmek istiyorlar. Bir taraftan dünya, Ahmediye Cemaatinin yaydığı  islam’ın mesajından etkilenmekte, diğer tarafta ise Müslüman ülkeler tarafından muhalefet edilmektedir. Daha önce de söylendiği gibi bu günlerde Cezayir’de çok fazla şiddet vardır, oradaki Ahmediler için de dua edin, Pakistan’daki Ahmediler için de dua edin. Muhalefet galeyanının olduğu yerlerdeki herkesi Allah-u Teala korusun. Özellikle de Cezayir’deki Ahmedileri Allah korusun, çünkü onlar eski Ahmedi değildirler. Allah-u Teala onlara sebat da nasip etsin, zorluklarını biran evvel gidersin. Amin

Kaynak: https://www.alislam.org/friday-sermon/2017-04-28.html

Print Friendly, PDF & Email

Bir Öncekini Oku

21.04.2017 – İslam’ın doğru öğretisini tebliğ

Bir Sonrakini Oku

5.05.2017 – Asıl olan Allah’ın rızasıdır