Allah tarafından gönderilen bir insanın doğruluğunu nasıl anlarız?